Zahraniční poznávací zájezdy

 

P Ř E D V Á N O Č N Í    D R Á Ž Ď A N Y

 

17. PROSINCE 2019 ÚTERÝ - poznávací jednodenní zájezd vlakem do Drážďan

pro žáky/žákyně 8. a 9. tříd

Zahrnuje - prohlídku historické části, obrazovou galerii starých mistrů - Zwinger (zdarma)  a tradiční vánoční trhy.

Zahraničními  poznávacími zájezdy se žáci a žákyně seznamují se zeměmi Evropy, jejich historickým a kulturním dědictvím (průřezová témata VMEGS - Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, OSV - Osobnostsví a sociální výchova, MuV - Multikulturní výchova).

Závazná přhláška se zálohou 600,. Kč bude odevzdána do 2.12. 2019

Dopr. Pdg: Mgr. Krejcarová, Mgr. Cílková
 

organizační pokyny:

Sraz: Hlavní nádraží - pod světelnou tabulí s odjezdy vlaků  - bude upřesněno

na nikoho nemůžeme čekat
Odjezd vlaku:  6: 26. ( může se z měnit čas podle nového jízdního řádu od začátku prosince) . 

PLATNÝ PAS / teplé oblečení/ svačina-nápoj do vlaku / Pojištění na 1 den každý samostatně

kapesné (Eura) podle uvážení

 

Návrat : odjezd z Drážďan v 17.10 - příjezd Praha Hlavní nádraží 19.26

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------