9.B


 

Vítám Vás na stránce třídy 9.B


                                         Vaše třídní učitelka, Mgr. Jarmila Chaloupková

 

zastupující učitelka: Bc. M. Kučerová, Mgr. E. Cílková

____________________________________________________________________________

 

Vážení rodiče a žáci,

S e z n a m t e  se, prosím, s podmínkami pro vstup do školy na webu školy > AKTUÁLNĚ.

PODROBNÉ INFORMACE OBDRŽÍ zákonný zástupce dítěte, které bude na konzultace docházet,na mailovou adresu. 


                                                                       adresa:  chaloupkova.zs@seznam. cz

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

TŘÍDNICKÉ HODINY (ve skupinách po 15 žácích) budou probíhat  ve ČTVRTEK 18. 6.  a

STŘEDU  24. 6.  a to takto:

ČTVRTEK  18. 6.  1. SKUPINA   8:40 - 9:40

1. skupinu  tvoří:  ROSŤA, SÁRA, PEPA, TEREZA, PÉŤA, ANDREA, KRISTÝNA, ONDRA,      

                               VERONIKA, ELIŠKA, HONZA, JIRKA

ČTVRTEK   18. 6.  2. skupina  10:00 - 11:00

2. skupinu tvoří:     KLÁRA, MARTIN, KAREL, JÁRA, LENKA PROCH., VENDULA, ALINA, 

                                SERGEJ,  LENKA V. , ALEŠ, ANIČKA , VOJTA

DALŠÍ se koná  ve   STŘEDU  24. 6.       1. skupina  8: 55 - 9:55

                                                                   2. skupina  10:10 - 11:10   

     

 Skupiny  zůstávají ve stejném složení jako 18. 6.

 

Obsahem budou třídnické a organizační záležitosti - odevzdání učebnic, klíčků od botníků a čipů do ŠJ aj.

Čipy do jídelny se budou vracet po tř. hodině 18. 6. , klíče od botníků 24. 6.

SEZNAM UČEBNIC, které se budou vracet - viz níže.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 Z nařízení vlády se od dne 11. března 2020 ZAVÍRAJÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY do odvolání.
Od středy 11. března 2020 bude naše škola uzavřená, výuka bude probíhat domací formou zadanými úkoly na stránkávh jednotlivých učitelů.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Prosím, kompletujte postupně učebnice, které se budou vracet pokud možno už ve čtvrtek 

18. 6. Budou vygumované, OČIŠTĚNÉ(tj. = omyté - otřené desinfekcí), pokud někdo učebnici ztratil, je nutné ZAKOUPIT v Luxoru,v prodejně učebnic.


SEZNAM vydaných, zapůjčených učebnic:

 

ČESKÝ JAZYK 1 - máme rádi češtinu
ČESKÝ JAZKY 2 - SLOH, jazykové projevy
ČÍTANKA
LITERÁRNÍ VÝCHOVA

MATEMATIKA 1
MATEMATIKA 2
MATEMATIKA 3

MATEMATICKÉ TABULKY

FYZIKA
CHEMIE
PŘÍRODOPIS IV.
PŘÍRODOPIS - geologie a ekologie
DĚJEPIS
ZEMĚPIS
OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA
HUDEBNÍ VÝCHOVA

Na konci června se budou vybírat klíčky od botníků, kdo  neodevdá, bude platit náhradu.

   

                    NA ZÍTRA  8. 6. yesyesyes

             P Ř E J U    H O D N Ě     Š T Ě S T Í      A      D R Ž Í M     P Ě S T I  !!! 

              (    a  nezapomeňte napsat !!!  )

                                            

=================================================================

 


PŘEDMĚTY A VYUČUJÍCÍ

Český jazyk a literatura Mgr. Jarmila Chaloupková
Anglický jazyk Bc. Markéta Kučerová, Mgr. Ivana Švejdová, Mgr. Veronika Sázavská
Francouzský jazyk Mgr. Yvonna Požárková
Ruský jazyk Vaagn Chakhoian
Španělský jazyk Mgr. Eva Cílková
Německý jazyk Mgr. Lubomíra Krejcarová
Dějepis Mgr. David Jursík
Výchova k občanství Mgr. Z. Paseková
Matematika Ing. Jaroslava Davidová
Fyzika Mgr. Ivana Housková
Chemie Ing. Barbora Brejlová
Přírodopis Ing. Jaroslava Davidová
Zeměpis Vaagn  Chakhoian
Pracovní činnosti Mgr. Jitka Berkoá
Hudební výchova Mgr. Markéta Patrasová
Výtvarná výchova Mgr. Jarmila Chaloupková
Tělesná výchova Mgr. Milan Garčar, Mgr. Veronika Sázavská
VP Praktika z biologie Mgr. Marcela Kutílková
VP Fyzikální praktika Mgr. Ivana Housková
VP Sportovní hry Mgr. Milan Garčar, Bc. Martina Kluková
VP Práce na počítači Mgr. Zvonna Požárková
VP Dějiny umění Mgr. Eva Cílková