Základní škola Litvínovská
ZŠ Litvínovská 500

Projektové učení a vyučování je způsob učení, podle kterého se vyučování neorganizuje podle vyučovacích předmětů, nýbrž tak, že se žáci učí řešit a zpracovávat jednodušší nebo složitější témata ve skupině nebo individuálně. Žáci se přiblíží praxi a překlenou se tím umělé hranice mezi jednotlivými předměty. Pro žáky vytváříme situace, kdy se učí diskutovat, argumentovat, řešit problémy, zpracovávat a prezentovat informace.

Zapojujeme se do projektů školních, celostátních i mezinárodních.

Celostátní

Národní plán obnovy

Národní plán obnovy

Datum: 1. 9. 2023

Výzva 173 a 174

Národní plán obnovy

Národní plán obnovy

Datum: 1. 9. 2023

Výzva 172

Národní plán obnovy 2

Národní plán obnovy

Datum: 8. 2. 2022

Od září 2021 se ZŠ Litvínovská 500 zapojila do Národního plánu doučování, na který od ledna 2022 navazuje Národní plán obnovy. Národní plán obnovy čerpá peníze z Evropské unie. Peníze lze využít pouze na individuální nebo skupinové doučování.

Projekt Rodiče vítáni 1

Projekt Rodiče vítáni

Datum: 22. 4. 2020

Naše škola se zapojila do projektu Rodiče vítáni,

jehož cílem je vstřícná komunikace a spolupráce s rodiči žáků.

Aktivní škola 1

Aktivní škola

Datum: 22. 4. 2020

Portál Proškoly.cz pro podporu žáků základních a středních škol pomáhá pedagogickým pracovníkům, žákům i jejich rodičům.

Projekt SCIO 1

Projekt SCIO

Datum: 22. 4. 2020

Společnost SCIO udělila naší škole CERTIFIKÁT za aktivní přístup k hodnocení kvality vlastní výchovně vzdělávací činnosti

Fond Sidus 1

Fond Sidus

Datum: 22. 4. 2020

Jako každý rok proběhla na naší škole veřejná sbírka Fondu Sidus na pomoc dětem z motolské a olomoucké nemocnice. Děkujeme za vaši pomoc.

Člověk v tísni 1

Člověk v tísni

Datum: 22. 4. 2020

V rámci projektu Jeden svět na školách, který je organizován nadací Člověk v tísni, pořádáme každoročně besedu s pamětníky pro žáky 9. tříd a na jaře se zúčastňujeme projekce filmů Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech.

NIQES – Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v ČR

Datum: 22. 4. 2020

Naše škola byla zařazena do stovky základních škol v ČR a zúčastnila se v prosinci 2011 prvního pilotního testování NIQES, které hodnotí vzdělávací soustavu v České republice, provádí šetření výsledků žáků v počátečním vzdělávání a potrvá celkem 36 měsíců. V budoucnosti se bude jednat o plošné testování znalostí a dovedností žáků v 5. a 9.třídách, kdy se bude zjišťovat potřebná minimální suma vědomostí a dovedností u žáků základních škol.

Školní mléko 1

Školní mléko

Datum: 22. 4. 2020

Nárok žáků základních škol je jeden dotovaný výrobek denně, tzn. kelímek mléka nebo mléčného výrobku ve vyučovacím dni. Žáci mají možnost si vybraný výrobek zakoupit v automatu, který je umístěn ve vestibulu školy.

Sběr papíru

Datum: 31. 12. 2017

- V roce 2015 odevzdala naše škola 2820 kg sběrového papíru a zachránili jsme tímto 11 vzrostlých stromů v lese.
- V roce 2016 jsme sebrali 2014 kg papíru a zachránili jsme 8 stromů.

Zelená škola

Datum: 31. 12. 2017

Od roku 2017 je naše škola zapojena do celostátního projektu Zelená škola. Jeho cílem je sběr drobného elektroodpadu a baterií.

Veřejná sbírka Ligy proti rakovině  1

Veřejná sbírka Ligy proti rakovině

Datum: 31. 12. 2015

Český den proti rakovině 2015

Projekt KOUTEX

Datum: 31. 12. 2014

Projekt KOUTEX je ekologicko - charitativní projekt, který je zaměřen na sběr textilu a obuvi. Naše škola je v něm zapojena od roku 2014.

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

U nás to žije

Náhodný výběr z galerie

Projekt 2.B - Voda (pokusy s vodou) + meziročníková spolupráce s 6.C

Projekty