9.A

12

 

Vážení rodiče, žáci a žákyně, 

vítám vás na stránce naší třídy, smiley kde budu zadávat aktuální informace týkající se

naší třídy a všeobecné školní záležitosti.

 

                                               Na spolupráci se těší vaše třídní učitelka Mgr. Eva Cílková

                                          kontakt:   eva.cilkova@gmail.com  // eva.cilkova@litvinovska500.cz

 

Po dobu mé nepřítomnosti je zastupující TU Mgr. Ivana HOUSKOVÁ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

A K T U Á L N Ě 

 

Vážení rodiče, žáci a žákyně, 

 

od 4. ledna 2021 je opět  nařízena MŠMT distanční výuka pro celý druhý stupeň.

Žáci a žákyně se učí všechny předměty doma podle rozvrhu od 1.9. 2020, online a distančně.

 

Sledujete, prosím, zprávy a nástěnku v KOMENS, web stránku školy AKTUÁLNĚ.

Ve složce školní jídelna jsou nové informace k provozu školní jídelny od 4. ledna 2021

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Od 30.11. byla obnovena prezenční výuka pro 9. ročník.

Výuka probíhala v tzv homogenních skupinách. 

Žáci a žákyně mají zakázáno kontaktovat žáky a žákyně z jiné třídy.

Aj + 2.Cj - celá třída - část práce s vyučujícím, část samostatná práce podle zadání
TV – vycházky + teorie s plněním průřezového tématu mediální výchovy
VP - celá třída FP/DU - střídání po týdnu

 

Podle nařízení MZ mají žáci po po celou dobu pobytu ve škole nasazenou roušku na ústech i nosu, tzn. žáci mají s sebou min. 3 roušky na den v sáčku + sáček na roušky použité - je zakázáno vyhazovat roušky do odpadkových košů (biologický odpad).

 

Další nařízení, které je vydávané v souvislosti s šířením Covid 19, je povinné dodržovat.

Žáci a žákyně jsou opakovanně informováni a poučováni.

 

 

======================================================

OD 2. LISTOPADU BYLA NAŘÍZENA POVINNÁ DISTANTČNÍ VÝUKA 

OD 30. LISTOPADU OBNOVENA PREZENČNÍ VÝUKA.

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

L E D E N   

od  4. 1.  DISTANČNÍ  VÝUKA - žáci jsou doma, učí se online-distančně a samostatně podle pokynů    

               vyučujících- viz rovzrh hodin níže s označením:

               s- samostudium

               D - distanční výuka (tzn. videokonference)

 

13.1. – 15.1. Třídní schůzky online / informace budou zaslány emailem-"přijaté zprávy KOMENS"

St 20.1.    STOP klasifikaci

Píjímací řízeni na SŠ - informace na nástěnce třídy v KOMENS  


Čt 28. 1.    Konec 1.pololetí

                Vzhledem k distanční výuce se seznamte s pololetní klasifikací v Bakaláři :

https://www.bakalari.cz/Newsletters/2021/bakalari-pololetni-hodnoceni.pdf

Pá 29. 1.   Pololetní prázdniny     

               

====================================================

Od 18.9.2020 je POVINNOST NOSIT ROUŠKU na 2. stupni ZŠ (6. - 9. třídy) i v době vyučování.

Prosíme, nechť si žáci s sebou do školy přinesou min. 3 roušky na den v igelitovém sáčku.

Děkujeme.
Od 7: 30 budou žáci budou vstupovat do školy jednotlivě, v rozestupech, s rouškou nebo jinou ochranou pomůckou přes ústa a nos (viz výše).

U vchodu si každý vydezinfikuje ruce a bude bezpodmíněčně dodržovat veškeré pokyny

zaměstnanců školy, kteří budou mít dohled ve vestibulu a na chodbách mimo třídy

= týká se CELÉHO ŠKOLNÍHO ROKU do odvolání.

Vzhledem k vývoji epidemiologické situace týkající se koronaviru v Praze
(zbarvení semaforu MZ ČR na oranžovou), ve snaze ochránit zdraví žáků a pedagogických i nepedagogických pracovníků se vedení školy rozhodlo,
že od 1.9.2020 je povinnost všech přítomných v ZŠ Litvínovská 500 nosit ve veřejných prostorách (chodby, WC, jídelna) ROUŠKU či jinou ochrannou pomůcku přes ústa i nos.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                               

         Školní řád na web stránkách školy školy zde:

         http://www.litvinovska500.cz/domain/litvinovska/files/dokumenty/skolni_rad2018.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

  

 
ROZVRH TŘÍDY OD 4. 1. 2021
s - samostudium
D - distanční výuka (tzn. videokonference)
 

 

 

8:00-8:45

8:55-9:40 

10:00-10:45

10:55-11:40

11:50-12:35

12:45-13:30

13:05-13:50

14:00-14:45

 

PO

 

(D)

VV

(s)

AJ

(D)

ČJ

(s)

M

(D)

 

 

 

 

ÚT

ČJ

(D)

AJ

(D)

(D)

M

(s)

VV

(s)

 

PVB

(s)

PVB

(s)

 

ST

TV

(s)

2.CJ

(D)

HV

(s)

ČJ

(s)

D

(D)

M

(s)

 

 

 

ČT

M

(D)

CH

(D)

Z

(s)

AJ

(s)

 

12:10-12:55

VKO(s)

FY

(D)

D

(s)

 

(s)

ČJ

(D)

TV

(s)

2.CJ

(s)
 

M

(D)

D

(D)

 

 

 
Škola pro distanční výuku používá::
platformu Bakaláři pro ověřenou a šifrovanou komunikaci mezi školou - rodičem - žákem
zároveň Bakaláři umožňují v aplikaci Teams bezpečné a šifrované videokonference, které budou denně dle rozvrhu třídy probíhat mezi žáky a učitelem podle upraveného rozvrhu
 
pro 2. stupeň také vzdělávací portál EduKavka
Hodnocení práce: viz NÁSTĚNKA TŘÍDY
 
Omlouvání žáků se řídí Školním řádem (nemoc, lékař…)
Žáka omlouvá rodič - Bakaláři – Komens – označit jako omluvenku.
Pokud z nějakého důvodu nemůžete práci odevzdat ve stanovený čas, zákonný zástupce napíše omluvenku danému učiteli.
 
Pozvánky na online hodiny
Bakaláři – Komens – přijaté zprávy
Bakaláři – Přehled schůzek
·

Microsoft Teams
doporučení – naistalovat Microsoft Teams
přihlašovací údaje – žáci obdrželi prostřednictvím Komens
 
 
---------------------------------------------------------------------
 
Vyučující a požadavky - budou upřesněny na 1. vyučujcí hodině a průběžně
Předmět -   Vyučující -  Sešit/pomůcky
_________________________________

ČJ  -  Mgr. Y. POŽÁRKOVÁ - pokračovat, stejné požadavky jako v 8. tř.

Aj   - Mgr.E. CÍLKOVÁ  / Bc.M. KUČEROVÁ /   Mgr. V. SÁZAVSKÁ
        2x 544 - pokračovat z 8 r.

M  -   Mgr. I. HOUSKOVÁ -   1x 460- možno pokračovat z 8. r.

F -    Mgr. I. HOUSKOVÁ  - 540 - možno pokračovat z 8. r.

Př  - I ng. J. DAVIDOVÁ
Z  -   V. ChAKHOIAN -  portfolio s kroužkovou vazbou + 20 volných listů- možno pokračovat z 8. r.

D  -  Mgr E. CÍLKOVÁ - portfolio + volné listy (cca 20) + 1  sešit  na zápisky - možno pokračovat z 8. r.

VKO -  Mgr. Z. PASEKOVÁ   - 1x 524
FJ -     Mgr. Y. Požárková. - 2x544- možno pokračovat z 8. r
NJ -     Mgr. L. Krejcarová - 2x544- možno pokračovat z 8. r
RJ -    V. Chakhoian.         - 2x544- možno pokračovat z 8. r
ŠJ -     Mgr. E Cílková.       - 2x544- možno pokračovat z 8. r                                       
Ch  -   Ing. B. BREJLOVÁ -  540- možno pokračovat z 8. r.

Pč -    Mgr.J. BERKOVÁ -  portfolio + 20 volných listů
Hv -    Mgr. M. PATRASOVÁ -  notový sešit - pokračování z minulého roku nebo 520 (540)
Vv -    Mgr. J. CHALOUPKOVÁ -  vybavený kufřík

Tv -   D: Mgr. V. Sázavská - cvičební úbor

         Ch: Mgr. M.  Garčar.       - " -
      

Nabídka volitelných předmětů pro 9.ročník

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKA - Mgr. Ivana Housková
DĚJINY UMĚNÍ - Mgr. Eva Cílková

_____________________________________________________

 

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021
Út 1. 9.– začátek vyučování
Po 28. 9. – Státní svátek - Den české státnosti
St 28. 10. – Státní svátek - Den vzniku samostatného československého státu
Čt 29. - Pá 30. 10. – podzimní prázdniny
Út 17. 11. – Státní svátek - Den boje za svobodu a demokracii
St 23. 12. do Pá 1. 1. - vánoční prázdniny
Po 4.1. - začne vyučování
Čt 28.1. - konec 1.pololetí
Pá 29. 1. – pololetní prázdniny
Po 1. 3. – Pá 5. 3. - jarní prázdniny (Praha 9)
Čt 1.4. - velikonoční prázdniny
Pá 2.4. - Státní svátek - Velký pátek
Po 5. 4. – Státní svátek - Velikonoční pondělí
St 30. 6.– konec vyučování

-----------------------------------------------------------------------------

 

Vážení rodiče, milí žáci,

škola má pronajatý kontejner na textil, obuv a hračky.

Za každý 1kg dostane škola korunku českou. Peníze můžeme použít např. na adopci.  enlightened

Prosím vás, abyste nosili tašky s oblečením k nám a ne do veřejných kontejnerů.

Firma, která nám kontejner pronajala, se zabývá distribucí oblečení do Klokánků a dalším zpracováním nepoužitelného textilu k nošení na čistící hadry.

Tašky můžete vhodit přímo do kontejneru u vchodu do ITC nebo je nechat ve vestibulu.

Mnohokrát vám děkuji za spolupráci.  smiley