Základní škola Litvínovská
ZŠ Litvínovská 500

Obsah činnosti

Obsah činnosti výchovné poradkyně

  • spolupráce s PPP – Mgr. Alexandra Sedmihradská
  • evidence žáků s SVP
  • pomoc při vytváření individuálních plánů 
  • ve spolupráci s vedením školy a dalšími odbornými institucemi a odborníky (PPP, SPC, SVP, dětští psychologové ….) garantování optimální odborné pomoci žákům se SVP i ostatním žákům ZŠ, kteří takovou pomoc potřebují
  • ve spolupráci s ostatními pedagogy vyhledávat a sledovat talentované a nadané žáky
  • individuální porady s učiteli a rodiči – výukové a výchovné problémy žáků
  • odborná péče o žáky s poruchami chování a jinými než výukovými potřebami – vedení výchovně-svépomocné skupiny a poskytování individuálních konzultací
  • ve spolupráci s pedagogickými pracovníky odhalovat a sledovat projevy sociálně patologických jevů
  • profesní orientace žáků
  • evidence přihlášek na střední školy a učební obory

Projekty