Základní škola Litvínovská
ZŠ Litvínovská 500

U nás to žije

Zobrazeno 61-90 ze 139
Exkurze 6.C – Národní zemědělské muzeum

Exkurze 6.C – Národní zemědělské muzeum

Datum: 22. 3. 2023

Počátkem jara jsme se s žáky 6.C vypravili do Národního zemědělského muzea v rámci výuky zeměpisu. V muzeu jsme se seznámili s koloběhem vody a s důležitostí této látky pro život. Zhlédli jsme zde vytvořené expozice, které nám přiblížily probírané přírodní sféry České republiky.
Ondřej Volejník

#

Matematický klokan

Datum: 20. 3. 2023

V pátek 17. března se žáci prvního i druhého stupně zúčastnili celostátního kola mezinárodní soutěže Matematický klokan. Tato soutěž má již dlouholetou tradici, neboť se celosvětově pořádá od roku 1991. Umístění prozatím nemáme k dispozici, ale věříme, že se žákům podaří obstát v početné konkurenci.

Exkurze 2.B - Podolská vodárna a muzeum

Exkurze 2.B - Podolská vodárna a muzeum

Datum: 17. 3. 2023

Dne 16.3.2023 navštívila třída 2.B Podolskou vodárnu a muzeum. V Podolské vodárně a muzeu se žáci dozvěděli o vodě - a obzvláště o té pitné, která nám teče z kohoutku - spoustu nových a zajímavých informací.
doprovod: Mgr. Marcela Durdová a pí Kristýna Flašková

Exkurze Fp – Informační centrum SÚRAO

Exkurze Fp – Informační centrum SÚRAO

Datum: 15. 3. 2023

V úterý 14.3. 2023 absolvovali žáci navštěvující volitelný předmět fyzikální praktika prohlídku informačního centra Správy úložišť radioaktivních odpadů s odborným výkladem.
doprovod: Mgr. Ivana Housková

4.B - Mezinárodní den matematiky

Mezinárodní den matematiky - 14.3.

Datum: 15. 3. 2023

Dne 14. 3. byl vyhlášen jako Mezinárodní den matematiky. Na tento den si žáci šestých tříd připravili zábavné matematické úkoly pro žáky čtvrtých ročníků. Děti si potrápily hlavy nad slovními úlohami, prostředími jako je autobus, pyramidy, magické čtverce, trimina a krychlové stavby.
Mgr. Komárková

7.ABC - Lyžařský výcvik 2023

Lyžařský výcvik 2023

Datum: 13. 3. 2023

V termínu 4.-10.3.2023 se uskutečnil další ročník lyžařského výcvikového kurzu pořádaný naší ZŠ, na který tentokrát odjeli žáci ze 7.tříd.
Mgr. Milan Garčar a Mgr. Veronika Sázavská

Workshop Du - Zneužitá muzea

Workshop Du - Zneužitá muzea

Datum: 8. 3. 2023

V úterý 7. března se žáci volitelného předmětu dějiny umění zúčastnili lektorovaného programu v Národním muzeu. Program byl propojen s aktuální výstavou Zneužitá muzea, která představuje dobové předměty ze sbírek stranických muzeí z druhé poloviny 20. století.
Bc. Cingrová Kristýna

Exkurze DU 8. roč. - dům U Kamnného zvonu

Exkurze DU 8. roč. - dům U Kamenného zvonu

Datum: 8. 3. 2023

V úterý 7.3. navštívili žáci z volitelného předmětu dějiny umění dům U Kamenného zvonu. Kromě samotné gotické budovy si žáci prohlédli výstavu Margity Titlové.
doprovod: Mgr. Cílková

Exkurze 6.ABC - Magický Senegal

Exkurze 6.ABC - Magický Senegal

Datum: 7. 3. 2023

V pondělí 6. března vyrazili žáci šestých tříd do kina Ladví na promítání filmu Magický Senegal. Během projekce se přenesli na cestu do nejzápadnější země afrického kontinentu, která přinesla mnohá překvapení.
Mgr. Michaela Horáková Břízová

PBi - výtvory žáků na téma ptáci (sovy)

Výtvory z předmětu Praktika z biologie

Datum: 7. 3. 2023

Na hodině přírodopisu žáci zhlédli video o ochraně sov v ČR. Na biologická praktika jsem žákům sehnala vývržky Kalouse ušatého. Vývržky nám daroval Ing. Jan Andreska Ph.D. Následně probíhala hodina věnovaná preparaci sovího vývržku, kdy jsme se zaměřili na složení potravy Kalouse.
Lencová Nikola

Zeměpisná olympiáda

Zeměpisná olympiáda – okresní kolo

Datum: 7. 3. 2023

Ve středu 22. února se konalo okresní kolo zeměpisné olympiády. Žáci se museli popasovat nejen s teoretickými úkoly zeměpisného charakteru, nýbrž museli prokázat i dostatečnou orientaci při práci s daty a s kartografickými údaji.
Ondřej Volejník

Matematická soutěž Pangea  1

Matematická soutěž Pangea

Datum: 3. 3. 2023

Na začátku března měli žáci možnost se zúčastnit matematické soutěže Pangea. Tato soutěž je určena pro žáky 4.-9. tříd. Pro úspěšné vyřešení příkladů není potřeba umět jen dobře počítat, ale je nezbytné se zorientovat ve slovních úlohách zaměřených na praktické problémy ze života. Čekáme na výsledky

Akce 2.B - sběr odpadků kolem školy

Akce třídy 2.B - sběr odpadků kolem školy

Datum: 2. 3. 2023

První březnový den splnila slib zástupkyně třídy 2.B z prosincového školního parlamentu. Za slunného dopoledne jsme vyčistili okolí školy od všech možných odpadků - hned je na světě lépe a škola hezčí. Pak jsme si prošli blízké okolí školy a obdivovali jsme krásu prvních jarních květin. Mgr. Durdová

Akce 3.ABC - Voda v krajině

Akce 3.ABC - Voda v krajině

Datum: 23. 2. 2023

Dne 22. 2. proběhl ve třetích třídách program s názvem Voda v krajině. Během interaktivního workshopu se třeťáci dopodrobna seznámili s tématem vody v krajině. Lektorky tohoto programu s sebou přivezly mnoho názorných modelů, žáci si tak vše mohli lépe představit. Připravený program žáky zaujal.

Exkurze Du - Národní galerie – Veletržní palác

Exkurze Du - Národní galerie – Veletržní palác

Datum: 22. 2. 2023

Národní galerie Praha spravuje největší a nejvýznamnější uměleckou sbírku na našem území. Pro první návštěvu Národní galerie jsme zvolili Veletržní palác. Prohlédli jsme si samotnou budovu postavenou ve funkcionalistickém stylu a dvě aktuální výstavy moderního umění.
21.2. Bc. Kristýna Cingrová

Exkurze 1.A - Návštěva v MŠ Litvínovská 490

Exkurze 1.A - návštěva v MŠ Litvínovská 490

Datum: 22. 2. 2023

21.2. 2023 navštívila 1.A třídu Pejsků v MŠ Litvínovská 490. Společně jsme si zahráli hry a vyplňovali pracovní listy. Moc jsme si návštěvu užili.
Mgr. Kateřina Náměstková

Exk. 1.B - návštěva MŠ Litvínovská 490

Exkurze 1.B - návštěva MŠ Litvínovská 490

Datum: 22. 2. 2023

21.2. navštívila třída 1.B třídu Motýlků v MŠ Litvínovská 490. Společně jsme vyplňovali pracovní listy, zkoušeli správný úchop tužky, skládali puzzle z pohádek a tančili na písničky. Nakonec jsme byli za odměnu pozváni i na hřiště v areálu školky. Moc jsme si návštěvu užili.
Mgr. Martina Lenkvíková

#

Exkurze UVČ – Galerie Václava Špály

Datum: 22. 2. 2023

S žáky volitelného bloku UVČ jsme se společně vydali do malé galerie na Národní třídě, ke které jsme si zpříjemnili cestu přes Františkánskou zahradu, která je jedním z mála míst v centru města, které nabízí klidné a tiché zákoutí.
Mgr. Petra Paulovič, 21.2.2023

Akce 1.st. - Tonda Obal na cestách

Akce 1. stupeň - Tonda Obal na cestách

Datum: 16. 2. 2023

Naši školu navštívili lektoři ekologicky zaměřeného programu Tonda Obal na cestách. Žáci 1. stupně si hravou formou rozšířili své znalosti o třídění odpadů a seznámili se s možnostmi recyklace některých materiálů. Lektoři představili dětem vzorky materiálů a ochotně odpovídali na zvídavé dotazy.

Exkurze 1.B - Knihovna Prosek

Exkurze 1.B - knihovna Prosek

Datum: 15. 2. 2023

Dne 14.2. se žáci 1.B vypravili do knihovny, kde absolvovali přednášku o chování ke knížkám, dělení knih podle žánru, dětských autorech. Dále si mohli dětskou knihovnu a knihy prohlédnout a půjčit.
Mgr. Martina Lenkvíková

Matematická olympiáda - 1. stupeň 1

Matematická olympiáda - 1. stupeň

Datum: 6. 2. 2023

Žáci 5.ročníku (Kos Michael, Jatkauskas Anastasija, Janouch David) se zájmem zúčastnili Matematické olympiády, která probíhala v 1.polovině ledna. Řešitelé matematických úloh postoupili i do okresního kola, kde úspěšně reprezentovali naši školu. Děkujeme a gratulujeme.

Exkurze 6.A,C – Planetárium Praha

Exkurze 6.A,C – Planetárium Praha

Datum: 3. 2. 2023

Dne 2.2. byly třídy 6.A a 6.C v Planetáriu Praha na programu Naše bouřlivá planeta. Žáci se dozvěděli zajímavostmi o "vlastním životě Země", který má za následek zemětřesení, vlny tsunami i výbuchy sopek.
Ing. Horáková, p. Volejník

Exkurze 1.AB - Hvězdárna Ďáblice

Exkurze 1.AB - Hvězdárna Ďáblice

Datum: 2. 2. 2023

Žáci 1. A,B dne 1.2.2023 absolvovali exkurzi do Hvězdárny Ďáblice, kde zhlédli pohádku Jak šla kometka do světa a pozorovali dalekohledem oblohu i okolí. Poslechli si přednášku o síti Planetum, kometách a planetách.
Doprovod: Mgr. Náměstková (1.A), Mgr. Lenkvíková (1.B)

#

1. stupeň - Kino OC Letňany

Datum: 2. 2. 2023

Za pololetní úspěšné studijní výsledky se dnes první stupeň vypravil na filmovou pohádku Kocour v botách v Cinema City Letňany. Žákům jsme zpříjemnili poslední ne/vyučovací den před prázdninami. Jsme moc rádi, že se dětem vybraná pohádka líbila. Těšíme se na další společné akce.

Exkurze 2.B - BZ UK Na Slupi

Exkurze 2.B - BZ UK Na Slupi

Datum: 30. 1. 2023

Dne 27.1.2023 se nám exkurze se vydařila - zvládli jsme obhlédnout část venkovní zahrady (zjistili jsme, že 27.1. 2023 toho v BZ kvete už docela hodně - nejen sněženky).
Papoušci kakadu ve skleníku děti hodně zaujali.
Mgr. Durdová + pí Flašková

Exkurze 3.B - za Apoštoly na Staroměstkou radnici

Exkurze 3.B - za Apoštoly na Staroměstkou radnici

Datum: 30. 1. 2023

Dne 27.1.2023 jsme si prohlédli apoštoly zblízka, seznámili se s jejich jmény a významem atributů, které drží v ruce. Poslechli jsme si vyprávění o tajemných záhadách z doby, kdy radnice vyhořela. Poznali jsme různá cechovní znamení a sestoupili do hlubokého podzemí radnice.
Mgr. Podlešáková

#

Exkurze 2.C - Národní zemědělské muzeum

Datum: 30. 1. 2023

Dne 27.1.2023 navštívila třída 2.C zemědělské muzeum.
Vyzkoušeli jsme si historické traktory, v moderní expozici Zemědělství jsme se seznámili s hosp. zvířaty a koloběhem zemědělského roku. Zhlédli jsme expozici českého rybníkářství a venkovní expozici Malý selský dvorek.
Olga Škugorová

#

Zeměpisná olympiáda II. stupeň

Datum: 26. 1. 2023

25. ledna se konalo školní kolo zeměpisné olympiády. Žáci druhého stupně řešili úlohy se zeměpisnou tematikou, ve kterých museli projevit notnou dávku kritického myšlení. Do okresního kola postupují vždy dva nejúspěšnější řešitelé v dané kategorii. Okresní kolo se uskuteční 22.února.
Volejník Ondře

Akce 0.A - stavění sněhuláků

Akce 0.A - Stavění sněhuláků

Datum: 25. 1. 2023

Žáci přípravné třídy využili toho, že napadal sníh a s chutí se pustili do stavění sněhuláků. Bavilo je to tak, že postavili celkem pět sněhuláků.
23.1.2023, doprovod Mgr. Dagmar Přibylová, Lenka Poborská

Exkurze DU, UVČ – Galerie Rudolfinum, Křehkost

Exkurze DU, UVČ – Galerie Rudolfinum, Křehkost

Datum: 18. 1. 2023

Žáci osmých a devátých tříd navštívili v rámci volitelných předmětů (dějiny umění a užité výtvarné činnosti) Galerii Rudolfinum.
Dne 17.1.2023, doprovod: Bc. Cingrová a Mgr. Paulovič

Zobrazeno 61-90 ze 139

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

U nás to žije

Náhodný výběr z galerie

Exkurze kroužku S POHÁDKAMI A PÍSNIČKAMI CELÝM SVĚTEM

Projekty