Základní škola Litvínovská
ZŠ Litvínovská 500

Přijímací řízení

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ pro školní rok 2022/2023

31.1.

Žák obdrží od TU výpis vysvědčení a předvyplněnou přihlášku

 uchazeč pro 1.kolo může podat 2 přihlášky

do 31. 1.

Ředitel SŠ vyhlásí podmínky pro přijetí

do 13. 2.

 

Žák odevzdá přihlášku TU, Postup při vyplňování přihlášky:

        Vyplnit přihlášku hůlkovým písmem (nebo na počítači), nepoužívat gumovací nebo zmizíkovací pero!!!

Přední strana:

 • základní údaje vyplní škola z Bakaláře
 • Název a adresa školy, kód a název oboru

Na přihlášce žák uvede až dvě školy.Pořadí škol dle preferencí musí být na obou přihláškách stejné!

Obě přihlášky musí být podepsány oprávněným zástupcem.

Pokud se pro některou ze škol uvádí specifické informace, uvedou se pouze na příslušnou přihlášku.

O volbě školy a oboru vzdělávání rozhodne žák uplatněním svého zápisového lístku.

 

 • Doporučení ŠPZ (pouze u žáků, kteří mají doporučení z PPP nebo SPC)
 • Zkrácené studium (škrtněte ANO)
 • Jednotná zkouška (vyplňuje pouze žák, který se přihlásil na gymnázium se sportovní přípravou, tzn. nevyplňovat)
 • Termín školní přijímací zkoušky (VYPLNIT, pokud škola vypisuje)
 • Podpis žáka i zákonného zástupce – nekopírovat
 • Datum narození zák. zástupce
 • Potvrzení lékaře – informujte se v příslušné škole

Zadní strana:

 • vyplní škola z Bakaláře
 • schopnosti, vědomosti … - nevyplňovat, (vyplní TU, v případě zájmu napište na zvláštní list papíru)

do 20.2.

Vrácení přihlášek žákům – proti podpisu

bude upřesněno

Zákonný zástupce převezme zápisový lístek u výchovné poradkyně - proti podpisu (občanský průkaz s sebou)  kabinet 1. patro Mgr. J. Berková, info:  www.litvinovska500.cz

do 1. března

Odevzdat přihlášku řediteli SŠ

 

Úprava přijímacích zkoušek pro uchazeče s odlišným mateřským jazykem a udělení dočasné ochrany

Viz info osobně výchovná poradkyně

12. – 28. dubna

 

Termíny konání 1. kola přijímacího řízení pro obory s maturitní zkouškou

 (jednotná = JPZ i školní zkouška = ŠPZ),  žák obdrží pozvánku 14 dnů před konáním zkoušky

konání JPZ

 • 4-leté obory s mat.zk. - 13. a 14.4. (náhradní 10. a 11.5.)
 • víceletá gymnázia - 17. a 18.4. (náhradní 10. a 11.5.)

 

22. – 30. dubna

 

Termíny konání 1. kola přijímacího řízení pro obory bez maturitní zkoušky

 

nejdříve 22. dubna

Zveřejnění rozhodnutí, kde se přijímací zkoušky nekonaly (učební obory)

28.dubna

Nejdříve ředitel SŠ zveřejní přijaté žáky u mat. oborů

Centrum (Cermat) zpřístupňuje hodnocení uchazeče ředitelům SŠ

Do 2 prac. dnů

Ředitel SŠ  od zpřístupnění výsledku jednotné zkoušky Centrem:

 • přijaté žáky -  zveřejní
 • nepřijatým žákům - odešle rozhodnutí (platí i u učebních oborů)

Do 10 prac. dnů po zveřejnění přijetí

Odevzdat zápisový lístek řediteli SŠ. Zápis. lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Do 3 prac.dnů od doručení nepřijetí

 • Odvolání proti rozhodnutí,  pokud není rozhodnutí o nepřijetí vyzvednuto na poště do 10  pracovních dnů, je považováno za doručené. 

 

DALŠÍ KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ (pozvánka 7dnů předem, přihláška – víc, vyplňuje se už 1 škola)

Volná místa- www.atlasskolstvi.cz

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

U nás to žije

Náhodný výběr z galerie

I. st. - prodejní vánoční trh

Projekty