Výchovné poradenství

 

Výchovná poradkyně

Mgr. Jitka Berková

Telefon

286 881 141286 881 141
286 881 524286 881 524 /linka 108

E-mail

jitka.berkova@litvinovska.casablanca.cz

Konzultační hodiny

čtvrtek 15-16 hodin

po předchozí telefonické, osobní nebo písemné domluvě

 

 

Aktuálně:


nejpozději do 1.3. Odezvdání přihlášky do 1.kola přijímacího řízení řediteli SŠ

 

 Vydání zápisového lístku zákon. zástupci - (občanský průkaz s sebou!!!)

- 2. patro, kabinet výchovné poradkyně

Čt 2.3. - 15:30 -16:30

Pá 3.3. - 7:15 - 7:45

Čt 9.3. - 15:00 - 16:00


 

 

KALENDÁŘ AKCÍ 2016/2017

informace jsou průběžně aktualizovány - stránka se upravuje !!!!!!!!!!!!!!!!!

Akce:

18.10.  Profi vyšetření v PPP 8:30 pro zájemce z 9. ročníků

13.10. IPS pro 9.A 8:30, 9.B 10:30

24.- 26.11. Schola Pragensis (možnosti a nabídky SŠ)

 

Taletové zkoušky:

do 31.10. Vyhlášení termínů přijímacích zkoušek na SŠ (u talent. zkoušky)

do 5.11. Odevzdat vyplněnou přihlášku TU (u talent. zkoušky)

do 30.11. Podat přihlášku řediteli SŠ (u talent. zkoušky)

do 30.11. Vydání zápisového lístku zákon. zástupci (u talent. zkoušky)

od 2. 1. do 15. 1. 2015 Přijímací řízení na SŠ (u talent. zkoušky)

do 20.1. Vyhlášení výsledků talentové zkoušky

 

Přijímací řízení :

16.1. Info na třídních schůzkách TU předá informace od výchovné poradkyně

26.1.  Info schůzka výchovné poradkyně s rodiči k volbě povolání a SŠ

v případě nejasností z třídních schůzek (5.a 7. ročníků v 15:00, 9. ročníků v 15:30)

do 31.1. Vyhlášení kritérií pro přijetí do oborů vzdělání ředitelem SŠ

8.2. Zveřejnění ilustračních testů na www.cermat.cz

1.2. Odevzdat vyplněnou přihlášku TU (nutno odevzdat včas - pololetní a jarní prázdniny)

nejpozději do 1.3. Odezvdání  přihlášky do 1.kola přijímacího řízení řediteli SŠ

 Vydání zápisového lístku zákon. zástupci - (občanský průkaz s sebou!!!)

Čt 2.3. - 15:30 -16:30

Pá 3.3. - 7:15 - 7:45

Čt 9.3. - 15:00 - 16:00

 

**********************

Státní přijímací zkoušky na SŠ - CERMAT

(jedná se pouze o maturitní obory: K, M, L/0, přijímací zkouška z Čj  a M)

nejpozději do 29.3 Odeslání pozvánky k vykonání jednotné přijímací zkoušky uchazečům ředitelem SŠ (14 dnů před konámím zkoušky)

První řádný termín - 12.4. pro čtyřleté obory, 18.4. pro šestileté a osmileté obory

Druhý řádný termín - 19.4. pro čtyřleté obory, 20.4. pro šestileté a osmileté obory

nepozději 3.5. Zveřejnění seznamu přijatých uchazečů ke studiu ředitelem střední školy (po 28.4. do 2 pracovních dnů)

nejpozději 27.4. Odeslání pozvánky k náhradnímu termínu jednotné přijímací zkoušky ředitelem
střední školy (7dnů před konáním zkoušky)

První náhradní termín - 11.5. pro všechny obory

Druhý náhradní termín - 12.5. pro všechny obory

*********************************

12. - 28. 4. Přijímací řízení na SŠ pro maturitní obory

22. – 30. 4. Přijímací řízení na SŠ pro obory s výučním listem

od 22.4. Vyhlášení výsledků přijímacího řízení (i u SŠ bez přijímacích zkoušek)

 

Voná místa na SŠ pro 2. kolo přijímacího řízení najdete na:

http://skoly.praha-mesto.cz/

horní záložka – Pro veřejnost

postranní záložka- Přijímací řízení – Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách

na konci stránky – Přehled volných míst na školách zřizovaných hlavním městem Prahou a MŠMT

po 1. kole přijímacího řízení
 

Konzultace vyučujících s dr. Frývaldskou:

8.9.

13.10.

18.10. - profi vyšetření

3.11.

29.11. - depistážní diktáty 2. třídy (2.h   2.C, 3.h   2.B, 4.h   2.A)

8.12.

13.12. - úterý

5.1.

26.1.

14.2. - úterý

2.3.

21.3.- úterý

6.4.

27.4.

18.5.

1.6.

15.6.

 

Prezentace SŠ v 9. ročníku:

3.11. - 13:05 - SOŠ Drtinova - P5

SŠ Art econ s.r.o. - P9, Pod Balkánem

SOŠ pro administrativu EU - P9, Lipí

SPŠS Betlémská - P1

10.11. - 13:05 - SSŠ Výpočetní techniky - P9, Litvínoská 600

8.12. - 13:05 - SŠ gastr. a hotelová s.r.o. - P4, Braník

(15.12.) - 13:05 SOA s.r.o. - P9, Satalice

5.1. - 13:05 SŠ elektrotechniky a strojírenství - P10

 

Exkurze SŠ - 6. a 7. ročník:

31.10. a 1.11. - SOŠ stavební a zahradnická, Učnovská 1, Praha 9

Exkurze SŠ - 8. ročník:

3. 11. Jarmark řemesel a služeb 2016 - SŠ - COPTH Praha 9 Poděbradská

Akce:

Machři roku 2016

Školení: