Základní škola Litvínovská
ZŠ Litvínovská 500

Družina

Informace ředitelství ZŠ rodičům žáků 1.stupně

Žáci a žákyně navštěvující školní družinu (ŠD) mají z bezpečnostních a provozních důvodů stanoveny odchody ze ŠD vnitřním řádem ŠD.

 

 

 

Projekty