Základní škola Litvínovská
ZŠ Litvínovská 500

Adopce na dálku

Adopce na dálku 1

Naše škola se zapojila do projektu Adopce na dálku. Podporujeme indickou dívku Shabeenu. Každoroční sbírka, kterou pořádají žáci školy, umožňuje této dívce chodit do školy a získat tak vzdělání, ke kterému by bez naší pomoci neměla přístup.

Arcidiecézní charita Praha

foto z organizace sbírky   zde

V soutěži v Aj„Around the world in one day“ získali žáci Hugo Kocek, Anna Lorenzová, Markéta Štádlíková a Lukáš Vostřák 1. místo v projektu „Christmas charity“

(zvláštní cena poroty – vytvoření plakátu Pozvání na charitativní akci „sbírka pro Shabeenu“)

Všechno začalo v květnu 2009.....

12.01.2012, 09:16, ZŠ Litvínovská 500

Při květnových projektových dnech na téma „Nejsme na Zemi sami“ se sešlo dvanáct dětí z 2. stupně, které měly velkou chuť udělat něco smysluplného a pomoci aspoň jednomu člověku, který se nemá tak dobře jako my ve střední Evropě – my bohatí, sytí, vzdělaní a celkem zdraví.

Na stránkách Arcidiecézní charity Praha jsme se dozvěděli všechny důležité informace o projektu: že není zaměřen na potravinovou či lékařskou pomoc, ale že podporuje školní docházku; jak projekt probíhá a za jakých podmínek je možné tzv. adoptovat dítě na dálku. Pro děti bylo docela překvapením, že v některých zemích světa se škola platí a že rozhodně není samozřejmostí, aby do školy chodily všechny děti. Některé z finančních důvodů, jiné mají školu několik desítek kilometrů daleko, jiné musí pomáhat v zaměstnání svým rodičům, aby se rodina vůbec uživila – pracují na polích, v dolech, v textilních továrnách apod.

Z databáze dětí jsme si vybrali indickou dívku Shabeenu, které je 7 let, ráda zpívá, v 1. třídě se učila výborně a jednou by se ráda stala učitelkou. Dívku jsme si rezervovali přes internet a měli jsme 3 týdny na to uspořádat ve škole sbírku. V Indii jeden studijní rok stojí 4900 Kč – dítě za tuto částku obdrží školní uniformu (ty jsou povinné a většina rodičů na ně z platu nemůže našetřit), učební pomůcky, školné na jeden rok a základní zdravotní péči.

Ve škole pak týden probíhala informační kampaň, při které se každý žák či zaměstnanec školy mohl dozvědět o projektu, o jeho smyslu a o možnostech pomoci aspoň jednomu dítěti, aby mohlo chodit do školy. Děti, které nemohou chodit do školy, jsou potom negramotné, těžko v dospělosti hledají zaměstnání, strádají zdravotně z nedostatku peněz na kvalitní jídlo či lékařskou péči a sami také nemají motivaci posílat své děti do školy – vzniká tak nekončící kruh negramotných nebo pologramotných generací. Takoví lidé se snadno zadluží, jsou manipulovatelní ve volbách, neumí hospodařit s penězi nebo jsou snadno oklamatelní při podpisu různých smluv pouhým otiskem prstu.

Do zapečetěné pokladničky mohl každý přispět jakoukoli částkou a celý týden jsme napjatě čekali, zda se projekt podaří dotáhnout do konce a vybereme dostatek peněz. A skutečně se to povedlo – naše škola se stala adoptivními rodiči malé Shabeeny pro školní rok 2009/2010. V Indii začíná školní rok v červnu a končí v dubnu, tak věříme, že Shabeena nastoupila do 2. třídy co nejdříve v červnu. Kolem Vánoc bychom od ní měli dostat dopis, abychom věděli, jak se jí daří a že skutečně jí naše peníze umožnily pokračovat ve studiu.

Co víme o Shabeeně? Narodila se 20.5.2002, učí se dobře a ráda, pravidelně chodí do školy, dobře zpívá, snadno si hledá kamarády. Bydlí s rodiči a sestrami v domku bez elektřiny. Má o rok starší a o rok mladší sestru, maminka se stará doma o děti a přivydělává si jako švadlena, tatínek má dvě zaměstnání – pracuje jako zedník a rybář. Rodiče jsou zdraví, pracovití a rádi by poskytli vzdělání všem svým dětem.

Děkujeme těm, kteří se intenzivně podíleli na informační kampani, a děkujeme všem, kteří na projekt přispěli. Na jaře 2010 zkusíme celou akci zopakovat, aby Shabeena mohla studovat další školní rok.

Mgr. Lucie Procházková

Školní systém v Indii

31.01.2013, 14:22, Mgr.Eva Cílková

(informace pro dárce programu Adopce na dálku)

Vzdělávací systém se v Indii skládá z několika stupňů:

• Školka pro děti od 4 – 6 let. Předškolní vzdělávání je v rámci projektu Adopce na dálku® podporováno jen ve výjimečných případech, především v chudých rodinách, které jsou závislé na příjmech obou rodičů nebo v rodinách bez otce a bez podpory širší rodiny. O děti, které zůstávají v pracovní době rodičů doma samy, se nemá kdo starat.
• 10 tříd základní a střední školy pro děti od 6 – 16 let (všech 10 tříd je obvykle v rámci jedné školy, proto ho ani zde nečleníme do dvou kategorií). Nižší stupeň (primary section) má 7 tříd; vyšší stupeň (označován jako higher primary nebo high school nebo také middle school) zahrnuje 8. – 10. třídu. Na konci desáté třídy skládají žáci souborné zkoušky a získávají certifikát o absolvování středního vzdělání (SSLC).
• Všeobecné vzdělání pokračuje dvěma třídami přípravy na vyšší nebo vysokou školu, tzv. PUC (pre-university classes). PUC je ukončeno zkouškou, která je obdobou naší maturity. Absolvování PUC (tzn. 11. a 12. třídy) znamená pro studenta dokončené všeobecné střední vzdělání a velkou naději na osamostatnění se a získání dobrého zaměstnání.
• Vyšší vzdělání. Výuku zajišťují státní a soukromé školy, které nabízí nepřeberé množství studijních programů:
 

Některé obory mohou studenti absolvovat po dokončení 10.třídy základní školy. Tyto učňovské obory jsou většinou 2 – 3 leté, jsou označované jako vocational courses, student získává certifikát.
Některé učňovské obory a vyšší odborné školy studují žáci po ukončení PUC, tzn. 12.třídy. Jsou opět 2 – 3 leté, označované jako diploma courses - vyšší odborná škola, absolvent získává diplom.
Absolvent PUC může pokračovat na univerzitě, kde získá bakalářský titul (collage) nebo dokonce magisterský titul (university).
 

• Pro děti z vesnických škol, kam chodí děti v našem programu, je velmi obtížné dostat se na univerzitu. Úspěchem je vyučení se v praktickém oboru, který dítěti zajistí vyšší šanci na kvalifikované zaměstnání. “Adoptivní” rodič bude vždy předem informován, zda je jeho dítě připravené na další studium. Bude mít možnost pokračovat v podpoře, i když náklady na vyšší vzdělání o něco převyšují běžnou výši příspěvku na základní školní docházku (příspěvek je 6000,- Kč na rok).

Někdy se v důsledku nízké motivace ze strany rodičů posílat své děti do školy nebo v důsledku nekvality vzdělávacích institucí atd. stává, že děti školu už v průběhu prvního stupně základní školy opustí a zůstávají negramotné. Vláda i neziskové organizace se snaží tomuto stavu předejít zakládáním nejrůznějších vzdělávacích programů a technických či učňovských škol pro tyto děti. V tom případě neplatí žádná z výše uvedených kategorií a děti různého věku navštěvují technické školy s odlišnou délkou výuky (zpravidla od půl roku do 3 – 5 let).

Známkování

Osnovy na základních školách jsou téměř stejné jako v České republice. Známkování se ale liší. Děti za jednotlivé písemky, úkoly či zkoušení získávají bodové, resp. procentuální ohodnocení. V závěru nedostávají vysvědčení v podobě tištěného certifikátu, je jim pouze oznámeno bodové ohodnocení z každého předmětu. Žáci musí v průběhu studia složit několik zkoušek hodnocených vždy stupni A až D.
• první velká zkouška po čtvrté třídě (mnoho dětí z chudých rodin končí školu právě po vykonání této zkoušky)
• postupové zkoušky na konci každého dalšího ročníku
• zkouška po desáté třídě uzavírá základní stupeň vzdělání; žáci mohou skládat různé úrovně zkoušek, podle toho, jaké jsou jejich studijní ambice v budoucnosti
• zkouška po dvanácté třídě je obdobou naší maturity; uzavírá střední školu a je podmínkou pro přijetí na vyšší školy
 

Prázdniny

• duben až květen – letní prázdniny
• začátek školního roku – cca 1. června
• poslední 2 týdny v říjnu – státní svátek Pooja
• několik dní volna na Vánoce a Diwali
• státní svátky (liší se v každé oblasti)

http://praha.charita.cz/skolni-system-indie/

Adopce na dálku 2010

12.01.2012, 10:01, ZŠ Litvínovská 500

Naše škola se rozhodla, že bude pokračovat v podporování studia holčičky Shabeeny v rámci projektu Adopce na dálku.

Druhá sbírka na podporu studia indické holčičky Shabeeny dopadla skvěle !!

Celkem jsme vybrali 6919,-Kč.

Tentokrát se do projektu aktivně zapojilo 25 žákyň/žáků ze 6. A, 7.B., 8. B a 9.A (vyučující: Eva Cílková, Veronika Sázavská). Ve škole probíhala v březnu informační kampaň a sbírka. Žáci nejprve ve skupinkách připravili plakáty a letáčky a potom prošli všechny třídy na škole a osobně seznámili spolužáky a vyučující s pokračujícím projektem Adopce na dálku v pomoci indické holčičce Shabeeně.V druhém projektovém dnu mohl každý do zapečetěné pokladničky přispět jakoukoli částkou a celý týden jsme napjatě čekali, zda se opět projekt podaří dotáhnout do konce a vybereme dostatek peněz na další školní rok.
A skutečně se to povedlo – naše škola pokračuje v „adoptivním rodičovství“ malé Shabeeny pro školní rok 2010/2011. Naše sbírka dopadla výborně!

Celkem jsme vybrali 6919,-Kč.
Všem, kteří podpořili tuto sbírku, srdečně děkujeme.

V Indii začíná školní rok v červnu a končí v dubnu. Shabeena nám napsala, že ukončila 2. třídu, má výborné výsledky ve škole. Je šťastná, že může chodit do školy a všem moc za všechno děkuje a váží si pomoci. Bude se stále pilně učit, aby se mohla stát učitelkou, jak si moc přeje.
Shabeena bydlí s rodiči a sestrami v domku bez elektřiny. Má o rok starší a o rok mladší sestru, maminka se stará doma o děti a přivydělává si jako švadlena, tatínek má dvě zaměstnání – pracuje jako zedník a rybář. Rodiče jsou zdraví, pracovití a rádi by poskytli vzdělání všem svým dětem. Děti, které nemohou chodit do školy, jsou potom negramotné
a v dospělosti těžko najdou zaměstnání. Strádají zdravotně z nedostatku peněz na kvalitní jídlo či lékařskou péči. Sami také nemají motivaci posílat své děti do školy – vzniká tak nekončící kruh negramotných nebo pologramotných generací, kteří žijí ve velmi špatných podmínkách.
Srdečně děkujeme těm, kteří se intenzivně podíleli na informační kampani,
a děkujeme všem, kteří na sbírku přispěli. Na jaře 2011 budeme v naší akci pokračovat, aby Shabeena mohla ve studiu pokračovat.


Bc. Eva Cílková

Adopce na dálku 2011

12.01.2012, 10:04, ZŠ Litvínovská 500

Sbírka na Shabeenu proběhla v květnu 2011. Celkem se vybralo 7497 Kč.

Na sbírku letos přispělo velmi mnoho žáků. Někdo přispěl 20 Kč, ale někdo i 2000 Kč. Nejhojnější účast byla na prvním stupni. Děkujeme všem, kterým není lhostejná problematika chudých lidí ve světě, a jsme rádi, že "naše" indická holčička může další rok pokračovat ve školní docházce.

Garanti projektu v roce 2011:

5.A : Pavlíček Radovan, Malá Eliška, Seidl Patrik, Hušnerová Eliška

9.B : Hellerová Monika, Brnka Matěj, Bulíčková Karolína, Leden Jan

Vyučující : Bc. Cílková Eva, Mgr. Štubňová Eva

Dopis od Shabeeny

09.10.2012, 14:37, Mgr.Eva Cílková

N.R. Pura, 13.7.2012

Moji milí přátelé,
Jsem šťastna, že vám mohu oznámit, že jsem ukončila 4. ročník a postupuji do 5. ročníku. Vaše myšlenky mě povzbuzují, podporují a pomáhají mně. Prosím, přijměte moje upřímné díky za všechno, co jste pro mne udělali a co pro mne děláte. Ať vám Bůh žehná za vaši dobrotu a šlechetnost.
 

Škola nám začala 1. 6. 2012 po letních prázdninách a já se z toho raduji. Začala jsem tento školní rok s předsevzetím, že budu chodit do školy pravidelně, budu se pilně učit, abych dostávala dobré známky, a budu vám dělat radost tím, že se dobře učím.
Snažím se co nejvíce, abych využila vaší pomoci, která mi umožňuje chodit do školy a učit se. Dostávám všechno, co k učení potřebuji. Vždycky děkuji Bohu za váš dar a modlím se za vás. Slibuji, že vaší pomoci využiji co nejlépe, budu se pilně učit a vždy vám za to budu děkovat. Dostávám od vás dar na studia, dopisy a malé dárečky. Já jsem vždy tak šťastná a vděčná za vaši pomoc a šlechetnost, protože to vyjadřuje, jak moc mě máte rádi. Moc ráda od vás dostávám dopisy a všechny si je pročítám, protože skrze dopisy se mnou mluvíte. A mám takovou radost a přeji si, abych dopisy od vás dostávala častěji.
25. května jsem od pana Fr. Felixe, ředitele nadace, dostala vše, co potřebuji na tento školní rok. On mi vysvětlil, že to všechno je z vaší pomoci - za váš dar, a že bych toho měla využít co nejlépe. Děkuji vám z celého srdce za vaši pomoc a ujišťuji vás, že to splním.
15. srpna se v naší zemi slaví Den nezávislosti a je to státní svátek. Ale my jsme měli ve škole dopoledne program, kde nám o události, jak jsme získali nezávislost, vyprávěli.
20. srpna, my muslimové, slavíme velký svátek Ramadan, který trvá 30 dní a my ho sdílíme s rodinou a komunitou.
Moji rodiče tvrdě pracují, abychom mohli dobře žít. Moje starší sestra Zabeena studuje v 7. ročníku a můj mladší bratr chodí do 3. třídy.
Doufám, že vy se také dobře učíte. Vy jste žáci a mně, žačce, pomáháte. Já v současné době nemohu podporovat chudé děti, aby se mohly vzdělávat, ale až si začnu vydělávat peníze, tak jim také budu pomáhat.
Doma jsme všichni zdrávi. Vždy na vás s láskou vzpomínáme a modlíme se za vás. Prosím, také si na nás vzpomeňte v modlitbě. Lásku a pozdravy posíláme vám všem.

 

S láskou vaše Shabeena

Překlad z anglické verze dopisu, který napsala Shabeena v hindštině: Mgr. Eva Cílková

Sbírka na Shabeenu 2013

28.06.2013, 09:50, Mgr.Eva Cílková

Sbírka na Shabeenu probíhala i v tomto roce, a to od 26. dubna do 27. června.

Shabeeně, kterou podporujeme, je letos 10 let. Tím, že posíláme prostřednictvím Charity Praha každoročně darem částku 4900 na její studium, může chudé indické děvčátko chodit do řádné školy. Tak má v budoucnu šanci získat zaměstnání v přelidněné Indii a pomáhat sobě i své rodině snášet tvrdé podmínky místního života.
Letos se nám podařilo vybrat částku 7.036 Kč, zůstatek máme k dispozici na příští (a další) rok.
Děti jsou s tímto projektem seznámeny a informovány prostřednictvím aktualizované nástěnky a jsou ochotny vzdát se z kapesného minimální částky 20 Kč a tak přispět na tuto dobročinnou akci. Sbírky se samozřejmě účastní i pedagogové a ostatní zaměstnanci školy.
Chceme tímto poděkovat všem dárcům – samozřejmě i rodičům, kteří se prostřednictvím svých dětí na sbírce podílejí.


Garanti Adopce na dálku (žáci ze tříd: 7A, 7B, 8A, 8B)

Shabeena 2016

05.04.2017, 14:42, Mgr.Eva Cílková

Ve školním roce 2015 - 2016  jsme vybrali 7400,- Kč.

Jak žije Shabeena

Shabeena už chodí do 8. třídy

23.02.2017, 16:01, Mgr.Eva Cílková

2016 - 2017 - Shabeeně je 13 let.pdf (96.36 kB)

Přílohy

2016 - 2017 - Shabeeně je 13 let.pdf

2016 - 2017 - Shabeeně je 13 let.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 96,36 kB
Datum vložení: 22. 4. 2020 19:26
Datum poslední aktualizace: 29. 4. 2020 0:36

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

U nás to žije

Náhodný výběr z galerie

Exk. 1.B - návštěva MŠ Litvínovská 490

Projekty