Základní škola Litvínovská
ZŠ Litvínovská 500

Změna vyhlášky o školním stravování

02.03.2012, 14:36, ZŠ Litvínovská 500

Aktuální znění
463
VYHLÁŠKA
ze dne 23. prosince 2011,
kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění vyhlášky č. 107/2008 Sb.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 35 odst. 2, § 121 odst. 1 a § 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví podle § 121 odst. 2 školského zákona:
 

 

Čl. I
Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění vyhlášky č. 107/2008 Sb., se mění takto:
1. V § 4 odstavec 1 zní:
„(1) Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) hlavními jídly oběd a večeře,
b) doplňkovými jídly snídaně, přesnídávka, svačina a druhá večeře,
c) obědem polévka nebo předkrm, hlavní chod, nápoj a případně doplněk (salát, dezert, ovoce),
d) večeří hlavní chod, nápoj a případně doplněk (salát, dezert, ovoce).“.
2. V § 5 odst. 3 se částka „250 Kč“ nahrazuje částkou „300 Kč“.
3. V příloze č. 1 vysvětlivky č. 2 a 3 znějí:
„2. Spotřeba potravin odpovídá měsíčnímu průměru s přípustnou tolerancí + - 25 % s výjimkou tuků a cukru, kde množství volných tuků a volného cukru představuje horní hranici, kterou lze snížit. Poměr spotřeby rostlinných a živočišných tuků činí přibližně 1 : 1 s důrazem na zvyšování podílu tuků rostlinného původu.
3. Množství zeleniny, ovoce a luštěnin lze zvýšit nad horní hranici tolerance. Při propočtu průměrné spotřeby se hmotnost sterilované a mražené zeleniny násobí koeficientem 1,42. U sušené zeleniny se hmotnost násobí koeficientem 10 (10 dkg = 1 kg).“.
4. Příloha č. 2 zní:
„Příloha č. 2 k vyhlášce č. 107/2005 Sb.

 

Finanční limity na nákup potravin

Věkové skupiny strávníků, hlavní a doplňková jídla-Finanční limity Kč/den/strávník

1. Strávníci do 6 let
snídaně-7,00 až 13,00
přesnídávka-6,00 až 9,00
oběd-14,00 až 25,00
svačina-6,00 až 9,00
večeře-12,00 až 19,00
Celkem (celodenní)-45,00 až 75,00
na nápoje-3,00 až 5,00
 

2. Strávníci 7-10 let
snídaně-9,00 až 15,00
přesnídávka-7,00 až 12,00
oběd-16,00 až 32,00
svačina-6,00 až 10,00
večeře-14,00 až 25,00
Celkem (celodenní)-52,00 až 94,00
 

3. Strávníci 11-14 let
snídaně-10,00 až 16,00
přesnídávka-7,00 až 12,00
oběd-19,00 až 34,00
svačina-7,00 až 11,00
večeře-15,00 až 27,00
Celkem (celodenní)-58,00 až 100,00
 

4. Strávníci 15 a více let
snídaně-11,00 až 17,00
přesnídávka-7,00 až 12,00
oběd-20,00 až 37,00
svačina-7,00 až 11,00
večeře-17,00 až 34,00
Celkem (celodenní)-62,00 až 111,00
II. večeře-9,00 až 16,00
 

Strávníkům ze tříd se sportovním zaměřením, strávníkům vykonávajícím sportovní přípravu a strávníkům v konzervatoři připravujícím se v oboru tanec lze zvýšit horní limit na nákup potravin, nejvýše však o 50 %. Výsledná částka se zaokrouhlí na padesátihaléře nahoru.
Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle bodů 1 až 4.“.

 


Čl. II
Účinnost


Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.


Ministr:
Mgr. Dobeš v. r.

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

U nás to žije

Náhodný výběr z galerie

II. st.: Exkurzní a projektový den – Jsme Evropané

Projekty