Zahraniční poznávací zájezdy

 

PŘEDVÁNOČNÍ  DRÁŽĎANY

 

Poznávací zájezd do DRÁŽĎAN (vlakem)  pro účastníky 8. a 9. tříd se uskutečnil  v úterý, 19. prosince. Byl velmi  úspěšný a nesl se v příjemné a přátelské atmosféře všech účastníků zájezdu.

 

Zahrnoval - prohlídku historické části Drážďan s průvodkyní, obrazovou galerii starých mistrů - Zwinger a tradiční vánoční trhy.

 

Zahraničními  poznávacími zájezdy se žáci a žákyně seznamují se zeměmi Evropy, jejich historickým a kulturním dědictvím (průřezová témata VMEGS - Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, OSV - Osobnostsví a sociální výchova, MuV - Multikulturní výchova).

 

Všichni účastníci si zaslouží pochvalu za slušné chování a dodržování pokynů pedagogů.

 

Organizace:

Mgr. L. Krejcarová, další pdg. doprovod Mgr. E. Cílková