Získávání informací k volbě studia, povolání

 

 

  • V publikacích (každoročně obnovovaných) 

-  Brožury k volbě povolání  (informace o gymnáziích, SOŠ, SOU, vydává PPP, Ohradní, Praha 4) 
- Kam na školu (vydává Národní ústav odborného vzdělávání)
- Atlas školství (www.atlasskolstvi.cz)
- Vybíráme střední školu (vydává Ústav pro informace ve vzdělávání)
- Propagační letáky a brožury středních škol

 

  • Na dni otevřených dveří středních škol

 

  • Na každoroční výstavě „SCHOLA PRAGENSIS“ (propagace pražských středních škol , Kongresové centrum Praha),

 

  • Na webových stránkách středních škol

 

  • Na webových stránkách institucí 

 

www.infoabsolvent.cz Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce
www.nuov.cz Národní ústav odborného vzdělávání a Centrum kariérového poradenství
www.msmt.cz
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
www.istp.cz Integrovaný systém typových pozic
www.portal.mpsv.cz
Informační a poradenská střediska při úřadech práce
www.uiv.cz Ústav pro informace ve vzdělávání
www.icm.cz Institut pro děti a mládež
www.urady.cz kontakty na krajské úřady
www.csicr.cz Česká školní inspekce

 

 

  • V pedagogicko-psychologické poradně

- Konzultace s psychologem (PhDr. Markéta Frývaldská, Ph.D.)
- PROFI testy (vyšetření dítěte – jeho schopnosti, osobní předpoklady, zájmy, požadavky a možnosti řešení volby střední školy)

 

  • V Informačním a poradenském středisku pro volbu povolání

- Domažlická 11, Praha 3

- Konzultaci je třeba předem telefonicky domluvit, je bezplatná

 

 

  • U výchovné poradkyně na ZŠ

 

  • Informace o dítěti

Schopnosti, zájmy, dovednosti 
- Dovednost a schopnost učit se
- Studijní ambice a motivace ke studiu
- Prospěch ve škole
- Zdravotní stav dítěte