9.B

Vítám Vás na stránce třídy 9.B. Zde sledujte aktuální informace týkající se naší třídy.

 

Vaše třídní učitelka, Mgr Ivana Housková

ivana.houskova@litvinovska500.cz

 

Po dobu mé nepřítomnosti je zastupující TU Mgr. Eva Cílková

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AKTUÁLNĚ

 

Od 4.1.2021 bude výuka probíhat distančně

 • všechny předměty
 • podle rozvrhu platného od 1.9.2020 - vyznačeny online hodiny (D) a hodiny samostudia (S)
 • rozvrh v záložce výuka - rozvrh hodin 
 • informace ke školnímu stravování v záložce jídelna

 

 

 

Možnost stravování po dobu distanční výuky bližší info:  záložka aktuálně

 

Škola pro distanční výuku bude používat:

 • platformu Bakaláři pro ověřenou a šifrovanou komunikaci mezi školou - rodičem - žákem
 • zároveň Bakaláři umožňují v aplikaci Teams bezpečné a šifrované videokonference, které budou denně dle rozvrhu třídy probíhat mezi žáky a učitelem
 • pro 2. stupeň také vzdělávací portál EduKavka

 

Hodnocení práce:

A-ano, práci odevzdal

N- ne, práci neodevzdal

X- práci odevzdal pozdě

U- uvolněn, absence

 

Distanční výuka je povinná.

 

Omlouvání žáků se řídí Školním řádem (nemoc, lékař…)

 • Žáka omlouvá rodič - Bakaláři – Komens – označit jako omluvenku.
 • Pokud z nějakého důvodu nemůžete práci odevzdat ve stanovený čas, zákonný zástupce napíše omluvenku danému učiteli.

 

Zadání úkolů

 • Bakaláři – Komens – přijaté zprávy
 • Bakaláři – Domácí úkoly
 • Teams

 

Odevzdání úkolů

 • Formu zvolíte dle zadání vyučujícího

 

Pozvánky na online hodiny

 • Bakaláři – Komens – přijaté zprávy
 • Bakaláři – Přehled schůzek

·

Microsoft Teams

 • doporučení – naistalovat Microsoft Teams
 • přihlašovací údaje – žáci obdrželi prostřednictvím Komens

 

 

Sledujte stránky školy - záložku Aktuálně, stránku třídy a stránky učitelů. Sledujte zprávy a úkoly v záložce Bakaláři (žákovská knížka) - účet dětí i účet rodičů, pozvánky na schůzky (online výuku),  EduKavku.

Děkuji všem za spolupráci a doufám, že distanční výuka nebude trvat dlouho. Přeji všem hodně sil k jejímu zvládnutí.

 

Prosím, aby veškerá komunikace probíhala přes Komens v bakalářích.

 

  Během celého školního roku - do odvoláníenlightened

 • žáci budou vstupovat do škloly  jednotlivě, v rozestupech
 • u vchodu si každý vydezinfikuje ruce
 • žáci budou bezpodmíněčně dodržovat veškeré pokyny zaměstnanců školy, kteří budou mít dohled ve vestibulu a na chodbách
 • do školy nebude vpuštěn žák se známkami infekčního onemocnění - kašel, rýma, zvýšená teplota (pokud trpí dítě alergií a projevují se u něj rýma, nebo jiné příznaky, zaměnitelné s virózou, je potřeba potvrzení od lékaře)

   

 

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

 

 

Leden

Po 4.1. - Začíná vyučování v novém kalendářním roce

11.1.-15.1. - Třídní schůzky III. - info emailem nebo online

St 20.1.-  STOP klasifikaci

Čt 28.1. - Konec 1.pololetí

Pá 29. 1. – Pololetní prázdniny

 

Únor

Po 1.2. - začíná vyučování ve druhém pololetí

 

Březen

Po 1. 3. – Pá 5. 3. - jarní prázdniny (Praha 9)

Út, ST 30. a 31.3. - 2.Projektový den na II. stupni k plnění průřezových témat

 

Duben

Čt 1.4. - velikonoční prázdniny

Pá 2.4. - Státní svátek - Velký pátek

Po 5. 4. – Státní svátek - Velikonoční pondělí

19.4.-23.4.-  Třídní schůzky IV. - info emailem nebo online
 

 

Květen

 

Červen

Út 22.6.-  STOP klasifikaci

St 30. 6.– konec vyučování
 

 

 

 
 

 

ROZVRH HODIN 

 

 

1.

 8:00-8:45 

2.

 8:55-9:40 

3.

10:00-10:45

4.

10:55-11:40

5.

11:50-12:35

6.

12:45-13:30

5a.

12:10-12:55

6a.

13:05-13:50

7a.

14:00-14:45

PO Vv (S) M (D) Aj (D) Z (S) D (D) Čj (S)      
ÚT M (S) Aj (D) Čj (D) D (S) F (D)     Vp (S) Vp (S)
ST Tv (S) 2.Cj (D) Ch (D) Čj (S) M (S)        
ČT Př (D) M (D) D (D) Aj (S)     Vv (S) Hv (S) Pč (S)
M (D) Čj (D) Tv (S) 2.Cj (S) Vko (S) Z (D)      

Vyučující a předběžné požadavky

 

 

Předmět Vyučující Sešit/pomůcky

Čj

Mgr. Lubomíra Krejcarová

4x 524, 1x 544 - možno pokračovat z 8. r.

Aj

Bc. Markéta Kučerová
Mgr. Veronika Sázavská
Mgr. Eva Cílková

2x 544
M

Mgr. Ivana Housková

1x 460- možno pokračovat z 8. r.
F

Mgr. Ivana Housková

540 - možno pokračovat z 8. r.

Ing. Jaroslava Davidová

 portfolio - euroobaly a volné listy
Z

Vaagn Chakhoian

portfolio s kroužkovou vazbou
+ 20 volných listů- možno pokračovat z 8. r.
D

Štěpán Liška

1x 564- možno pokračovat z 8. r.
Vko

Mgr. Zdeňka Paseková

1x 524

Fj

Nj

Rj

Šj

Mgr. Yvonna Požárková

Mgr. Lubomíra Krejcarová

Vaagn Chakhoian

Mgr. Eva Cílková

2x544- možno pokračovat z 8. r.
Ch

Ing. Barbora Brejlová

540- možno pokračovat z 8. r.

Mgr.Ivana Housková

 portfolio + 20 volných listů
Hv

Mgr. Markéta Patrasová

notový sešit - pokračování z minulého roku

nebo 520 (540)

Vv

Mgr. Jarmila Chaloupková

vybavený kufřík
Tv

D: Mgr. Veronika Sázavská
Ch: Mgr. Milan Garčar

cvičební úbor

      

 

 

Kontejner na textil

Vážení rodiče, milí žáci,

škola má pronajatý kontejner na textil, obuv a hračky.

Za každý 1kg dostane škola korunku českou. Peníze můžeme použít např. na adopci.

Prosím vás, abyste nosili tašky s oblečením k nám a ne do veřejných kontejnerů.

Firma, která nám kontejner pronajala, se zabývá distribucí oblečení do Klokánků a dalším zpracováním nepoužitelného textilu k nošení na čistící hadry.

Tašky můžete vhodit přímo do kontejneru u vchodu do ITC nebo je nechat ve vestibulu.

Mnohokrát vám děkuji za spoluprácismiley.