Obsah činnosti výchovné poradkyně

 

 

  • spolupráce s PPP – PhDr. Markéta Frývaldská, Ph.D.

 

  • evidence žáků s SPU

 

  • pomoc při vytváření individuálních plánů pro integrované žáky

 

  • ve spolupráci s vedením školy a dalšími odbornými institucemi a odborníky (PPP, SPC, SVP, dětští psychologové ….) garantování optimální odborné pomoci integrovaným dětem i ostatním žákům ZŠ, kteří takovou pomoc potřebují

 

  • ve spolupráci s ostatními pedagogy vyhledávat a sledovat talentované a nadané žáky

 

  • individuální porady s učiteli a rodiči – výukové a výchovné problémy žáků

 

  • odborná péče o děti s poruchami chování a jinými než výukovými potřebami – vedení výchovně-svépomocné skupiny a poskytování individuálních konzultací

 

  • ve spolupráci s pedagogickými pracovníky odhalovat a sledovat projevy sociálně patologických jevů

 

  • profesní orientace žáků

 

  • evidence přihlášek na střední školy a učební obory