Základní škola Litvínovská
ZŠ Litvínovská 500

Školská rada

                                                                                    

Volby do školské rady 

 Program : 

 1. Uvítání
 2. Představení zvolených členů do ŠR
 3. Volba předsedy ŠR – zvolen pan Ing. Bohdan Mrózek
 4. Volba místopředsedy ŠR – zvolena paní Mgr. Iva Tesařová
 5. Další zvoleni členové ŠR  : Ivana Nácarová - ivana.nacarova@litvinovska500.cz, Mgr. Ivana Nečesaná, Bc. Pavel Pospíšek,  Ing. Marek Doležal
 6. ŠR projednala a schválila po předchozím prostudování Výroční zprávu za školní 2020/2021
 7. Projednání hospodaření školy
 8. Diskutovala o chodu školy v době „Covidu a covidových opatření“
 9. ŠR se sejde dle potřeby v roce 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zápis z jednání Školské rady konané dne 21.3.2022

 Program : 

    1. ŠR projednala situaci ohledně uprchlíků z Ukrajiny a jejich ubytování v naší tělocvičně

 •    na hodiny tělocviku možnost využití celého školního hřiště včetně nafukovací haly

_____________________________________________________________________________________________

Zápis z jednání Školské rady konané dne 1. 11. 2022

                      Program : 

 1. ŠR projednala a schválila po předchozím prostudování Výroční zprávu za školní rok 2021/2022.
 2. Pochvala ŠR za mimoškolní aktivity.
 3. ŠR schválila změnu Školního řádu školy (vnitřního řádu školského zařízení):

Doplňuje se formulace: „Žákům a studentům je zakázáno do školy vnášet a ve škole užívat návykové látky a jedy a takové látky, které je svým vzhledem, chutí a konzistencí napodobují.“

 1. ŠR schválila dodatek ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání 05 „Sluníčko“ se zapracovanými změnami dle RVP platnými od 1.9.2022 – školní rok 2022/2023.

ŠVP byl upraven podle nových právních předpisů s platností od 1.9. 2022.

Vzhledem k možnostem školy se i nadále realizuje základní plavecká výuka pro 3. ročník v rámci tělesné výchovy. Byly tak dočasně doplněny a upraveny učební plány.

 _____________________________________________________________________________________________                      

Zápis z jednání Školské rady konané dne 25. 4. 2023  

 Program : 

 1. ŠR se seznámila s počty přijatých „prvňáčků“ na školní rok 2023/2024
 • s počtem přijatých žáků do přípravné třídy na školní rok 2023/2024
 • kladně zhodnotila práci asistentů za školní rok 2022/2023
 • diskutovala o přidělení finančních prostředků na učební pomůcky a plavecký výcvik – částečně uhradí škola
 1. ŠR prodiskutovala předpokládaný rozpočet školy na rok 2023

_________________________________________________________________________________________

Zápis z jednání Školské rady konané dne 30.8.2023

 Program : 

 1. ŠR projednala a schválila po předchozím prostudování Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání  pro 1. stupeň ZŠ pod č.j. 391/2023 se zapracovanými změnami dle RVP platnými od 1.9.2023

____________________________________________________________________________________________

 

 

 

                                            

 

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

U nás to žije

Náhodný výběr z galerie

Spolupráce ZŠ s MŠ L490

Projekty