Základní škola Litvínovská
ZŠ Litvínovská 500

Primární prevence

Metodik primární prevence: Mgr. Markéta Patrasová

Kontakt: marketa.patrasova@litvinovska500.cz

Plán navazuje na minimální preventivní program – Quo vadis aneb Cesta do třetího tisíciletí – s jehož realizací jsme na naší škole započali ve školním roce l998/l999. Máme snahu do něho zahrnout celý komplex oblastí, které by mohly vést k předcházení rizikového chování žáků. Jsou to tyto oblasti:

a) oblast protidrogové prevence – zneužívání psychotropních látek, zvládání dovednosti odmítat drogu, zvýšení účinnosti a zapojení do preventivních aktivit většího množství žáků i rodičů

b) oblast prevence kriminality a dalších projevů rizikového chování
(krádeže, agresivita, šikanování, záškoláctví, rasismus, intolerance, záchyt zanedbání povinné péče, týrání a zneužívání (včetně sexuálního) dítěte, hráčství, závislost na sektách)
c) alternativní formy vzdělání žáků, metodiků prevence a dalších
pedagogických pracovníků

d) organizace volno časových aktivit žáků se zvláštním zřetelem na skupiny dětí ohrožené rizikovým chováním

e) oblast výchovy k manželství a rodičovství, cílené aktivity zaměřené na vytváření zdravých postojů žáků ke společnosti, vytváření dovednosti v komunikaci, zvládání sociálních vztahů, dovedností odmítat drogu a reagovat na výskyt dalších

f) oblast volby životní cesty

 

Školní neúspěšnost

 

Drogy trochu jinak

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

U nás to žije

Náhodný výběr z galerie

Exkurze 2.A - Muzeum Pošty

Projekty