Základní škola Litvínovská
ZŠ Litvínovská 500

Jak na průřezová témata na Pětistovce

Při tvorbě ŠVP na Základní škole Litvínovská 500 se dohodlo, že vedle výukových hodin, projektů a projektových dnů budou žáci druhého stupně plnit průřezová témata také v rámci školních několikadenních výjezdů. A tak se spojilo příjemné s užitečným – být v přírodě a vzdělávat se formou aktivit a činnostního učení, což úspěšně praktikujeme od zavedení ŠVP. Výjezdy probíhají převážně na podzim.

  První výjezd se uskutečnil již v roce 2007 a zahájily ho na jaře deváté třídy. Byl zaměřen na průřezové téma Mediální výchova. A jeho náplň? Žáci si museli předem připravit téma, které budou mediálně zpracovávat. Na místě pak přišly na řadu kamery, kameramani, herci, střihači a další aktéři, kteří během čtyř dnů vytvořili reklamu, krátký příběh, detektivní zápletku, horor aj., doplněné zvuky či hudbou. Dalo jim to opravdu zabrat, ale výsledky byly překvapivě skvělé.

Letos vyjel celý druhý stupeň najednou v prvním říjnovém týdnu. Šestý ročník se vzdělával ve Štědroníně u vodní nádrže Orlík a do Hrachova na Sedlčansku zamířili žáci sedmého, osmého a devátého ročníku. Program šestých tříd byl zaměřen na Environmentální výchovu, sedmých na Multikulturní výchovu, osmých na Osobnostní a sociální výchovu a devátých na Mediální výchovu.
Menšina žáků, která se z vážných důvodů nemůže výjezdu zúčastnit, plní průřezová témata ve škole. Navštěvuje exkurze, zpracovává zadané úkoly, vypracovává projekty.

Pokrytí průřezového tématu na výjezdech zajišťují vždy proškolení odborníci – lektoři. Vedle výukového programu si žáci užijí sportovních, turistických i kulturních aktivit; jsou zařazeny i tematické výlety do okolních lokalit.

Mgr. Eva Cílková, učitelka na ZŠ Litvínovská 500

Datum vložení: 18. 10. 2012 22:00
Datum poslední aktualizace: 25. 4. 2020 22:00
Autor:

Projekty