Zahraniční poznávací zájezdy

 

P Ř E D V Á N O Č N Í    D R Á Ž Ď A N Y

 

18. PROSINCE 2018 ÚTERÝ - poznávací jednodenní zájezd vlakem do Drážďan

 

Zahrnuje - prohlídku historické části, obrazovou galerii starých mistrů - Zwinger (zdarma)  a tradiční vánoční trhy.

Zahraničními  poznávacími zájezdy se žáci a žákyně seznamují se zeměmi Evropy, jejich historickým a kulturním dědictvím (průřezová témata VMEGS - Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, OSV - Osobnostsví a sociální výchova, MuV - Multikulturní výchova).

 

Dopr. Pdg: Mgr. Krejcarová, Mgr. Cílková
 

organizační pokyny:

 

Sraz: Hlavní nádraží 7:45 hod – spodní hala – střed - pod světelnou tabulí s odjezdy vlaků
Odjezd vlaku:  8:32 – vlak číslo 176 EC, místenkový vagon č. 260
 

PLATNÝ PAS / teplé oblečení/ svačina-nápoj do vlaku / Pojištění na 1 den každý samostatně

kapesné (Eura) podle uvážení

 

Návrat : odjezd z Drážďan v 17.10 - příjezd Praha Hlavní nádraží 19.26

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------