6.C

Vaše třídní učitelka: Mgr. Yvonna Požárková

e-mail: yvonna.pozarkova@litvinovska500.cz

tel.286881141 l.115

Zastupující třídní učitelka: Mgr. Jitka Berková

 

Omlouvejte, prosím, žáky  na email: yvonna.pozarkova@litvinovska500.cz

 

  

11.3. Školní výuka do odvolání zrušena.

 

Třídnické hodiny od 8.6.

zákonný zástupce obdržel 1.6. informace na e-mail

věnujte průběžně  pozornost  sdělení na :

http://www.litvinovska500.cz/aktualne/

Distanční výuka pokračuje.

Žáci pracují doma samostatně - dle pokynů vyučujcích.
Zadání učiva bude na webových stránkách učitelů

 

 

červen

 

16.6. Pedagogická rada 

18.6. Stop klasifikaci

26.6. Vydání vysvědčení a ukončení školního roku 9:05 - 9:35

Děti, které nechodily na třídnické hodiny ( neodevzdávaly Čestné prohlášení ), s sebou přinesou vyplněné Čestné prohlášení s aktuálním datem 26.6.2020,

pokud ho někdo zapomene, bohužel nemůže vstoupit do školy.

Žáci si odnesou všechny věci - ze šatní skříně a z botníku

Žáci, kteří se nebudou moci dostavit, si vyzvednou vysvědčení v září

 

29.-30.6. Ředitelské volno

výběr učebnic proběhne až ve středu 2. září 2020

slepené
vygumované
PODEPSANÉ
PŘI ZTRÁTĚ - nutno dokoupit
srovnané podle pořadí:

1. Čj - I - máme rádi češt.

2. Čj - II - jaz. projevy, sloh

3. Čj - literární výchova

4. Čj - čítanka

5. M - I

6. M - II

7. M - III

8. Hv

9. F

10. Př

11. D

12. Z ( ti, kteří je obdrželi)

VkO ( ti, kteří je obdrželi)

 

Organizace průběhu školní docházky - červen 2020

 

všichni žáci, kteří se přihlásili, budou chodit vždy v pondělí 8.6., 15.6., 22.6. 8:45 - 9:45 hodin

 

VSTUP DO ZŠ
žáci se budou řadit před školou v 1,5-2 metrových rozestupech (dle vyznačených čar) s rouškou na ústech i nosu 
žáci, nechť mají v ruce připravené Čestné prohlášení a Bezinfekčnost – bude se vybírat před vstupem (s datem 8.6.2020)
žáci si desinfikují ruce před vchodem do budovy školy
při vstupu do školy bude každému žákovi změřena tělesná teplota (žák s teplotou vyšší než 37,5 °C nebude do budovy vpuštěn)
přezůvky si žáci budou pokaždé nosit s sebou do školy, tzn. ve vestibulu se přezují, boty si odloží ve třídě (buď do zadní části třídy či pod volnou židli v lavici)
žáci budou ve 1,5-2metrových rozestupech odvedeni do dané třídy, kde bude probíhat třídnická hodina
VE TŘÍDĚ
Každý žák ve třídě musí sedět sám v lavici – na volnou židli vedle něj si odloží svrchní část oděvu, boty si odloží ve třídě (buď do zadní části třídy či pod volnou židli v lavici), poté si umyjí a desinfikují ruce
Žáci mohou být ve třídě bez roušky (pokud je dodržen odstup 1,5-2 metrů a dovolí to vyučující), roušku si odloží do vlastního igelitového sáčku
Při návštěvě WC (žáci chodí jednotlivě) a pohybu po chodbách školy musí mít vždy všichni nasazenou roušku
PO VÝUCE
po skončení třídnické hodiny danou třídu odvádí vyučující do vestibulu školy (opět rozestupy 1,5-2metry), kde se žáci přezují do obuvi a převezmou si je rodiče či odchází domů sami 

 

 

Klub mladých diváků

 

• Do Klubu mladých diváků se mohou přihlásit žáci budoucích sedmých až devátých tříd.
• Navštěvujeme večerní představení pro dospělé – ale pouze taková, která jsou vhodná pro diváky školního věku.

• Jde o čtyři večerní představení za celý školní rok.

• Roční poplatek činí 450 Kč.
• Vstupenky jsou přenosné, pokud se dítě nemůže z jakéhokoliv důvodu zúčastnit, může vstupenku nabídnout spolužákům.

• V loňském školním roce měl Klub mladých diváků na naší škole 33 členů, letos již 41.

• Letos jsme zhlédli tato představení: Mnoho povyku pro nic Williama Shakespeara v Divadle v Dlouhé a tanečně-akrobatické představení Kolaps – skupina Losers – v Divadle na Fidlovačce.
Představení Kytice v Národním divadle a Želary v Rokoku byla zrušena.

V minulém školním roce jsme viděli v Divadle pod Palmovkou hru Králova řeč, v Národním divadle Sen čarovné noci, v Divadle na Fidlovačce muzikál Někdo to rád horké a v Divadle v Dlouhé hru Romeo, Julie a tma podle novely Jana Otčenáška.
• Scházíme se s dětmi přibližně hodinu před představením na stanici metra Střížkov a na stejném místě si rodiče své děti po představení vyzvedávají.

• Za eventuální zrušená představení vrací klub odpovídající část ročního poplatku.

• V případě zájmu o členství kontaktujte, prosím, Ivanu Švejdovou – ivana.s.pinkasova@gmail.com v průběhu měsíce června (jde o nezávazné přihlášení), nejpozději první týden v září. V první polovině září je také třeba uhradit roční poplatek. Na první představení se pravděpodobně vypravíme v listopadu 2020.