Základní škola Litvínovská
ZŠ Litvínovská 500

7. Výjezdy žáků druhého stupně k průřezovým tématům

Průřezová témata zařazená ve školním vzdělávacím programu (Environmentální výchova, Multikulturní výchova, Mediální výchova, aj.) jsou mimo jednotlivé vzdělávací oblasti a tematicky vymezené (jedno či vícedenní) projekty realizována rovněž jednorázovým výjezdem žáků druhého stupně.

  Tento výjezd je zpravidla čtyř až pětidenní a účastní se ho až na výjimky všichni žáci spolu s pedagogy. Jejich účast na výjezdu je žádoucí především z důvodu využití příležitosti k vnímání odlišného prostředí a upevnění vztahů v kolektivu v situacích obohacující běžnou výuku . Žákům, kteří z vážných důvodů nemohou vyjet, zajistí vyučující zadání pro náhradní plnění plánovaných témat ve škole. Tito žáci mají k dispozici vhodné podklady a zdroje, nicméně jsou bohužel ochuzeni o řadu kladů plynoucích ze změny prostředí. Pedagogičtí pracovníci se na pokrytí tematických okruhů průřezového tématu podílí spolu s vyškolenými lektory organizace zajišťující výjezd. Společně vědomě zařazují aktivity, které vedou k rozvoji osobnosti žáka, a to jak v oblasti vědomostí, dovedností a schopností, tak i postojů a hodnot.

   

Datum vložení: 25. 4. 2020 22:06
Datum poslední aktualizace: 25. 4. 2020 22:06
Autor:

Projekty