8.B


 

Vítám Vás na stránce třídy 8.B


                                         Vaše třídní učitelka, Mgr. Jarmila Chaloupková

.___________________________________________________________________________

Leden


14. 1. Třídní schůzky od 18:00 hodin
23. 1. STOP klasifikaci
31.1. Vydání výpisů vysvědčení za 1. pololetí


 

 

 

 

 

 

=================================================================

R o z v r h  v y u č o v a c í ch   h o d i n

  1 2 3 4 5 6 7 8
PO ČJ AJ M 2.CJ VKO    
ÚT M ČJ Z TV F   Blok VP Blok VP
ST M AJ Z VV D    
ČT D M ČJ AJ   F CH
ČJ 2.CJ TV HV CH      

 

PŘEDMĚTY A VYUČUJÍCÍ

Český jazyk a literatura Mgr. Jarmila Chaloupková
Anglický jazyk Bc. Markéta Kučerová, Mgr. Ivana Švejdová, Mgr. Veronika Sázavská
Francouzský jazyk Mgr. Yvonna Požárková
Ruský jazyk Vaagn Chakhoian
Španělský jazyk Mgr. Eva Cílková
Německý jazyk Mgr. Lubomíra Krejcarová
Dějepis Mgr. David Jursík
Výchova k občanství Mgr. Zdena Nováková
Matematika Ing. Jaroslava Davidová
Fyzika Mgr. Ivana Housková
Chemie Ing. Michaela Horáková Břízová
Biologie člověka Mgr. Marcela Kutílková
Zeměpis Vaagn  Chakhoian
Pracovní činnosti Mgr. Lubomíra Krejcarová 
Hudební výchova Mgr. Markéta Patrasová
Výtvarná výchova Mgr. Jarmila Chaloupková
Tělesná výchova Mgr. Milan Garčar, Mgr. Veronika Sázavská
VP Praktika z biologie Mgr. Marcela Kutílková
VP Fyzikální praktika Mgr. Ivana Housková
VP Sportovní hry Mgr. Milan Garčar, Bc. Martina Kluková
VP Práce na počítači Mgr. Zvonna Požárková
VP Dějiny umění Mgr. Eva Cílková