Základní škola Litvínovská
ZŠ Litvínovská 500

Zeměpis - Skalisté hory

 
Kanadské Skalnaté hory

Skalnaté hory se rozkládají jižně od řeky Liard na severní hranici Britské Kolumbie až k řece Rio Grande ve střední části státu Nové Mexiko. Sacramento Mountains již ke Skalnatým horám nepatří. Přibližně k hranicím Idaha s Washingtonem se Skalnaté hory přimykají k Pacifickému pobřežnímu pásmu. Jižněji ve Spojených státech jsou oba systémy odděleny rozsáhlým územím náhorních plošin a pánví. V oblasti pramení řada řek a nachází se zde rozvodí mezi Tichým a Atlantským oceánem.

Členění

Kanadské Skalnaté hory

 
Americké Skalnaté hory
19 – Severní Skalnaté hory
18 – Střední Skalnaté hory
17 – Wyomingská pánev
16 – Jižní Skalnaté hory

Kanadské Skalnaté hory (Canadian Rockies) jsou součástí kanadských Kordiller. Rozkládají se mezi údolím Rocky Mountain Trench na západě a Interior Plains na východě. Severní hranici tvoří řeka Liard. Dělí se na dvě hlavní skupiny: Severní Skalnaté hory (Northern Rockies) a Kontinentální pohoří (Continental Ranges). Nejvyšší horou Kanadských Skalnatých hor je Mount Robson (3 959 m).[4]

Northern Rocky Mountains

 • Muskwa Ranges
 • Hart Ranges

Continental Ranges

 • Northern Continental Ranges
 • Central Front Ranges
 • Central Main Ranges
 • Kootenay Ranges
 • Southern Continental Ranges

Americké Skalnaté hory

Podle USGS (United States Geological Survey) se Rocky Mountain System na území Spojených států dělí na čtyři provincie: Severní Skalnaté hory (Northern Rocky Mountains), Střední Skalnaté hory (Middle Rocky Mountains), Wyomingskou pánev (Wyoming Basin) a Jižní Skalnaté hory (Southern Rocky Mountains).[5]

Severní Skalnaté hory

 
Sawtooth Range
 
Teton Range

Americké Severní Skalnaté hory se rozkládají od hranice s Kanadou až k Yellowstonskému národnímu parku, respektive pramenům řeky Yellowstone. Leží na území států Idaho a Montana. Tato část Skalnatých hor je nejvíce sourodá. I když i zde se objevují rozdíly v geologii a struktuře hor, ale v malé míře.[3] Na rozdíl od Středních a Jižních Skalnatých hor mají vrcholy Severních Skalnatých hor nižší nadmořskou výškou. Charakteristická je také velká rozloha z východu na západ. U východní části pohoří pak převažuje lineární uspořádání jednotlivých horských pásem. V blízkosti kanadských hranic se nachází několik významných údolí, zvláště ve směru ze severu k jihu, které zlepšují prostupnost hor. Podobná údolí naopak chybí na území Idaha, kde se horská pásma rozkládají na menším prostoru.[6]

Hory severního Idaha a severozápadní Montany

Pohoří je výběžkem Kolumbijských hor. Na povrch hor vystupují velká intruzivní tělesa. Klenbou hor prochází přímé zlomové linie, které tvoří příkopové propadliny.

 • Cabinet Mountains
 • Lewis Range
Hory Centrálního Idaha

Základem této horské skupiny je obří batolit, jehož části pokrývají plochu přes 40 000 km2. Největším pohořím v této oblasti je Bitterroot Range.[3]

 • Bitterroot Range
 • Salmon River Mountains
 • Sawtooth Range
Hory jihozápadní Montany

Jedná se o nižší horské výběžky, které již zasahují do Velkých rovin.

 • Big Belt Mountains
 • Little Belt Mountains
 
Sawatch Range

Střední Skalnaté hory

 
San Juan Mountains
 
Front Range

Střední Skalnaté hory se rozkládají především na území Wyomingu, dále pak ještě zasahují do Montany, Idaha a Utahu. Oblast tvoří různorodá pohoří, některé části jako je například Yellowstonská tabule nemají velehorský charakter.[3] Řada vrcholů jednotlivých horských pásem má nadmořskou výšku vyšší než 3 500 m. I v případě pánví pak nadmořská výška přesahuje 1 800 m. Na rozdíl od Severních a Jižních Skalnatých hor, uspořádání pohoří umožňuje lepší prostupnost a více dopravních cest mezi západem a východech Spojených států. Kromě nejvyšších částí pohoří je oblast poměrně suchá. Ačkoli se zde nachází kontinentální rozvodí mezi řekami Colorado a Missouri, většina řek Středních Skalnatých hor odtéká na sever.[6]

Severní část
 • Absaroka Range
Západní část
 • Wasatch Range
 • Uinta Mountains
 • Teton Range
 • Wyoming Range
Východní část
 • Bighorn Mountains
 • Beartooth Mountains
 • Owl Creek Mountains
 • Wind River Range

 

Wyomingská pánev

Wyomingská pánev tvoří předěl mezi Středními a Jižními Skalnatými horami a propojuje Velké roviny s Koloradskou plošinou. Leží ve Wyomingu a zasahuje i do Utahu.

Jižní Skalnaté hory

Jižní Skalnaté hory tvoří dva souběžné systémy horských pásem oddělené mezihorskými sníženinami.[3] Pásma a pánve mají tvar písmene H. Mezihorské sníženiny leží v centrální části, zejména na severu. Dopravní cesty prochází hlubokými soutěskami s řekami mířícími na východ, západ a jih. Nejznámější je údolí řeky Arkansas. Jižní část Jižních Skalnatých hor tvoří dvě úzká podlouhlá pásma zasahující až na severovýchod Nového Mexika.[6] Jižní Skalnaté hory leží ve státech Wyoming, Colorado a Nové Mexiko.

Západní část
 
Elk Mountains

V západní části Jižních Skalnatých hor leží nejvyšší horské štíty celých Skalnatých hor.

 • Medicine Bow Mountains
 • Park Range
 • Gore Range
 • Mosquito Range
 • Sawatch Range
 • Elk Mountains
 • San Juan Mountains
Východní část
 • Sangre de Cristo Mountains
 • Front Range
 • Laramie Mountains
 •  

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

U nás to žije

Náhodný výběr z galerie

Kroužek flétna - závěrečný koncert

Projekty