Základní škola Litvínovská
ZŠ Litvínovská 500

Výchovné poradenství

Výchovná poradkyně: Mgr. Jitka Berková
Telefon: 286 881 141, 286 881 524 
E-Mail: jitka.berkova@litvinovska500.cz 
Konzultační hodiny: čtvrtek 15 -16 hodin
                                     po předchozí telefonické, osobní nebo písemné domluvě

 

Aktuálně:

Čt 24.2., 3.3., 10.3.

Zákonný zástupce převezme zápisový lístek na SŠ u výchovné poradkyně - proti podpisu (občanský průkaz s sebou)  kabinet 1. patro Mgr. J. Berková,

 od 8:00 do 8:20 nebo od 15:15 do 15:45

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ - 2021/2022

leden

Žák i zákonný zástupce obdržel informace na třídních schůzkách v lednu

Út 1.2.

Žák obdrží od TU předvyplněnou přihlášku z Bakaláře

 uchazeč pro 1.kolo může podat 2 přihlášky

do 9. 2.

Žák odevzdá vyplněnou přihlášku TU

Pořadí škol dle preferencí musí být na obou přihláškách stejné!

do 17.2.

Vrácení přihlášek žákům – proti podpisu

bude upřesněno

Zákonný zástupce převezme zápisový lístek u výchovné poradkyně - proti podpisu (občanský průkaz s sebou)  kabinet 1. patro Mgr. J. Berková, info:  www.litvinovska500.cz

do 1. března

Odevzdat přihlášku řediteli SŠ

12. – 28. dubna

Termíny konání 1. kola přijímacího řízení pro obory s maturitní zkouškou

(jednotná = JPZ i školní zkouška = ŠPZ)

4-leté obory s mat.zk. - 12. a 13.4. (náhradní 10. a 11.5.)

víceletá gymnázia - 19. a 20.4. (náhradní 10. a 11.5.)

22. – 30. dubna

Termíny konání 1. kola přijímacího řízení pro obory bez maturitní zkoušky – (4-leté)

nejdříve 22. dubna

Zveřejnění rozhodnutí, kde se přijímací zkoušky nekonaly (učební obory)

28.dubna

Nejdříve ředitel SŠ zveřejní přijaté žáky u mat. oborů

Centrum (Cermat) zpřístupňuje hodnocení uchazeče ředitelům SŠ

Do 2 prac. dnů

Ředitel SŠ  od zpřístupnění výsledku jednotné zkoušky Centrem:

přijaté žáky -  zveřejní

nepřijatým žákům - odešle rozhodnutí (platí i u učebních oborů)

Do 10 prac. dnů po zveřejnění přijetí

Odevzdat zápisový lístek řediteli SŠ. Zápis. lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Do 3 prac.dnů od doručení nepřijetí

Odvolání proti rozhodnutí,  pokud není rozhodnutí o nepřijetí vyzvednuto na poště do 10  pracovních dnů, je považováno za doručené. 

 

DALŠÍ KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ (přihláška – víc, vyplňuje se už 1 škola)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Podání přihlášky na SŠ - talentové zkoušky

do 30.11.2021 - přihlášky do oborů s talentovou zkouškou

do 31.10.2021 - ředitel SŠ zveřejní kritéria přijímacího řízení

do 1. 3. 2022 - přihlášky do oborů bez talentové zkoušky

do 31.1.2022 - ředitel SŠ zveřejní kritéria přijímacího řízení

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* IPS

Informační a poradenské středisko pro volbu povolání, Úřad práce Domažlická 11, P-3

Exkurze pro třídu zdarma:

9.A - 9.11. v  8:30 - 10:00

9.B - 11.11. v 8:30 - 10:00

9.C - 11.11. v 10:30 - 12:00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Schola Pragensis 

Veletrh proběhne v termínu od 25. do 27. listopadu 2021 v Kongresovém centru Praha, ale i od 25. listopadu až do konce února roku 2022 v online podobě.

Veškeré informace budou v průběhu podzimu uveřejňovány na novém školském portálu Prahy https://prahaskolska.eu/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Projekty