Základní škola Litvínovská
ZŠ Litvínovská 500

Spolupráce

Spolupráce výchovné poradkyně

 •  S Pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 9,  www.ppp3a9.cz
  Adresa: 

  Pedagogicko-psychologická poradna

  U Nové školy 871, Praha 9, 190 00              

  Telefon: 266 312 530, 266 310 939
  E-mail: sedmihradska@ppp9.cz
  Školní psycholog: Mgr. Alexandra Sedmihradská
   
 • S klinickými psychology 
 • Se speciálními pedagogy ze speciálně pedagogických center 
 • S Policií ČR 
 • Se školním metodikem prevence (Mgr. Markéta Patrasová)
 • Se školním poradenským pracovníkem (Bc. Michaela Skurčáková)
 • Se škloním logopedickým asistentem  (Mgr. Dagmar Přibylová)
 • S vedoucím učitelů I.stupně (Mgr. Jana Krátká)
 • S oddělením sociální prevence 
 • S oddělením sociálně právní ochrany dětí 
 • S Informačním a poradenským střediskem pro volbu povolání
 • S dětskými lékaři

Projekty