Základní škola Litvínovská
ZŠ Litvínovská 500

Týden 20.4.-24.4.

Týden 20.4.-24.4.

– přečíst učebnice str.56-59

Nadpis do sešitu : ŽIVOČICHOVÉ V OKOLÍ LIDSKÝCH OBYDLÍ

- zápis : Domácí zvířata = zdomácnění – ochočení určitých druhů zvířat = domestikace
                            -hospodářská zvířata – pro maso, mléko, kůži = pro užitek
                           -„domácí mazlíčci“ = pro radost

 Mezi hospodářská zvířata patří
- Ptáci – kur domácí (kohout, slepice, kuře)
             -kachna domácí
            -husa domácí
 - Savci      – prase domácí
                 - tur = hovězí dobytek = býk, kráva, tele
                 - ovce domácí
                 - kůň domácí
                 - koza domácí
                 - králík domácí

 Mezi „domácí mazlíčky“
- Ryby, obojživelníci, plazi – v akváriích
- Ptáci – v kleci
- Savci – pes domácí, kočka domácí, křeček domácí

+ nakreslit obrázek nějaké zvířecí rodiny
+ opsat žlutý rámeček ze strany 59 dole

M – MM str. 4-6
- Učebnice str.41/1,2,3 do učebnice
Str.42/9 do učebnice
Str. 40/2,3 – NELEKEJ SE, my jsme si zapisovali příklady : _*8=32 a vždy jsem se ptala, jaké číslo dosadíš místo _ . Tady v učebnici místo _ píší a NEBO x, ale vlastně se ptají také na to, jaké číslo dosadíš místo a ? nebo místo x? Toto si zapamatuj, neboť takto se budou zapisovat ROVNICE !!!!proto si udělej a vypočti v učebnici str.41/10 do sešitu či na papír

ČJ – Časování sloves - čas budoucí
- uč.str. 91/cv.1,1a,b,c,d, 2 - ústně + žluté shrnutí
nadpis do sešitu : Slovesa - čas budoucí
zápis: Budoucí čas vyjadřujeme dvojím způsobem:
1) složeným slovesným tvarem - tvar pomocného slovesa být v budoucím čase v příslušné osobě (budu, budeš, bude ...) a infinitivem významového slovesa ( zpívat, pracovat ) –tzn. budu zpívat, budou pracovat ....
2) jednoduchým tvarem slovesa ( u sloves, která nemohu vyjádřit pomocí přítomnosti ) zazpívám, vypracuji, uklidím ....Tvoříme přidáním předpony ke slovesu - zpívat - za+zpívat, pracovat - vy+pracovat, nést - při+nést.
- Úkol do sešitu: uč. str. 91/cv.3, 3a
příklad: budu vařit - uvařím, budu malovat - namaluji .....
- str. 92/cv. 5 ( opiš správně celé věty v budoucím čase)
-fialové minutovky str.40,41, 42

+ čtení vlastní knihy - denně 5-10 stránek, z nich si vždy vyber 1 větu, tu si zapiš psace na linkovaný papír nebo přímo do čtenářského deníku (opisuj větu správně, zkontroluj si to !!!!)

Vl –přečíst učebnici str.8
Zápis : Keltové na naše území
- Kolem r.400př.n.l. Keltové ovládli naše území
- Jeden z kmenů = Bójové = název naší vlasti BOHEMIA
- Výborní – bojovníci, ale i vyspělá kultura
- Předměty i z bronzu a železa, ze skla
- Hrnčířský kruh
- Obchodníci – používali mince (u nás byl jen výměnný obchod)
- Sídliště = oppida
- Keltové na našem území 400let – vytlačeni kmeny Germánů – nahrazeni kolem r.500n.l. Slovany
přečíst učebnice str.9-10
Zápis do sešitu : PŘÍCHOD SLOVANŮ
5.století n.l. – příchod Slovanů na naše území (ti byli na Z Ukrajině a V Polsku), na našem území byli Germáni
- první Slované – pastevci – chov vepřů, koz a ovcí, lov divoké zvěře a ryb
- zemědělci
- jejich obydlí – ze dřeva, proutí, rákosu
- nářadí a nástroje – ze dřeva (železo bylo drahé)
- výměnný obchod
- společný jazyk = praslovanština
- náboženství – pohanské = uctívání mnoha bohů ( Perun = bůh války, Veles = bůh úrody)
Příchodem Slovanů končí období nazývané PRAVĚK a začíná historické období STŘEDOVĚK.
                                               SÁMŮV KMENOVÝ SVAZ
- Slované napadeni divokým kočovným kmenem z Asie (= Avarové) – ti sídlili na území dnešního Maďarska
- Kupec Sámo z Francké říše v čele Slovanů – kolem roku 623 n.l. vítězí nad Avary – SÁMO se stal vládcem – vznik mocenského útvaru = SÁMŮV KMENOVÝ SVAZ
- Po Sámově smrti r.658 nebo 659 n.l. se svaz rozpadá

(nakresli do sešitu časovou osu ze strany 10 dole a popiš ji : Přehled : Keltové, Germáni, …)
Máš-li možnost, podívej se na www.youtube.com/dějiny udatného českého národa, Sámova říše

Datum vložení: 20. 4. 2020 23:31
Datum poslední aktualizace: 26. 4. 2020 23:33
Autor:

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

U nás to žije

Náhodný výběr z galerie

Exkurze 2.ABC - Ústřední městská knihovna

Projekty