Základní škola Litvínovská
ZŠ Litvínovská 500

Provozní řád školní jídelny - platný do 28.2. 2018

08.12.2009, 10:49, ZŠ Litvínovská 500

Organizace: Základní škola Litvínovská 500, Praha 9
Zpracoval: Hana Kotrbatá, vedoucí ŠJ
Schválil: Ing. Jaroslava Davidová, ředitelka školy

Provozní doba školní kuchyně: 6.30 - 15.00 hodin
Přestávka: 11.00 - 11.30 hodin
Doba výdeje: 11.50 - 14.00 hodin
Doba výdeje obědů pro nemocné děti: 11.30 - 12.00 hodin ( hlavním vchodem do vlastních
nádob )
Úřední hodiny kanceláře ŠJ : denně 7.00 - 8.00 hodin, 9.40 - 10.00 hodin ( velká přestávka )

 

Způsob platby za obědy : I. sporožirem ( inkaso 20. den v měsíci předem) II. bankovním účtem (trvalý příkaz 8. – 5. měsíc a to k 20. dni v měsíci předem) III. pokladní složenkou v KB ( k vyzvednutí vždy od 20. do 25. dne v měsíci v kanceláři ŠJ ) Pokud nebude stravné zaplaceno do posledního dne v měsíci předem na další měsíc nebude strávník stravován, jeho čip bude zablokován. Vyúčtování přeplatků: přeplatky u strávníku platících inkasem ze sporožira, provádíme vyúčtování vždy v únoru a v v červenci, přeplatky u strávníků platících trvalým příkazem z bankovního účtu, provádíme v červenci, strávníkům, kteří platí obědy pokladní složenkou, odčítáme přeplatky další měsíc

Způsob docházky do školní jídelny: vstup do jídelny je možný pouze se zakoupeným čipem. Cena čipu je 115,- Kč. Pokud strávník čip zapomene doma musí si v úředních hodinách kanceláře ŠJ vyzvednout náhradní doklad. V době výdeje tyto doklady nevydáváme.Ztrátu čipu hlaste ve svém zájmu v kanceláři ŠJ. Dojde k jeho zablokování a strávníkovi bude přidělen náhradní doklad. Po dvou týdnech si musí strávník zakoupit nový čip.Při zrušení obědů strávník čip vrátí, bude mu vyplacena částka 80,- Kč.

Odhlašování obědů: - odhlašování obědů je povinností strávníka popř. jeho zástupce - do 7,00 hodin tentýž den s tím, že první den nemoci je možno vyzvednout do přinesených nádob, s čipem ve shora uvedené době, další dny nemoci jsou rodiče strávníka povinni odhlásit (vyhl.107/2005 Sb.) - odhlášky je možné provádět rovněž čipem na boxu v jídelně - hromadné odhlášky tříd provádějí třídní učitelé, popř. vedoucí zájezdu nejméně tři dny před odjezdem na výlet, lyžařský výcvik, sportovní akce apod., hromadné odhlášky tříd v rámci školy v přírodě provádějí třídní učitelé týden před odjezdem - případná možnost odhlašovat obědy po internetu bude rodičům oznámena na třídních schůzkách

Finanční normu v jednotlivých skupinách upravuje vyhláška Č. 107/2005 Sb., o školním stravování. Podle této vyhlášky je strávník zařazen do skupiny podle věku dosaženého v tom školním roce( přičemž školní rok končí vždy až 31. 8.) Tabulka s jednotlivými skupinami je přílohou tohoto provozního řádu. Případná změna ceny oběda bude projednána s rodiči na třídních schůzkách.

Organizace provozu stravování: Vstup do jídelny je povolen od 11,50 do 14,00 hod pro žáky vždy s doprovodem pedagoga. Vstup do jídelny je zakázán ve svrchním oděvu a bez přezutí. Tašky se odkládají v prostoru před jídelnou. Kompletní oběd včetně ovoce, dezertu, moučníku a nápoje je určen ke konzumaci ve školní jídelně(vyhl. 107/2005 Sb.) Přídavky jídla jsou plně na rozhodnutí kuchařky vydávající obědy. Strávník vstupuje do jídelny s umytýma rukama, bez žvýkačky, bere si tác a příbor, čip přiloží k terminálu u výdeje stravy. Kuchařka vydá strávníkovi oběd. Nápoj si strávník nalévá sám v neomezeném množství, pouze do jedné skleničky pro každý druh. Po konzumaci odnáší strávník nádobí k pultu a postupně ho odevzdá.Úmyslné poškozování inventáře bude řešeno jako přestupek proti provoznímu řádu. Strávníci se řídí pokyny dozorujícího pedagoga, vedoucí ŠJ a vedoucí kuchařky.Strávníci jsou povinni chovat se na jídelně ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly. Problémy nebo připomínky hlásí strávník vedoucí ŠJ, vedoucí kuchařce nebo dozorujícímu pedagogovi. Rodiče podávají připomínky ke stravování přímo v kanceláři školní jídelny a to osobně, telefonicky nebo písemně, případně prostřednictvím třídního učitele. Úklid v době výdeje – rozlitý čaj, rozbité nádobí zajišťuje dozorující pedagog ve spolupráci se zaměstnanci jídelny.Úklid jídelny po skončení výdeje obědů zajišťují zaměstnanci jídelny a zaměstnanec školy. Dětem, které se ve školní jídelně nestravují je vstup do jídelny zakázán( netýká se dětí, které navštěvují družinu)

Jídelní lístek je umístěn na nástěnce v jídelně, v boxu na jídelně, u hlavního vchodu do budovy školy a nástěnce u sborovny. Provozní řád školní jídelny je k dispozici na recepci ve vstupní hale školy, v kanceláři školní jídelny a na internetu. Změna provozního řádu bude rodičům oznámena na třídních schůzkách.

V Praze dne 1. 1. 2007 Hana Kotrbatá Vedoucí ŠJ

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

U nás to žije

Náhodný výběr z galerie

Exkurze 1.A,C - návštěva divadla K. Hackera

Projekty