Základní škola Litvínovská
ZŠ Litvínovská 500

Španělský jazyk 7. tř.

Pracujeme se španělskou učebnici CHICOS CHICAS 1.  Do učebnic nepíšeme, jsou zapůjčené

Od 8. ročníku budeme pracovat s učebnicí a pracovním sešitem AVENTURA 1. Děti ji budou mít až do 9. ročníku (placená). Obsahuje 2 CD k učebnici a pracovním sešit. Je zde podpora češtiny, velmi pěkně jsou vysvětlené gramatické jevy, texty a komunikační obraty. Obsahuje i španělsko-český slovníček k učebnici.

V hodinách používáme 1 sešit A5


 

 

 

Projekty