Základní škola Litvínovská
ZŠ Litvínovská 500

Aktivity

 Na naší škole se děti neučí „jen“ ve školních lavicích při vyučování, ale během školního roku je jim nabízena celá řada mimoškolních aktivit, o kterých se na tomto místě zmíníme.

V školním roce 2021/2022 se bohužel díky situaci s onemocněním Covid-19 neorganizují žádné kroužky. 

Škola však nabízí žákům na II. stupni 8 volitelných předmětů. Vyučujeme 6 světových jazyků : angličtinu, němčinu, francouzštinu, ruštinu, italštinu a španělštinu. 

Rádi bychom Vám na tomto místě uvedli některé z našich mimoškolních aktivit:

Ekoškolačlověk v tísni Camridge schools association certificate Projekt RAMPS VIP III Fond Sidus Adopce na dálku

NIQES Přijď mezi nás květinový den rodiče vítáni scio aktivní škola

školní mléko mezinárodní jazyková zkouška z angličtiny

1. Exkurzní dny

Datum: 25. 4. 2020

xkurzní dny jsou pořádány pro všechny třídy školy, často navazují na projektové dny. Náplní jsou tematické vycházky, návštěvy muzeí, výstav a památek. Jsou nedílnou součástí učebních plánů jednotlivých ročníků. Atraktivní pro děti je to, že mohou samy přijít s návrhem, kam by se chtěly podívat tak, aby exkurze odpovídala tématům probírané látky v jakémkoliv předmětu, popřípadě doplňovala učivo.

2.Vánoční aktivity

Datum: 25. 4. 2020

Součástí života školy jsou např. velmi oblíbená Tradiční vánoční výstava, které se účastní žáci 1. stupně, pedagogové a rodiče.

3. Školní knihovna

Datum: 25. 4. 2020

Knihovna je umístěna do prostoru Informačního centra Prosek, které bylo otevřeno na podzim 2006 MČ Praha 9.
Vede Mgr.Eliška Bíglová
Výpůjční doba : středa 9:45 - 10:00

4. Projektové dny

Datum: 25. 4. 2020

Při projektových dnech se ve škole neučíme podle běžného rozvrhu hodin, dokonce nejsou žáci rozděleni ani podle tříd a věku. Jsou rozděleni podle své vůle a podle svých zájmů do jednotlivých témat, která jim nabízejí učitelé naší školy. Výsledky práce z těchto dnů jsou součástí výzdoby školy, pracuje se s nimi v běžném vyučování.

5. Akce koncem školního roku

Datum: 25. 4. 2020

Každoročně se ke Dni dětí koná akce Děti dětem, kterou připravují nejstarší žáci 9. ročníků za asistence osmáků pro děti z partnerské mateřské školky, naše PT a 1. ročníky. Malé děti čeká spousta her, soutěží, cen, ale především legrace, oddych a příjemná atmosféra. Na závěr školního roku se loučíme s deváťáky posledním zvoněním a slavnostním obědem.

6. Dopravní výchova

Datum: 25. 4. 2020

Podle našeho ŠVP se žáci 4. a 5. tříd účastní výuky dopravní výchovy na dopravním hřišti v Praze 9. Ve spolupráci s městskou policií získávají žáci informace, znalosti a dovednosti v dopravní výchově. V odpoledních hodinách využívají DH i oddělení školní družiny. Děti se zdokonalují v jízdě na kole a osvojují si pravidla silničního provozu. Naši žáci se pravidelně účastní dopravní soutěže Mladý cyklista.

7. Výjezdy žáků druhého stupně k průřezovým tématům

Datum: 25. 4. 2020

Průřezová témata zařazená ve školním vzdělávacím programu (Environmentální výchova, Multikulturní výchova, Mediální výchova, aj.) jsou mimo jednotlivé vzdělávací oblasti a tematicky vymezené (jedno či vícedenní) projekty realizována rovněž jednorázovým výjezdem žáků druhého stupně.

Příběhy našich sousedů -MÚP9, 3. dubna 2019 - reprezentace naší školy

Datum: 3. 4. 2019

Dne 3.4.2019 proběhla od 17.30 slavnostní prezentace (závěr projektu Post Bellum) PŘÍBĚHY NAŠICH SOUSEDŮ, které zpracovávaly týmy (4-5 členů) ZŠ Prahy 9.

Ekokroužek pomáhá s výsadbou stromů před ZŠ Litvínovská 500

Datum: 27. 11. 2013

Děti z Ekokroužku ZŠ Litvínovká 500 pod odborným dohledem zahradníků pomohly vysadit stromy vybrané odborem životního prostředí a dopravy.

Výjezd k plnění průřezových témat 23.- 27.9. 2013

Datum: 1. 10. 2013

„Všichni na Semerink….!“ ozývalo se na ZŠ Litvínovské 500
v pondělí, když se vrátili žáci z druhého stupně po týdenním výjezdu k plnění průřezových témat. Jako v loňském roce vyjel celý druhý stupeň najednou v termínu 23.- 27.9. 2013.

Na "Pětistovce" to žije i v noci

Datum: 19. 11. 2012

Ne, na naší škole nestraší, to jsme jen ve čtvrtek 8. listopadu dostali možnost tu přenocovat. Spaní ve škole bylo spojeno s akcí „Uspávání ježků“, která se konala na oblíbeném místě nás, proseckých dětí, v Parku přátelství. Tam nás ještě doprovodili rodiče, společně jsme k zimnímu spánku uložili své papírové ježky. Užili jsme si doprovodný program a pak už plni očekávání vyrazili zpátky ke škole.

Jak na průřezová témata na Pětistovce

Datum: 18. 10. 2012

Při tvorbě ŠVP na Základní škole Litvínovská 500 se dohodlo, že vedle výukových hodin, projektů a projektových dnů budou žáci druhého stupně plnit průřezová témata také v rámci školních několikadenních výjezdů. A tak se spojilo příjemné s užitečným – být v přírodě a vzdělávat se formou aktivit a činnostního učení, což úspěšně praktikujeme od zavedení ŠVP. Výjezdy probíhají převážně na podzim.

Na „Pětistovce“ (Litvínovské 500) se na prvním stupni tančí

Datum: 18. 9. 2012

S nabídkou zařadit do výuky jednu hodinu týdně tanec – společenskou výchovu přišel pan
Ing. Miroslav Brožovský, se kterým máme výbornou dlouhodobou spolupráci. Ing. Miroslav
Brožovský, lektor taneční školy ASTRA PRAHA, je tanečník mezinárodní třídy M, trenér,
porotce tanečních soutěží, profesor konzervatoře J. Ježka, lektor trenérského studia FTVS UK, trenér juniorských mistrů ČR a především učitel tance pro všechny generace a úrovně.

9. Škola v přírodě

Datum: 27. 3. 2012

Každoročně se naše škola zúčastňuje rekreačního ozdravného pobytu, pořádaného firmou CK Star Line, s.r.o., v lokalitách Svor u Nového Boru a Hrachov - Svatý Jan. Pobyt probíhá zpravidla v měsíci květnu nebo červnu. Je organizován pro děti prvních až pátých ročníků.

Projekty