Základní škola Litvínovská
ZŠ Litvínovská 500

U nás to žije

Exkurze 6.C – Národní zemědělské muzeum

Exkurze 6.C – Národní zemědělské muzeum

Datum: 22. 3. 2023

Počátkem jara jsme se s žáky 6.C vypravili do Národního zemědělského muzea v rámci výuky zeměpisu. V muzeu jsme se seznámili s koloběhem vody a s důležitostí této látky pro život. Zhlédli jsme zde vytvořené expozice, které nám přiblížily probírané přírodní sféry České republiky.
Ondřej Volejník

#

Matematický klokan

Datum: 20. 3. 2023

V pátek 17. března se žáci prvního i druhého stupně zúčastnili celostátního kola mezinárodní soutěže Matematický klokan. Tato soutěž má již dlouholetou tradici, neboť se celosvětově pořádá od roku 1991. Umístění prozatím nemáme k dispozici, ale věříme, že se žákům podaří obstát v početné konkurenci.

Exkurze 2.B - Podolská vodárna a muzeum

Exkurze 2.B - Podolská vodárna a muzeum

Datum: 17. 3. 2023

Dne 16.3.2023 navštívila třída 2.B Podolskou vodárnu a muzeum. V Podolské vodárně a muzeu se žáci dozvěděli o vodě - a obzvláště o té pitné, která nám teče z kohoutku - spoustu nových a zajímavých informací.
doprovod: Mgr. Marcela Durdová a pí Kristýna Flašková

Exkurze Fp – Informační centrum SÚRAO

Exkurze Fp – Informační centrum SÚRAO

Datum: 15. 3. 2023

V úterý 14.3. 2023 absolvovali žáci navštěvující volitelný předmět fyzikální praktika prohlídku informačního centra Správy úložišť radioaktivních odpadů s odborným výkladem.
doprovod: Mgr. Ivana Housková

4.B - Mezinárodní den matematiky

Mezinárodní den matematiky - 14.3.

Datum: 15. 3. 2023

Dne 14. 3. byl vyhlášen jako Mezinárodní den matematiky. Na tento den si žáci šestých tříd připravili zábavné matematické úkoly pro žáky čtvrtých ročníků. Děti si potrápily hlavy nad slovními úlohami, prostředími jako je autobus, pyramidy, magické čtverce, trimina a krychlové stavby.
Mgr. Komárková

Workshop Du - Zneužitá muzea

Workshop Du - Zneužitá muzea

Datum: 8. 3. 2023

V úterý 7. března se žáci volitelného předmětu dějiny umění zúčastnili lektorovaného programu v Národním muzeu. Program byl propojen s aktuální výstavou Zneužitá muzea, která představuje dobové předměty ze sbírek stranických muzeí z druhé poloviny 20. století.
Bc. Cingrová Kristýna

Exkurze DU 8. roč. - dům U Kamnného zvonu

Exkurze DU 8. roč. - dům U Kamenného zvonu

Datum: 8. 3. 2023

V úterý 7.3. navštívili žáci z volitelného předmětu dějiny umění dům U Kamenného zvonu. Kromě samotné gotické budovy si žáci prohlédli výstavu Margity Titlové.
doprovod: Mgr. Cílková

Exkurze 6.ABC - Magický Senegal

Exkurze 6.ABC - Magický Senegal

Datum: 7. 3. 2023

V pondělí 6. března vyrazili žáci šestých tříd do kina Ladví na promítání filmu Magický Senegal. Během projekce se přenesli na cestu do nejzápadnější země afrického kontinentu, která přinesla mnohá překvapení.
Mgr. Michaela Horáková Břízová

PBi - výtvory žáků na téma ptáci (sovy)

Výtvory z předmětu Praktika z biologie

Datum: 7. 3. 2023

Na hodině přírodopisu žáci zhlédli video o ochraně sov v ČR. Na biologická praktika jsem žákům sehnala vývržky Kalouse ušatého. Vývržky nám daroval Ing. Jan Andreska Ph.D. Následně probíhala hodina věnovaná preparaci sovího vývržku, kdy jsme se zaměřili na složení potravy Kalouse.
Lencová Nikola

Zeměpisná olympiáda

Zeměpisná olympiáda – okresní kolo

Datum: 7. 3. 2023

Ve středu 22. února se konalo okresní kolo zeměpisné olympiády. Žáci se museli popasovat nejen s teoretickými úkoly zeměpisného charakteru, nýbrž museli prokázat i dostatečnou orientaci při práci s daty a s kartografickými údaji.
Ondřej Volejník

Matematická soutěž Pangea  1

Matematická soutěž Pangea

Datum: 3. 3. 2023

Na začátku března měli žáci možnost se zúčastnit matematické soutěže Pangea. Tato soutěž je určena pro žáky 4.-9. tříd. Pro úspěšné vyřešení příkladů není potřeba umět jen dobře počítat, ale je nezbytné se zorientovat ve slovních úlohách zaměřených na praktické problémy ze života. Čekáme na výsledky

Akce 2.B - sběr odpadků kolem školy

Akce třídy 2.B - sběr odpadků kolem školy

Datum: 2. 3. 2023

První březnový den splnila slib zástupkyně třídy 2.B z prosincového školního parlamentu. Za slunného dopoledne jsme vyčistili okolí školy od všech možných odpadků - hned je na světě lépe a škola hezčí. Pak jsme si prošli blízké okolí školy a obdivovali jsme krásu prvních jarních květin. Mgr. Durdová

Akce 3.ABC - Voda v krajině

Akce 3.ABC - Voda v krajině

Datum: 23. 2. 2023

Dne 22. 2. proběhl ve třetích třídách program s názvem Voda v krajině. Během interaktivního workshopu se třeťáci dopodrobna seznámili s tématem vody v krajině. Lektorky tohoto programu s sebou přivezly mnoho názorných modelů, žáci si tak vše mohli lépe představit. Připravený program žáky zaujal.

Exkurze Du - Národní galerie – Veletržní palác

Exkurze Du - Národní galerie – Veletržní palác

Datum: 22. 2. 2023

Národní galerie Praha spravuje největší a nejvýznamnější uměleckou sbírku na našem území. Pro první návštěvu Národní galerie jsme zvolili Veletržní palác. Prohlédli jsme si samotnou budovu postavenou ve funkcionalistickém stylu a dvě aktuální výstavy moderního umění.
21.2. Bc. Kristýna Cingrová

Exkurze 1.A - Návštěva v MŠ Litvínovská 490

Exkurze 1.A - návštěva v MŠ Litvínovská 490

Datum: 22. 2. 2023

21.2. 2023 navštívila 1.A třídu Pejsků v MŠ Litvínovská 490. Společně jsme si zahráli hry a vyplňovali pracovní listy. Moc jsme si návštěvu užili.
Mgr. Kateřina Náměstková

Exk. 1.B - návštěva MŠ Litvínovská 490

Exkurze 1.B - návštěva MŠ Litvínovská 490

Datum: 22. 2. 2023

21.2. navštívila třída 1.B třídu Motýlků v MŠ Litvínovská 490. Společně jsme vyplňovali pracovní listy, zkoušeli správný úchop tužky, skládali puzzle z pohádek a tančili na písničky. Nakonec jsme byli za odměnu pozváni i na hřiště v areálu školky. Moc jsme si návštěvu užili.
Mgr. Martina Lenkvíková

#

Exkurze UVČ – Galerie Václava Špály

Datum: 22. 2. 2023

S žáky volitelného bloku UVČ jsme se společně vydali do malé galerie na Národní třídě, ke které jsme si zpříjemnili cestu přes Františkánskou zahradu, která je jedním z mála míst v centru města, které nabízí klidné a tiché zákoutí.
Mgr. Petra Paulovič, 21.2.2023

Akce 1.st. - Tonda Obal na cestách

Akce 1. stupeň - Tonda Obal na cestách

Datum: 16. 2. 2023

Naši školu navštívili lektoři ekologicky zaměřeného programu Tonda Obal na cestách. Žáci 1. stupně si hravou formou rozšířili své znalosti o třídění odpadů a seznámili se s možnostmi recyklace některých materiálů. Lektoři představili dětem vzorky materiálů a ochotně odpovídali na zvídavé dotazy.

Exkurze 1.B - Knihovna Prosek

Exkurze 1.B - knihovna Prosek

Datum: 15. 2. 2023

Dne 14.2. se žáci 1.B vypravili do knihovny, kde absolvovali přednášku o chování ke knížkám, dělení knih podle žánru, dětských autorech. Dále si mohli dětskou knihovnu a knihy prohlédnout a půjčit.
Mgr. Martina Lenkvíková

Matematická olympiáda - 1. stupeň 1

Matematická olympiáda - 1. stupeň

Datum: 6. 2. 2023

Žáci 5.ročníku (Kos Michael, Jatkauskas Anastasija, Janouch David) se zájmem zúčastnili Matematické olympiády, která probíhala v 1.polovině ledna. Řešitelé matematických úloh postoupili i do okresního kola, kde úspěšně reprezentovali naši školu. Děkujeme a gratulujeme.

Exkurze 6.A,C – Planetárium Praha

Exkurze 6.A,C – Planetárium Praha

Datum: 3. 2. 2023

Dne 2.2. byly třídy 6.A a 6.C v Planetáriu Praha na programu Naše bouřlivá planeta. Žáci se dozvěděli zajímavostmi o "vlastním životě Země", který má za následek zemětřesení, vlny tsunami i výbuchy sopek.
Ing. Horáková, p. Volejník

Exkurze 1.AB - Hvězdárna Ďáblice

Exkurze 1.AB - Hvězdárna Ďáblice

Datum: 2. 2. 2023

Žáci 1. A,B dne 1.2.2023 absolvovali exkurzi do Hvězdárny Ďáblice, kde zhlédli pohádku Jak šla kometka do světa a pozorovali dalekohledem oblohu i okolí. Poslechli si přednášku o síti Planetum, kometách a planetách.
Doprovod: Mgr. Náměstková (1.A), Mgr. Lenkvíková (1.B)

#

1. stupeň - Kino OC Letňany

Datum: 2. 2. 2023

Za pololetní úspěšné studijní výsledky se dnes první stupeň vypravil na filmovou pohádku Kocour v botách v Cinema City Letňany. Žákům jsme zpříjemnili poslední ne/vyučovací den před prázdninami. Jsme moc rádi, že se dětem vybraná pohádka líbila. Těšíme se na další společné akce.

Exkurze 2.B - BZ UK Na Slupi

Exkurze 2.B - BZ UK Na Slupi

Datum: 30. 1. 2023

Dne 27.1.2023 se nám exkurze se vydařila - zvládli jsme obhlédnout část venkovní zahrady (zjistili jsme, že 27.1. 2023 toho v BZ kvete už docela hodně - nejen sněženky).
Papoušci kakadu ve skleníku děti hodně zaujali.
Mgr. Durdová + pí Flašková

Exkurze 3.B - za Apoštoly na Staroměstkou radnici

Exkurze 3.B - za Apoštoly na Staroměstkou radnici

Datum: 30. 1. 2023

Dne 27.1.2023 jsme si prohlédli apoštoly zblízka, seznámili se s jejich jmény a významem atributů, které drží v ruce. Poslechli jsme si vyprávění o tajemných záhadách z doby, kdy radnice vyhořela. Poznali jsme různá cechovní znamení a sestoupili do hlubokého podzemí radnice.
Mgr. Podlešáková

#

Exkurze 2.C - Národní zemědělské muzeum

Datum: 30. 1. 2023

Dne 27.1.2023 navštívila třída 2.C zemědělské muzeum.
Vyzkoušeli jsme si historické traktory, v moderní expozici Zemědělství jsme se seznámili s hosp. zvířaty a koloběhem zemědělského roku. Zhlédli jsme expozici českého rybníkářství a venkovní expozici Malý selský dvorek.
Olga Škugorová

#

Zeměpisná olympiáda II. stupeň

Datum: 26. 1. 2023

25. ledna se konalo školní kolo zeměpisné olympiády. Žáci druhého stupně řešili úlohy se zeměpisnou tematikou, ve kterých museli projevit notnou dávku kritického myšlení. Do okresního kola postupují vždy dva nejúspěšnější řešitelé v dané kategorii. Okresní kolo se uskuteční 22.února.
Volejník Ondře

Akce 0.A - stavění sněhuláků

Akce 0.A - Stavění sněhuláků

Datum: 25. 1. 2023

Žáci přípravné třídy využili toho, že napadal sníh a s chutí se pustili do stavění sněhuláků. Bavilo je to tak, že postavili celkem pět sněhuláků.
23.1.2023, doprovod Mgr. Dagmar Přibylová, Lenka Poborská

Exkurze DU, UVČ – Galerie Rudolfinum, Křehkost

Exkurze DU, UVČ – Galerie Rudolfinum, Křehkost

Datum: 18. 1. 2023

Žáci osmých a devátých tříd navštívili v rámci volitelných předmětů (dějiny umění a užité výtvarné činnosti) Galerii Rudolfinum.
Dne 17.1.2023, doprovod: Bc. Cingrová a Mgr. Paulovič

Exkurze 1.C - Městská knihovna

Exkurze 1.C - Městská knihovna

Datum: 16. 1. 2023

V rámci celoročního projektu na podporu čtenářství s pobočkou Prosek Městské knihovny v Praze se třída 1.C zúčastnila 2. setkání. Děti si vyzvedly čtenářské průkazy, zopakovali si pravidla půjčování knížek a hned si nějaké knížky zapůjčily.
Dne: 13.1.2023, Mgr. Petra Borešová

Exkurze 2.ABC - Ústřední městská knihovna

Exkurze 2.ABC

Datum: 16. 1. 2023

Dne 13.1.2023 jsme se společně s dětmi z druhých ročníků vydali do Ústřední městské knihovny na film Mikulášovy patálie. Dětem se film velmi líbil a byly i ohromeny prostředím knihovny. Ve třídě jsme tvořili komiks na toto téma.
Mgr. Nečesaná (2.A)
Mgr. Durodvá (2.B)
pí Škugorová (2.C)

Exkurze 3.B - Výstava ZeMě v Národním muzeu

Exkurze 3.B - Výstava ZeMě v Národním muzeu

Datum: 16. 1. 2023

V pátek 13.1. navštívila třída 3.B výstavu ZeMě v Národním muzeu. Tato expozice je zaměřena na ochranu životního prostředí a udržitelnost. Prostřednictvím příkladů z každodenního života se můžeme zamyslet nad tím, co může každý z nás udělat pro svět kolem sebe.
Mgr. Podlešáková Renata

Spolupráce MŠ Litvínovská 490 a MŠ Veltruská a naší ZŠ.

Spolupráce naší základní školy s MŠ Veltruskou a MŠ Litvínovskou 490

Datum: 13. 1. 2023

Ve dnech 11. - 12.1.2023 naši školu navštívili předškoláci z mateřských škol Veltruská a Litvínovská 490. Předškoláci se seznámili se školou a vyzkoušeli si, jak to ve škole chodí. Naši žáci z 1. tříd jim byli nápomocni. Předškolákům i paní učitelkám se tato zkušenost velmi líbila.

Exkurze 1.C - Beach klub Ládví

Exkurze 1.C - Beach klub Ládví

Datum: 13. 1. 2023

Ve čtvrtek 12.1. si třída 1.C v rámci akce Na pláži zkusila zasportovat v písku. V Beach klubu Ládví si vyzkoušela, jak se cvičí v písku, zahrála si fotbal a vybíjenou, zkusila si přehodil volejbalou síť a někteří žáci si i postavili hrad z písku. Dětem se akce moc líbila.

Exkurze 5.A - procházka vánoční Prahou

Exkurze 5.A - procházka vánoční Prahou

Datum: 21. 12. 2022

Dne 21.12. se 5.A vydala na vánoční procházku Prahou. I přes nepřízeň počasí prošli centrum Prahy a po cestě jsme si povídali o památkách, podívali se na vánoční trhy, koupili pár dárečků, ochutnali trdelník, zastavili se na čaj a svačinku v McDonald’s a ochutnali i pečené kaštany.

Exkurze 5.B - procházka vánoční Prahou

Exkurze 5.B - procházka vánoční Prahou

Datum: 21. 12. 2022

Dne 21.12. se žáci 5.B vydali nasát atmosféru Vánoc do středu města Prahy.

Exkurze Planetárium - třída 5.C

Exkurze 5.ABC - Planetárium

Datum: 21. 12. 2022

Dne 20.12 se žáci 5. ročníku vydali do Planetária na naučný program Pohyby Země.

3. ročník - vodní pólo v rámci plaveckého výcviku

3. ročník - Vodní pólo

Datum: 20. 12. 2022

Dne 19.12. se žáci 3. ročníku v rámci plaveckého výcviku seznámili s vodním pólem. Hru si vyzkoušeli na vlastní kůži a velmi je bavila.

Exkurze 8.A – Galerie Kunshalle

Exkurze 8.A – Galerie Kunshalle

Datum: 19. 12. 2022

Žáci z 8.A v prosinci navštívili Galerii Kunshalle, kde se zúčastnili workshopu Řekni to hudbou a následně si prohlédli výstavu Invisible Forces.

Dne 16.12.2022, doprovod: Mgr. Cílková Eva

vánoční trh

Vánoční prodejní trh s programem

Datum: 19. 12. 2022

Dne 15.12. se ve školní jídelně uskutečnil prodejní vánoční trh s programem. Žáci příchozí přivítali koledami, které nacvičovali s Mgr. Durdovou a Olgou Škugorovou. Účast z řad rodiny a příbuzenstva byla nad naše očekávání. Moc děkujeme, že jste přišli a své děti, naše žáky, jste podpořili!

život bez závislostí

Život bez závislostí – preventivní programy

Datum: 19. 12. 2022

V prosinci 2022 na naší škole proběhly preventivní programy na druhém stupni s cílem podpořit třídu jako kolektiv. Tento komponovaný program směřoval k osobnostnímu rozvoji žáků, a hlavně pracoval s vývojem třídního kolektivu s důrazem zejména na hodnoty jako je tolerance, úcta k druhému či respekt.

1.A

I. stupeň - Projektový den

Datum: 19. 12. 2022

Dne 13.12. se konal na I. stupni projektový den zaměřený na vánoční dílničky. Žáci tvořili výrobky na vánoční výstavku ve školní jídelně. Díla se zdařila. Posuďte sami!

Divadlo Ypsilonka

Exkurze 2.ABC - Divadlo Ypsilon

Datum: 14. 12. 2022

Dne 14.12. jsme se s druhými ročníky vypravili na vánoční koncert do divadla Ypsilonka. Představení nám zahrál Dětský folklórní sbor Kytice. Odnášíme si nové poznatky o všech svatých a vánočních tradicích.
Mgr. Nečesaná (2.A), Mgr. Durdová (2.B), pí Škugorová (2.C)

Exkurze 8. a 9. třídy – Hvězda betlémská

Exkurze 8. a 9. třídy – Hvězda betlémská

Datum: 14. 12. 2022

Žáci osmých a devátých tříd navštívili Planetárium Praha, kde zhlédli pořad Hvězda betlémská.

Dne 13.12.2022, doprovod: Mgr. Housková Ivana

Exkurze 6.A, C – Trilopark

Exkurze 6.A, C – Trilopark

Datum: 14. 12. 2022

Dne 13.12.2022 navštívila třída 6.A a 6.C interaktivní muzeum pravěku TRILOPARK.

Doprovod: Ing. Horáková Břízová Michaela a pí Hlavová Renata

Olympiáda v českém jazyce  1

Olympiáda v českém jazyce

Datum: 13. 12. 2022

V pondělí 12.12. se konalo školní kolo Olympiády v českém jazyce. Do soutěže se přihlásilo třináct žáků z devátých tříd. Do okresního kola dále postupují dvě děvčata z 9.A, které získaly největší počet bodů.
Gratulujeme a budeme držet palce do dalšího kola.
Mgr. Požárková Yvonna

Předškolácké tvoření

Předškolácké tvoření na ZŠ Litvínovská 500

Datum: 13. 12. 2022

V rámci spolupráce mateřských a základních škol se v pondělí 12.12.2022 uskutečnilo v ZŠ Litvínovská 500 společné tvoření žáků 2. tříd a 45 předškoláků z Mateřské školy Litvínovské 490.

5.A - Vánoční pečení perníčků

Akce 5.A - Vánoční pečení perníčků

Datum: 12. 12. 2022

Dne 8.12.2022 třída 5.A spolu s paní učitelkou Roztočilovou a panem asistentem Šístkem pekli vánoční perníčky. Práce šla žákům od ruky, perníčky všem chutnaly!

Exkurze 6. C – Vyprávět zvukem

Exkurze 6. C – Vyprávět zvukem

Datum: 12. 12. 2022

Galerie Kunsthalle naši třídu 6.C velmi zaujala, a tak jsme se do ní znovu vypravili v pátek 9. prosince.

Doprovod: Ondřej Volejník

Dějepisná olympiáda  1

Dějepisná olympiáda

Datum: 7. 12. 2022

V úterý 6.12. se konalo školní kolo Dějepisné olympiády. Tématem letošního ročníku je „Rozdělený svět a Československo v něm - 1945-1992“.

Mikuláš

Mikuláš, čert a anděl

Datum: 6. 12. 2022

V pondělí 5.12. navštívil žáky I. stupně Mikuláš s čertem a andělem. Žáci dostali malou nadílku, do pekla nebyl kupodivu vyučujících nikdo odnesen! :)

Národopisné muzeum

Exkurze 4.B - Národopisné muzeum.

Datum: 6. 12. 2022

V pondělí 5.12. jsme navštívili Národopisné muzeum. Během programu si děti ozdobily perníčky a seznámily se s některými méně známými svátečními pokrmy. Aktivity byly pestré a děti si je opravdu užily.
Mgr. Adéla Komárková

Exkurze PCh – Lékárna Poliklinika Prosek

Exkurze PCh – Lékárna Poliklinika Prosek

Datum: 30. 11. 2022

Praktika z chemie se rozhodla poznávat chemii opravdu z blízka. V listopadu se žáci vydali na exkurzi do nedaleké lékárny.
Doprovod: Ing. Chromíková Kamila, dne 29.11.2022

Náboj junior  1

Náboj junior 

Datum: 26. 11. 2022

V pátek 25. listopadu se tým žáků 8.B (ve složení O. Borovička, M. Hlavička, M. Horák, P. Slanina) zúčastnil mezinárodní soutěže Náboj junior.

5.A - Vánoční tvoření s rodinou

Akce 5.A - Vánoční tvoření s rodinou

Datum: 25. 11. 2022

Dne 24.11.2022 uspořádala paní učitelka Roztočilová vánoční tvoření s rodinou. Do školy přišli nejen rodiče žáků, ale i prarodiče či bližší příbuzní, aby v tento předvánoční čas strávili společně při tvorbě vánočních věnců. Práce jim šla od ruky a z třídy se linula neskutečná vůně jehličí - Vánoc.

Protidrogový vlak 7.-9. ročník

Protidrogový vlak

Datum: 25. 11. 2022

V rámci primární prevence navštívili žáci 7. až 9. tříd Protidrogový vlak. Jedná se o preventivní projekt založený na smyslovém prožitku a interaktivitě.

Dne 22.-24.11.2022,
organizace: Ing. Horáková Břízová Michaela
Doprovod: Bc. Cingrová Kristýna

Exkurze DU 8. ročník – Galerie Rudolfinum

Exkurze DU 8. ročník – Galerie Rudolfinum

Datum: 23. 11. 2022

Žáci 8. ročníku navštěvující volitelný předmět dějiny umění na konci listopadu navštívili Galerii Rudolfinum. Prohlídli si aktuální výstavu s názvem Fragilités – křehkost.
Dne 22.11.2022, doprovod: Mgr. Cílková Eva

Exk. DU 9.roč. Národní muzeum – Dějiny 20. st.

Exkurze DU 9. ročník – Národní muzeum – Dějiny 20. století

Datum: 23. 11. 2022

Na konci listopadu jsme s dějinami umění vyrazili do dlouho slibovaného Národního muzea. Vybrali jsme expozici Dějiny 20. století, jelikož nám hezky navazuje na učivo z hodin dějepisu.
dne 22.11.2022, doprovod: Bc. Cingrová Kristýna

Pražský glóbus – celoměstské kolo 1

Pražský glóbus – celoměstské kolo

Datum: 23. 11. 2022

Ve dnech 21. a 22. listopad se konalo celoměstské kolo soutěže Pražský glóbus. Pro naše žáky byla účast na této soutěži premiérou.

Exkurze PCh – VOŠ a SZŠ Alšovo nábřeží

Exkurze PCh – VOŠ a SZŠ Alšovo nábřeží

Datum: 16. 11. 2022

Žáci navštěvující volitelný předmět praktika z chemie navštívili v listopadu Vyšší odbornou školu zdravotnickou a Střední zdravotnickou školu. Během exkurze se žáci seznámili s různými typy laboratoří a poznávali nové metody z oblasti mikrobiologie, anal.chemie, farmakognozie, zubní či oční techniky

Bobřík informatiky 1

Bobřík informatiky

Datum: 14. 11. 2022

V prvních dvou listopadových týdnech se žáci zúčastnili soutěže Bobřík informatiky. Žáci pilně řešili náročné algoritmy a úlohy zaměřené na programování.

Natáčení dokumentu "Čím chci být"

Akce 5.A - Natáčení dokumentu "Čím chci být"

Datum: 11. 11. 2022

Dne 10.11.2022 proběhlo ve třídě 5.A natáčení dokumentu "Čím chci být". Až si ho třeba za 15 let pustí, uvidí, zda sny se staly skutečností... :)

Exkurze 9.ABC – Armádní muzeum Žižkov

Exkurze 9.ABC – Armádní muzeum Žižkov

Datum: 9. 11. 2022

V říjnu 2022 došlo k slavnostnímu znovu otevření Armádního muzea Žižkov. Žáci devátých tříd si nemohli zcela nové expozice nechat ujít.

Exkurze 8.11.2022, doprovod: Bc. Cingrová Kristýna

Exkurze DU – Galerie Pragovka – workshop sítotisk

Exkurze DU – Galerie Pragovka – workshop sítotisk

Datum: 9. 11. 2022

Workshop v Galerii Pragovka přiblížil žákům techniku sítotisku. Každý žák si vytvořil barevný obrázek technikou sítotisku, který mu zůstal na památku.

8.11.2022, doprovod Mgr. Cílková

Pražský glóbus – školní kolo  1

Pražský glóbus – školní kolo

Datum: 5. 11. 2022

V pátek 4. listopadu měli žáci druhého stupně možnost porovnat své zeměpisné znalosti v rámci soutěže Pražský glóbus.

Polární záře - Akademie věd ČR

Exkurze PBi, PCh – Akademie věd ČR

Datum: 2. 11. 2022

V rámci volitelných předmětů navštívili žáci dne 1.11.2022 Akademii věd České republiky. Exkurze byla věnovaná polární záři.

PYTHAGORIÁDA 2022 1

PYTHAGORIÁDA 2022

Datum: 23. 10. 2022

V týdnu před podzimními prázdninami se konalo školní kolo Pythagoriády.

Exkurze 6.C - Zengerovka LIVE!

Datum: 21. 10. 2022

Kabinet elektrických kuriozit? Trafostanice? Natáčení videa? To jsou jen základní pojmy a dovednosti, které jsme si osvojili s 6.C v pátek 21. října na exkurzi v galerii Kunsthalle Praha.

Exkurze 1.ABC - výstava dýní v Botanické zahradě Praha

Exkurze 1.ABC - výstava dýní v Botanické zahradě Praha

Datum: 20. 10. 2022

Dne 19.10. se první třídy zúčastnily výstavy dýní v Botanické zahradě Praha. Dýňová aranžmá byla inspirována keltskou kulturou a svátkem Samhain, ze kterého vzešel Halloween. Zároveň jsme měli možnost pozorovat znaky podzimu a užít si bludiště i celou výstavu.

Logická olympiáda II. stupeň 1

Logická olympiáda II. stupeň

Datum: 15. 10. 2022

V týdnu od 10. do 15. října proběhlo školní školo Logické olympiády kategorie B (žáci druhého stupně ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií).

Baroko

Exkurze DU, UVČ: Poznáváme Baroko – Zámek Troja

Datum: 14. 10. 2022

Žáci navštěvující volitelný předmět dějiny umění se v říjnu zaměřili na poznávání barokního stylu. Abychom umění poznávali opravdu zblízka, vydali jsme se do Trojského zámku.

Logická olympiáda I. stupeň  1

Logická olympiáda I. stupeň

Datum: 7. 10. 2022

V týdnu od 3. do 7. října se konalo školní kolo Logické olympiády pro žáky 3. až 5. ročníku.

Štěchovice

Exkurze 7.A,B: Vodní elektrárna Štěchovice a Národní muzeum

Datum: 3. 10. 2022

Třídy 7. A a 7.B byly ve čtvrtek 29. září na exkurzi ve vodní elektrárně ve Štěchovicích. Následující den se žáci vypravili do Národního muzea na výstavu s název Země, která byla zaměřena ekologicky.

Didaktikon

Exkurze 6.C - Didaktikon

Datum: 3. 10. 2022

V pátek 30. září jsme oslavili Den jazyků v nově vzniklém vzdělávacím středisku Univerzity Karlovy – v Didaktikonu.

Projektové dny II. stupně

II. st.: Exkurzní a projektové dny – Energie

Datum: 3. 10. 2022

Letošním tématem prvního exkurzního a projektového dne se stala energie.

Techmania

Exkurze 6.C - Techmania Science Center

Datum: 25. 9. 2022

Ve čtvrtek 29. září jsme se vypravili na exkurzi do Techmania Science Center v Plzni.

Dějiny umění - Galeri Pragovka

II. st.: Kulturní dění v našem okolí – Pragovka Gallery

Datum: 23. 9. 2022

V rámci volitelného předmětu Dějiny umění navštívili žáci 8. a 9. třídy dne 20.9.2022 galerii Pragovka.

Letecké muzeum Kbely

Exkurze FP – Letecké muzeum Kbely

Datum: 21. 9. 2022

Žáci navštěvující volitelný předmět fyzikální praktika se v 20. září zabývali historií i současností letectví. V rámci hodin věnujících se problematice létání navštívili Letecké muzeum Kbely.

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

U nás to žije

Náhodný výběr z galerie

Exkurze 2.B - Podolská vodárna a muzeum

Projekty