Spolupráce výchovné poradkyně

 

 

 •  S Pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 9,  www.ppp3a9.cz

 

Adresa

Pedagogicko-psychologická poradna

U Nové školy 871, Praha 9, 190 00

Telefon

266 312 530, 266 310 939

E-mail

fryvaldska.poradna9@seznam.cz

Školní psycholog

PhDr. Markéta Frývaldská, Ph.D.

 

 

 • S klinickými psychology 

 

 • Se speciálními pedagogy ze speciálně pedagogických center 

 

 • S Policií ČR 

 

 • Se školním metodikem prevence (Mgr. Markéta Patrasová)
 • Se školním poradenským pracovníkem (Mgr. Hana Raichlová)
 • Se škloním logopedickým asistentem  (Mgr. Dagmar Přibylová)
 • S vedoucím učitelů I.stupně (Mgr. Daniela Kolečková)

 

 • S oddělením sociální prevence 

 

 • S oddělením sociálně právní ochrany dětí 

 

 • S Informačním a poradenským střediskem pro volbu povolání 

 

 • S dětskými lékaři