Základní škola Litvínovská
ZŠ Litvínovská 500

9. Škola v přírodě

Každoročně se naše škola zúčastňuje rekreačního ozdravného pobytu, pořádaného firmou CK Star Line, s.r.o., v lokalitách Svor u Nového Boru a Hrachov - Svatý Jan. Pobyt probíhá zpravidla v měsíci květnu nebo červnu. Je organizován pro děti prvních až pátých ročníků.

  Děti jsou ubytovány v bungalovech a čtyř až šestilůžkových chatkách, vybavených při nepříznivém počasí topením.

Jídlo se podává 5x denně, pitný režim je zajištěn po celý den. Vaří nám zde výborně, jídla je dostatek, děti si mnohou kdykoli přidat tolik, kolik sní. I mimo výdeje hlavních jídel mají k dispozici pečivo a pomazánky.

Po celou dobu pobytu je ve středisku k dispozici kvalifikovaný zdravotník.

Od večerky do budíčku zajišťuje ostrahu střediska noční hlídač, který na děti aktivně dohlíží. Kontroluje, zda mají na chatkách teplo, stará se o děti, vyskytne - li se zdravotní problém.

Dopoledne probíhá vyučování v samostatných učebnách. Pokud je hezké počasí, učíme se v přírodě.

Odpolední činnost mají na starosti vyškolení vychovatelé. Jedná se převážně o studenty vysokých škol. Jejich program je zaměřen na poznávání přírody, vycházky do okolí, hry v lese, uměleckou činnost a důraz je kladen na všestranné sportovní vyžití dětí. V areálech jsou k dispozici tři hřiště, tělocvična s ping- pongovými stoly, venkovní bazén, venkovní horolezecká stěna, lanová dráha, trampolína, skákací hrad, minigolf a střelnice. Menší děti mohou také využívat houpačky a prolézačky. Každý rok organizátor připravuje celopobytovou etapovou hru, která je provázena příběhem a ve které soutěží třídy mezi sebou. V případě nepříznivého počasí je vždy vypracována i „mokrá varianta“.

Součástí pobytu je i celodenní výlet. Třídní učitelé si mohou vybrat destinaci i program.

Večerní program je relaxační a děti si ho vždy opravdu užijí - karneval, diskotéka, volba miss, táborák…

Škola v přírodě zajišťuje nejen pobyt dětí na zdravém vzduchu, ale utužuje i kolektiv. Děti se učí samostatnosti, soběstačnosti, pomáhají si, jsou jeden druhému oporou. Žáci se seznamují se základy finanční gramotnosti (péče o kapesné), dodržují zásady hygieny a dbají o své zdraví. My, učitelé, je poznáváme v nestandardních situacích, kdy nejsou pod dohledem rodičů a vytváříme si s nimi užší pouto. Zároveň zde efektivně aplikujeme získané vědomosti z jednotlivých hodin ve škole do praxe. Děti tak mohou blíže pochopit, porozumět a propojit získanou teorii se skutečností.

   

Datum vložení: 27. 3. 2012 21:59
Datum poslední aktualizace: 25. 4. 2020 21:59
Autor:

Projekty