Základní škola Litvínovská
ZŠ Litvínovská 500

Karanténa od 19.1. 4.A, 8.A

Karanténa od 21.1. 6.A,B, 7.C, 8.C, 9.A - ZRUŠENA

Karanténa od 21.1. 1.A+0.A, 4.A, 4.C

3.B

3.B

Vítejte na stránkách naší třídy

Vážení rodiče a milí žáci, na stránkách třídy Vás vítá třídní učitelka                                  

Mgr. Martina Lenkvíková.

m.lenkvikova@seznam.cz

 

Aktuálně:   Informace k aktuálnímu dění a výuce:   aktualne/

 

 

Odkazy pro výuku:

http://Www.skolakov.cz

http://www.onlinecviceni.cz

http://www.matika.in

http://www.kaminet.cz

http://www.rysava.websnadno.cz

http://www.skolasnadhledem.cz

http://www.umimecesky.cz

http://www.skolazvesela.cz

http://www.vcelka.cz

http://www.alik.cz

http://www.pravopisne.cz

http://www.matyskova-matematika.czProbírané učivo:
viz bakalář
 

 

Rozvrh hodin

 

1.

8,00 -8.45

2.

8.55-9.40

3.

10.00-10.45

4.

10.55-11.40

5.

11.50-12.35

6.

12.45-13.30

po

Čj

Aj

Tv

Tv

M

út

Čj

M

Prv

Čj

 

 

St

Čj

M

Aj

Vv

Čj

 

čt

Čj

Aj

Hv

M

Čj

 

Čj

M

Prv

Čj

Čj

 

Anglický jazyk učí v naší třídě: 1.skupinu: Mgr. Veronika Sázavská

                                                       2. skupinu: Mgr. Štěpán Liška

Skupiny jsou rozděleny dle abecedy.

 

Odkazy: 

školní řád:http://litvinovska.byznysweb.cz/domain/litvinovska/files/dokumenty/skolni_rad.pdf

celoroční kalendář: celorocni-kalendar-akci/      

jídelna jidelna/

družina druzina/

kroužky:krouzky/

Vzhledem ke covid-19 a opatřením se kroužky neotvírají.

 

 

Organizace školního roku 2021/2022

Vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021.

 
Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na středu 27. října a pátek 29. října 2021.
 
Vánoční prázdniny začínají ve čtvrtek 23. prosince 2021 a končí v neděli 2. ledna 2022. Vyučování začne v pondělí 3. ledna 2022.
 
Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v pondělí 31. ledna 2022.
 
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 4. února 2022.

 

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny v týdnu  7. 3. - 13. 3. 2022


Přehled hlavních termínů: viz kalendář akcí web
 

DOPORUČENÉ POMŮCKY DO 3.TŘÍDY:

Kufřík (podepsaný) na výtvarnou výchovu a pracovní činnosti
- modelína
- podložka na modelování
- sada štětců (alespoň 2x kulatý a 2x plochý štětec /vždy menší a střední velikost/)
- hadřík
- temperové barvy (sadu základních barev – větší tuby, které se dají jednotlivě dokoupit)
- ubrus nebo igelit na lavici
- kelímek
- fixy
- voskovky
- tyčinkové lepidlo
- zástěra, košile nebo staré triko


Hadrový pytel (podepsaný) na tělesnou výchovu
- pevná sportovní obuv venkovní + do tělocvičny
- sportovní oblečení – tričko, tepláky (legíny), kraťasy, mikina, ponožky


Pomůcky do třídy
- obuv do třídy (podepsaná)
- balení tahacích kapesníků
- pravítko 30 cm a trojúhelník s ryskou

Penál a a aktovka
- 2x tužka č.1, 2 a 3
- ořezávátko
- guma
- pastelky (alespoň 10 barev)
- 2x pero
- nůžky
- malé pravítko (10 - 15 cm)
- desky na sešity
- informační notýsek - úkolníček (typ dle dětí, stačí malý)

 

 

PROVOZNÍ ŘÁD plavecké školy „VODNÍK“
• Před zahájením plaveckého výcviku seznámí škola vhodným způsobem žáky s tímto provozním řádem včetně bezpečnostních a hygienických zásad při výuce plavání.
• Před první lekci zašle škola e-mailem jmenný seznam žáků na ZÁZNAMOVÉM LISTU , kteří se zúčastní plavecké výuky a kde budou uvedena případná zdravotní omezení dětí, nebo jiné omezení (např. ADHD, poruchy chování atd…)
• Plavecké výuky se mohou zúčastnit pouze děti, které jsou zdravotně způsobilé. Pokud mají žáci závažné zdravotní problémy, které dle vyjádření lékaře nebrání plavecké výuce ( např. epilepsie, srdeční vada apod.),musí žáka doprovázet jeho zákonný zástupce nebo osobní asistent. Tento doprovod zajišťuje škola, jejíž je účastník plaveckého výcviku žákem. Tuto skutečnost je objednavatel povinen zapsat na druhou stranu záznamového listu. Potvrzení od lékaře zůstává ve škole.
• Pedagogický doprovod svým podpisem na záznamovém listu potvrdí seznámení žáků s tímto provozním řádem plavecké školy a organizačními pokyny.
• Účastníci plaveckého výcviku jsou povinni dodržovat Návštěvní řád Aquacentra Šutka.
• Před první lekcí bude školu očekávat v prostoru vstupní haly pracovník plavecké školy, který pedagogům vystaví kartičku pro vyzvednutí klíče od společné šatny a doprovodí školu až na bazén.
• Základní školy vstupují do společných šaten 15 minut před zahájením výuky
• Mateřské školy vstupují do společných šaten 20 minut před zahájením výuky
• Pedagogický doprovod po příchodu na recepci nahlásí počet dětí vstupujících do areálu a počet dospělých.
• Dospělí obdrží od recepce čip na ruku, děti čip nedostávají.
• Při příchodu na recepci dostane pedagog klíč od šatny oproti kartičce, kterou vystaví plavecká škola, klíč od šatny má pedagog po celou dobu výuky u sebe a vrací ho při odchodu zpět na recepci. Poté je mu vrácena kartička, kterou takto používá po celém období plavecké výuky. V případě ztráty kartičky vystaví plavecká škola novou.
• Před každou hodinou plavání pedagogický dozor zkontroluje a vyřadí z výuky ty žáky, kteří jsou nezpůsobilí z důvodu příznaků nemoci (chřipka, angína, nachlazení apod.), žáky po nemoci nebo jinak neschopných zúčastnit se výuky. Žáci, kteří se nemohou zúčastnit výuky, mohou být přítomni v areálu plaveckého bazénu, pouze však v doprovodu pedagogického dozoru nebo zákonného zástupce a ve vhodném sportovním oděvu a obuvi.
• Vhodný sportovní oděv ( např. šortky, tričko, pantofle) musí mít i pedagogický doprovod. Za vhodný oděv v prostoru bazénu se nepovažuje oděv, ve kterém přišli zvenku.
• Před zahájením plavecké výuky pedagogický doprovod dohlédne na převlečení žáků, uložení věcí a obuvi. Každý žák si připraví plavky, plaveckou čepici, do igelitové tašky ručník, mýdlo a kapesník, které si uloží do boxů u bazénu. Dále dohlédne, aby každý žák šel před osprchováním na WC a na osprchování žáků bez plavek s použitím vlastního mýdla před zahájením výuky.
• Je přísně zakázáno přinášet do areálu skleněné obaly (nápoje, šampony, tekuté mýdlo apod..)
• Vyučovací hodina začíná nástupem u výukového bazénu, kde si pedagogický dozor a instruktoři plavecké školy žáky předají. Tímto okamžikem přebírá odpovědnost za zdraví a bezpečnost dětí plavecká škola. Před nástupem děti s pedagogy vyčkají na tribuně.
• Pedagogický doprovod upozorní při nástupu instruktora plavecké školy na okolnosti, které by mohli negativně ovlivnit průběh výuky (např. hyperaktivní děti, disfunkční děti apod.)
• Instruktoři plavecké školy zodpovídají za bezpečnost dětí, které se účastní plavecké výuky. Při odchodu žáků na WC, při nevolnosti nebo úrazu přebírá za žáka odpovědnost přítomný pedagogický dozor.
• Výuka končí nástupem žáků u výukového bazénu a předáním pedagogickému doprovodu. Tímto okamžikem přebírá odpovědnost za zdraví a bezpečnost dětí pedagogický doprovod.
• Pedagogický doprovod zaznamená každou lekci účast žáků do záznamového listu (šikmá čárka znamená přítomen, vodorovná čárka nepřítomen), ve spodní části formuláře napíše celkový počet plavajících dětí. Záznamový list zůstává na bazénu.
• Po skončení výuky zajistí pedagogický doprovod osprchování žáků, řádné osušení a odchod do šatny, kde se žáci obléknou.
• Základní školy opustí prostor šaten 15 minut po ukončení výuky a mateřské školy 20 minut po ukončení výuky.
• Nastoupí-li dítě do plavecké výuky později (např. od 4 lekce), nelze uplatňovat odpočet zameškaných lekcí a účtuje se celá částku.
• Plavecká škola je oprávněna v případě havárie nebo jiné nepředvídané události odvolat plavecký výcvik. O této skutečnosti vhodným způsobem informuje objednavatele a dle svých možností zajistí a nabídne náhradní termín výuky.

BEZPEČNOSTNÍ A HYGIENICKÉ ZÁSADY PRO ŽÁKY PLAVECKÉ ŠKOLY VODNÍK

• Do prostoru vestibulu, šaten, sprch a bazénu je přístup žákům bez pedagogického dozoru zakázán.
• Přísný zákaz donášení nápojů, šamponů, tekutého mýdla apod. ve skleněném obalu.
• Ve všech prostorech plaveckého areálu je přísný zákaz běhání z důvodu nebezpečí uklouznutí a zranění. Choďte pomalu a opatrně!
• Do bazénu je povolen vstup jen zdravým žákům. Plavecké výuky se nesmí zúčastnit žáci s horečkou, zánětem očních spojivek, nakažlivými chorobami, kožními nemocemi – vyrážkami, opary, bradavicemi, osoby zahmyzené a žáci, jejichž člen rodiny je postižen infekční chorobou.
• Žáci vyžadující zvýšený dozor (epilepsie, srdeční nemoci, diabetes apod.) se mohou zúčastnit výuky na základě lékařského potvrzení pouze za doprovodu zákonného zástupce nebo osobního asistenta.
• Žáci nesmí mít při výuce náušnice, náhrdelníky, prsteny, náramky, ozdobné kroužky a jiné předměty z důvodu zvýšeného rizika ohrožení zdraví a případné ztráty.
• Vyučovací hodina začíná a končí nástupem žáků u výukového bazénu. Do vody jdou žáci pouze na přímý pokyn instruktora nařízeným způsobem.
• Žáci mají přísný zákaz skákat jakýmkoliv způsobem do vody s výjimkou plavecké výuky .
• Žák, který během výuky potřebuje použít WC, nebo mu je nevolno, musí uvědomit svého instruktora a odchází z výuky v doprovodu svého pedagogického dozoru. Poté se osprchuje a vrací se zpět do výuky.
• Z hygienických důvodů je zakázáno do vody plivat, smrkat, močit nebo ji jiným způsobem znečisťovat.
• Plavecké pomůcky ( destičky,plováky….) lze používat pouze pro účely, ke kterému jsou určeny. Jiná manipulace je nepřípustná. Žáci s nimi nesmí házet, lámat je, okusovat, trhat apod.
• Žáci mohou při výuce používat plavecké brýle.
• Žáci musí mít plavecké čepice s čitelně napsaným křestním jménem žáka (lihovým fixem). Důvodem je rozlišení žáků ve vodě.
• Ti žáci, kteří nemají možnost přinést si vlastní plaveckou čepici nabízíme možnost zakoupení za 50,-Kč.

 

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Projekty