Základní škola Litvínovská
ZŠ Litvínovská 500

Školská rada

                                                                                    

Volby do školské rady 

 

  •  Zápis z jednání Školské rady konané dne 18. 11. 2021

 Program : 

  1. Uvítání
  2. Představení zvolených členů do ŠR
  3. Volba předsedy ŠR – zvolen pan Ing. Bohdan Mrózek
  4. Volba místopředsedy ŠR – zvolena paní Mgr. Iva Tesařová
  5. Volba zapisovatele ŠR – zvolena paní Ivana Nácarová
  6. ŠR projednala a schválila po předchozím prostudování Výroční zprávu za školní 2020/2021
  7. Projednání hospodaření školy
  8. Diskutovala o chodu školy v době „Covidu a covidových opatření“
  9. ŠR se sejde dle potřeby v roce 2022

 

                               

 

 

Projekty