7.C

Vaše třídní učitelka: Mgr. Yvonna Požárková

 

e-mail: yvonna.pozarkova@litvinovska500.cz

tel.286881141 l.115

Zastupující třídní učitelka: Ing. Barbora Brejlová

 

Omlouvejte, prosím, žáky  na email: yvonna.pozarkova@litvinovska500.cz

 

věnujte průběžně  pozornost  sdělení na :

http://www.litvinovska500.cz/aktualne/

 

 

 Bakaláři:

Nově záložka KOMENS – zde učitelé mohou poslat zprávu žákům i rodičům nebo naopak.
Prosím rodiče, ale i žáky, aby využívali jen svá hesla.
Papírová ŽK – stále se používá - zápis omluvenek, info o chování apod.

Seznámení s budoucí distanční výukou a omlouvání dětí v době distanční výuky –novela Školského zákona č. 561/2004 Sb ze dne 24.8.2020 (č. 349/2020 Sb.)


Distanční výuka je nově uzákoněna a tedy povinná. Dojde k ní z nařízení vlády, KHS nebo naplněním podmínek zákona podle manuálu MŠMT.
Pokud škola nepřistoupila k distanční výuce naplněním kritérií novely školského zákona, pak zůstává povinností dítěte si zameškané učivo (za dobu nepřítomnosti ve škole) samostatně doplnit a případné nejasnosti konzultovat individuálně s daným vyučujícím

 

Od 12.10. do ? probíhá distanční výuka žáků 7. ročníků.

Žádám rodiče, aby zaregistrovali své dítě do vzdělávacího portálu EDUKAVKA. Přihlašovací údaje prosím zašlete prostřednictvím Komensu.
 

 

 

 

 

 

26. - 27.10. - MŠMT stanovilo tyto dny - DNY VOLNA

jedná se o prodloužení podzimních prázdnin

28.10. - Státní svátek - Den vzniku samostatného čekoslovenského státu
29.10 - 30.10. - Podzimní prázdniny
 

 

 

Distanční výuka 2.11. - ?

Rozvrh hodin od 2.11. najdete na Komens