Základní škola Litvínovská
ZŠ Litvínovská 500

Projektové učení a vyučování je způsob učení, podle kterého se vyučování neorganizuje podle vyučovacích předmětů, nýbrž tak, že se žáci učí řešit a zpracovávat jednodušší nebo složitější témata ve skupině nebo individuálně. Žáci se přiblíží praxi a překlenou se tím umělé hranice mezi jednotlivými předměty. Pro žáky vytváříme situace, kdy se učí diskutovat, argumentovat, řešit problémy, zpracovávat a prezentovat informace.

Zapojujeme se do projektů školních, celostátních i mezinárodních.

Školní

Školní projekty

Na naší škole již od roku 2001 probíhají projektové dny, které mají výchovně-vzdělávací význam, jsou mezipředmětové a umožňují dětem pracovat na něčem, co je aktuální a co je zajímá. Tyto dny jsou povinnou součástí výuky, i když se liší od běžného školního dne. Celoškolní, resp. prvostupňové a druhostupňové projektové dny pořádáme 3x do roka. Současně se nabízí další příležitost k navázání spolupráce s rodiči, kdy je při vhodných příležitostech zveme do projektů.
Projektové dny vyžadují týmovou práci, učí kooperativním dovednostem, dbáme na volbu témat a činnosti, které dávají žákům smysl, jsou přiměřené, motivující a pestré. Přinášejí jim prožitek a uspokojení z výsledku, děti ve skupině mají spoluzodpovědnost za řešení a celkový výsledek.
 

Cílem

• je naučit se pracovat ve smíšeném kolektivu než je školní třída, tedy v různých věkových kategoriích, získávat informace jinak než jen z učebnic a výkladu učitele, využít počítačových pracoven k hledání a získávání informací, naučit děti pracovat s informacemi – hledat je, vybrat, posoudit, třídit, zpracovat apod., pracovat s různými materiály, podporovat tvořivost dětí v zajímavé nabídce činností jednotlivých vyučujících a spolupracujících rodičů podle témat a zadání, která zvolili pro projektový den.

 • je výstupy z činností prezentovat nejen před skupinou na závěr projektového dne, ale i v prostorách školy – na nástěnkách ve třídách, vitrínách na chodbách a ve vestibulu školy, na třídních schůzkách rodičům, v regionálním tisku, na školním webu apod.

Příroda a my 1

Příroda a my

Datum: 22. 4. 2020

V rámci 1. projektového dne školního roku 2017 -2018 navštívila jedna skupina útulek pro opuštěná zvířata v Troji. Poskytli jsme zvířatům i příspěvek v podobě pamlsků.

Země není na jedno použití

Datum: 22. 4. 2020

Projektové dny proběhly ve dnech 16. května a 20. Května. První den ve čtvrtek probíhaly exkurze ve skupinách a druhý den v pondělí jsme získané informace z exkurzí využili pro různé výstupy a prezentace.

Celoškolní projekt 1

Celoškolní projekt

Datum: 22. 4. 2020

V měsících březnu a dubnu proběhl na naší škole celoškolní projekt s názvem Bojujeme o odznak všestrannosti olympijských vítězů.

Když ve škole není nuda

Datum: 22. 4. 2020

„My nikam na exkurze nechodíme, jenom se stále učíme. Už je to jiné než na základce, jsme na střední a je to takové divné… Takže to na té základce bylo vlastně prima,“ povzdechla si nedávno bývalá žákyně deváté třídy naší Základní školy Litvínovská 500 v Praze na Proseku.

Projektový den Co se děje se světem?

Datum: 22. 4. 2020

První projektový den druhostupňových žáků naší školy se uskutečnil v pátek 4.11. Součástí projektových dnů je vždy i exkurze či práce v terénu, která se koná zpravidla týden před plánovaným projektovým dnem. V tomto případě proběhla v úterý 25.10.

Prověřovali jsme naše smysly

Datum: 22. 4. 2020

Poslední dva projektové dny na Základní škole Litvínovská 500 nesly hlavní, zastřešující název „ Svět našimi smysly“ a proběhly v květnu.

Pětistovka láme rekordy

Datum: 22. 4. 2020

Dlouhodobý projekt dětí na 1. stupni, zahájený v prosinci 2011, měl název „ Pětistovka láme rekordy “. Byl zaměřen především na čtenářské dovednosti a gramotnost žáků, ale děti se v projektu mohly projevit i výtvarně, sportem či jinými kreativními činnostmi.

Quo Vadis

Datum: 22. 4. 2020

V oblasti prevence rizikového chování žáků pracujeme ve školním prostředí podle vlastního projektu Quo Vadis.

První pomoc

Datum: 22. 4. 2020

Zástava dechu, šok, krvácení, popálení, poranění oka, bodnutí hmyzem… S tím vším se můžeme v životě setkat a ne každý z nás, dospělých, by uměl vždy správně poskytnout první pomoc.

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

U nás to žije

Náhodný výběr z galerie

Exkurze 2.B - Podolská vodárna a muzeum

Projekty