8.A

Vítám vás na stránkách 8.A      Přeji hodně úspěchů ve školním roce 2020/2021

 

Třídní učitelka: Ing. Michaela Horáková Břízová

email: michaela.horakova@litvinovska500.cz

Zastupující třídní učitel: Mgr. Milan Garčar

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

  1. hod 2. hod 3. hod 4. hod 5. hod 6. hod. 6.a hod 7.a hod
  8:00-8:45 8:55-9:40 10:00-10:45 10:55-11:40 11:50-12:35 12:45-13:30 13:05-13:50 14:00-14:45
Po Čj (s) M (d) VkO (s) Vv (s) Aj (d) Tv (s)    
Út M (s) Čj (d) F (d) 2.cj (d) Čj (s)   VP (s) VP (s)
St Ch (d) Bč (d) Aj (d) Z (s) D (s)      
Čt Hv (s) Čj (d) M (d) F (s) 5a. Bč (s)   Aj (s) Pč (s)
Ch (s) M (s) Z (d) D (d) 2.cj (s) Tv (s)    

 

s- samostudium

d - distanční výuka (tzn. videokonference)

 

Aktuální informace:

 

Listopad

30.11. začíná prezenční výuka ve škole

 

Prosinec

7.12. - 11.12. - distanční výuka - rozvrh je uveden výše v tabulce

14.12. - 18.12. - výuka ve škole - doufám angle
21. - 22.12. Ředitelské volno

23. 12. - 1.1. Vánoční prázdniny

 

Leden 2021

4.1. nástup do školy - distanční výuka

 

Další informace jsem poslala na nástěnku třídy do Bakalářů.

Rozvrh zůstává stejný jako při distanční výuce v prosinci - uveden v tabulce.

 

Informace ke stravování naleznete zde.

 

 

 

 

DISTANČNÍ VÝUKA OD 2.11.2020

Vážení rodiče,
chtěla bych Vás informovat, že od 2.11.2020 bude naše škola pro distanční výuku používat:

  • platformu Microsoft 365, která umožňuje v aplikaci Teams bezpečné a šifrované videokonference, které budou denně dle rozvrhu tříd probíhat mezi žáky a učitelem

 

  • platformu Bakaláři pro ověřenou a šifrovanou komunikaci mezi školou - rodičem - žákem

 

  • pro 2. stupeň vzdělávací portál EduKavka, https://www.edukavka.cz/

 

 

MOŽNOST STRAVOVÁNÍ PO DOBU DISTANČNÍ VÝUKY od 2.11.2020

bližší informace naleznete ZDE a dále v záložce Jídelna

 

 

 

enlightenedProsím, aby veškerá komunikace probíhala přes Komens v Bakalářích.enlightened

 

DISTANČNÍ VÝUKA 2. STUPEŇ:

Po dobu distanční výuky se do Bakaláře bude psát hodnocení:

A - práce odevzdaná
N - práce neodevzdaná
X - práce odevzdaná, ale po termínu
U - uvolněn, omluven


 

Rozvrh hodin pro distanční výuku od 12.10. 2020:

Po 10:00 - 12:00 - Čj
      12:00 - 14:00 - Aj
Út  10:00 - 12:00 - M
      12:00 - 14:00 - Z
St  10:00 - 12:00 - Ch
      12:00 - 14:00 - D
Čt  10:00 - 12:00 - Bč
      12:00 - 14:00 - Fy
 10:00 - 12:00 - 2. Cj
 

Práce a úkoly budou zadávány přes Komens. Dodržujte vyznačené časy.

Postup bude takový, že v určený čas, dostanete zprávu přes Bakalář - Komens a budete mít určený čas na vypracování. Např. v chemii vám přijde zadání práce ve středu v 10:00 a budete mít na vypracování úkolu 2 hodiny. Práci mi pošlete vypracovanou zpět do 12:00. Práce se bude hodnotit a bude zahrnuta do výsledné známky v pololetí.

Opět upozorňuji, že distanční výuka je povinná smiley.

 

Pokyn ředitelky školy k distanční výuce zde

 

 

8.10. jsem prostřednictvím komunikačního systému Komens v Bakaláři (elektronická ŽK) rozeslala rodičům dopis k on-line výuce.

Distanční výuka bude probíhat na portálu EduKavka. Aby žáci mohli v EduKavce pracovat, musí je rodiče do systému registrovat. Následně mi poslat přihlašovací údaje žáka, abychom ho mohli přidat ke třídě.

Posílejte mi přihlašovací údaje přes Bakaláře - Komens. Je to nyní oficiální komunikační kanál.

Předem děkuji.

 

 

DNY VOLNA V ŘÍJNU
MŠMT určilo 26. a 27. října jako dny VOLNA, na které navazují podzimní prázdniny, tzn. poslední týden v říjnu jsou žáci doma.

 

 

 

ZÁŘÍ:

24.9. dostali žáci vlastní přístupové údaje ke vstupu do elektronické ŽK (systém Bakalář)

Od 18.9.2020 je dle nařízení MZ povinnost nosit roušku na 2. stupni ZŠ (6. - 9. třídy) i v době vyučování. Prosíme, nechť si žáci s sebou do školy přinesou min. 3 roušky na den v igelitovém sáčku. Děkujeme.

 

ŘÍJEN:

12.-16.10. Distanční výuka

19.-23.10. - Výuka ve škole

26. - 27.10. - Dny volna - určeno MŠMT
28.10. - Státní svátek - Den vzniku samostatného čekoslovenského státu

29.10 - 30.10. - Podzimní prázdniny

 

LISTOPAD:


16.11. - Ředitelské volno smiley
17.11. - Státní svátek - Den boje za svobodu
23.11. - Třídní schůzky - informace budou zaslány emailem
 

PROSINEC:


21.-22.12. - Ředitelské volno smiley
23.12.2020 - 1.1.2021 - Vánoční prázdniny

 

 

V případě, že žák/žákyně nebude přítomen/přítomna ve škole, pošlete mi zprávu přes Bakalář - Komens. Děkuji.

 

 

Informace školní jídelny:

1.9.2020 je zrušeno školní stravování - platí pro všechny žáky/žákyně školy.
Školní jídelna bude poskytovat školní stravování od 2.9.2020.
Kancelář školní jídelny bude k dispozici 7:00 - 8:00 od 2. 9. 2020

Školní jídelna oznamuje, že od 1.10.2020 zvyšuje cenu obědů ve všech stravovacích kategoriích až o 5,- Kč, tedy takto:

7-10 let z 25,- Kč na 30,- Kč // 11-14 let z 27,- Kč na 32,- Kč // nad 15 let z 29,- Kč na 34,- Kč
Tyto ceny jsou v souladu s vyhláškou č. 107/2005 o školním stravování. Změnu ceny stravování upravuje dodatek č. 1 provozního řádu školní jídelny ze dne 1.3.2018. Ke zvýšení cen bylo nutno přistoupit z důvodu rostoucích cen potravin, ke kterému dochází v posledních dvou letech – zelenina, ovoce, pekárenské výrobky, maso a další.
Další informace naleznete na web stránce školy - Jídelna

 

Klub mladých diváků:

kvůli současné epidemiologické situaci nebude v letošním školním roce škola organizovat návštěvy divadelních představení s Klubem mladých diváků sad
 

 

 

 

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

Út 1. 9.– začátek vyučování 

Po 28. 9. – Státní svátek - Den české státnosti
St 28. 10. – Státní svátek - Den vzniku samostatného československého státu
Čt 29. - Pá 30. 10. – podzimní prázdniny
Út 17. 11. – Státní svátek - Den boje za svobodu a demokracii
St 23. 12. do Pá 1. 1. - vánoční prázdniny
Po 4.1. - začne vyučování
Čt 28.1. - konec 1.pololetí
Pá 29. 1. – pololetní prázdniny
Po 1. 3. – Pá 5. 3. - jarní prázdniny (Praha 9)
Čt 1.4. - velikonoční prázdniny
Pá 2.4. - Státní svátek - Velký pátek
Po 5. 4. – Státní svátek - Velikonoční pondělí
St 30. 6.– konec vyučování

 

 

 

 

 SEZNAM PŘEDMĚTŮ, UČITELŮ A POMŮCEK 

 

Předmět Jméno vyučujícího Pomůcky, sešity
Český jazyk a literatura Mgr. Lubomíra Krejcarová 3x 524, 1x 544
Matematika   Ing. Michaela Horáková Břízová

440, pracovní sešit, rýsovací pomůcky 

Anglický jazyk  Mgr. Ivana Švejdová, Mgr. Eva Cílková, Bc. Markéta Kučerová bude upřesněno na první hodině
Fyzika  Ing. Michaela Horáková Břízová 560 + portfolio
Chemie Ing. Michaela Horáková Břízová 560 + portfolio
Dějepis Mgr. David Jursík 544
Zeměpis Vaagn Chakhoian portfolio, 20 listů + euroobaly, atlas
Výchova k občanství  Štěpán Liška 544
Biologie člověka   bude upřesněno první hodinu
Hudební výchova Mgr. Markéta Patrasová pokračuje se v sešitě z 7. ročníku
Výtvarná výchova Mgr. Jarmila Chaloupková vybavený kufřík
Tělesná výchova Mgr. Milan Garčar, Mgr. Veronika Sázavská  
Pracovní činnosti Mgr. Lubomíra Krejcarová bude upřesněno na první hodině
Druhý cizí jazyk Mgr. Lubomíra Krejcarová, Mgr. Yvonna Požárková, Mgr. Eva Cílková, Vaagn Chakhoian bude upřesněno na první hodině
Volitelný předmět   bude upřesněno na první hodině

 

 

Nabídka volitelných předmětů                             Vyučující    
Sportovní hry (pouze pro chlapce) Mgr. Milan Garčar
Užité výtvarné činnosti Mgr. Jarmila Chaloupková
Italština Dagmar Svátová