8.B


 

Vítám Vás na stránce třídy 8.B


                                         Vaše třídní učitelka, Mgr. Jarmila Chaloupková

.___________________________________________________________________________

KVĚTEN

 

13.5. -17.5. VŹJEZD k průřezovému tématu Sociálně osobnostní výchova

 

sraz : 8:00 v ulici Litoměřická (spíše naproti gymnaziu - podle volné silnice na parkování autobusů)
návrat cca: 12.00 Praha, přibližně na stejném místě

k autobusu přinést bezinfečnost


oblečení s sebou - podle předpověi počasí bude spíše chladněji a deštivo - nepromokavé boty a oblečení
 

Adresa objektu:
RZ Štědronín, Varvažov – Štědronín – Plazy
22, 397 01 Varvažov – Štědronín – Plazy
Telefon do objetu: tel.: 382 289 184, mobil: 602 112 103, mobil: 777 737 739 

 

..............................................................................................................................................


Nevyjíždějící žáci plní program ve škole, podle pokynů pdg Mgr. Požárkové
- viz hlavní web stránka : "aktuálně"- plán akcí pro nevyjíždějící žáky II. stupně
-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

30.5. Děti dětem - zábavný program k MDD pro partnerské MŠ, 0. a 1.r. ZŠ - pořádá 9.ročník

 

 

Červen

 

19.6. STOP klasifikaci

28.6. Vydání vysvědčení a ukončení školního roku

 

 

 

 

 

 

 

=================================================================

R o z v r h  v y u č o v a c í ch   h o d i n

  1 2 3 4 5 6 7 8
PO ČJ AJ M 2.CJ VKO    
ÚT M ČJ Z TV F   Blok VP Blok VP
ST M AJ Z VV D    
ČT D M ČJ AJ   F CH
ČJ 2.CJ TV HV CH      

 

PŘEDMĚTY A VYUČUJÍCÍ

Český jazyk a literatura Mgr. Jarmila Chaloupková
Anglický jazyk Bc. Markéta Kučerová, Mgr. Ivana Švejdová, Mgr. Veronika Sázavská
Francouzský jazyk Mgr. Yvonna Požárková
Ruský jazyk Vaagn Chakhoian
Španělský jazyk Mgr. Eva Cílková
Německý jazyk Mgr. Lubomíra Krejcarová
Dějepis Mgr. David Jursík
Výchova k občanství Mgr. Zdena Nováková
Matematika Ing. Jaroslava Davidová
Fyzika Mgr. Ivana Housková
Chemie Ing. Michaela Horáková Břízová
Biologie člověka Mgr. Marcela Kutílková
Zeměpis Vaagn  Chakhoian
Pracovní činnosti Mgr. Lubomíra Krejcarová 
Hudební výchova Mgr. Markéta Patrasová
Výtvarná výchova Mgr. Jarmila Chaloupková
Tělesná výchova Mgr. Milan Garčar, Mgr. Veronika Sázavská
VP Praktika z biologie Mgr. Marcela Kutílková
VP Fyzikální praktika Mgr. Ivana Housková
VP Sportovní hry Mgr. Milan Garčar, Bc. Martina Kluková
VP Práce na počítači Mgr. Zvonna Požárková
VP Dějiny umění Mgr. Eva Cílková