6.C

 

Rozvrh 6.C

 

  1. 2. 3. 4. 5.
  8:00 - 8:45     8:55 - 9:40 10:00 - 10:45 10:55 - 11:40 11:50 - 12:35
po Fy (dis)     Aj (samS) D (samS) M (dis) M (samS)
út   Čj (dis)   Z(dis) Aj (dis)  
st M (dis)    M (samS) Př (samS) D (dis)  
čt Čj (samS)    Z (samS) Čj (dis) Čj (samS)  Aj (dis)
Čj (dis)   Fy (samS) Př (dis)    

 

DIS = synchronní výuka (videokonference)
SAMS = asynchronní výuka (samostudium - práce na úkolech)

 

Nástroje, které děti budou využívat v době distanční výuky.

Komunikace s učitelem prostřednictvím Bakaláře.

EduKavka.

On-line hodiny pomocí aplikace MS Teamsy.

 

Distanční výuka je povinná, omlouvání žáků se řídí ŠKOLNÍM ŘÁDEM.

Žáka omlouvá zákonný zástupce v aplikaci bakaláři pod svými údaji. Není možné, aby omluvenka přišla od žáka. Omluvení žáka najdete v bakaláři - komens - záložka omluvení absence

 

Kde se dozvím o domácím úkolu?

Bakaláři - Komens - přijaté zprávy
Bakaláři - Výuka - domácí úkoly

Domácí úkoly odevzdáváme přes: Komens, Domácí úkoly. (dle preferencí účitele)
Všechny úkoly si zakládejte.

 

ON-LINE hodiny

Při každé on-line hodině přijde žákům pozvánka přes Komens dále mohou pozvánku najít v Bakaláři - přehled schůzek. Hodina začíná dle rozvrhu. Toleruji 5 min zpoždění.
Doporučuji nainstalovat aplikaci MS Teamsy.

 

Hodnocení 

A -  práci odevzdal

N -  práci neodevzdal

X -  práci odevzdal pozdě

U -  uvolněn, absence