6.B

Vítejte na stránkách naší třídy ve školním roce 2020/2021

 

Třídní učitel: Mgr. David Jursík

          kontakt: david.jursik@litvinovska500.cz

                         

Zastupující TU: Mgr. Markéta Patrasová

 

 

 

Informace k týdnu 25.1. - 29.1.

Distanční vyučování - Bližší info v EŽK / Komens

 

29.1.- pololetní prázdniny

 

Distanční výuka

* Pracujeme s aplikací Microsoft Teams, Edukavka, EŽK - Komens

* Připomenuti: I v době distanční výuky platí, že nepřítomnost žáka na hodině (videohodina, samostudium) omlouvá zákonný zástupce. 

* Do ŽK se po dobu distanční výuky zapisuje následující hodnocení 

A = odevzdal v termínu

X= odevzdal po termínu

N= neodevzdal

U = uvolněn/ absence

 

Všichni prosím průběžně kontrolují EŽK (klasifikace, Komens)

 

 

Důležité: 

 

Omluvenky mi prosím zasilejte do Komensu.

 

Prosím, sledujte web ZŠ - odkaz Aktuálně

 

 

 

Rozvrh hodin

  8:00-8:45 8:55-9:40 10:00-10:45 10:55-11:40 11:50-12:35 12:45-13:30   13:05-13:50 14:00-14:45
Po Z Aj Tv Tv   30min. oběd M  
Út Čj Aj Vkz Vko      
St Čj D Fy M Z Tv      
Čt Čj Fy Čj M Aj   30min. oběd Vv Hv
Ikt Čj M Vv D        

 

Předměty a vyučující

Český jazyk a literatura - Mgr. Jarmila Chaloupková

Anglický jazyk - Mgr. David Jursík, Mgr. Ivana Švejdová

Dějepis - Mgr. David Jursík

Výchova k občanství - Štěpán Liška

Matematika - Ing. Barbora Brejlová

Informační a komunikačni technologie - Dagmar Svátová

Fyzika - Ing. Michaela Horáková-Břízová

Přírodopis - Nikola Lencová

Zeměpis - Dagmar Svátová

Hudební výchova - Mgr. Markéta Patrasová

Výtvarná výchova - Dagmar Svátová

Výchova ke zdraví - Mgr. Veronika Sázavská

Tělesná výchova - Mgr. Jana Krátká, Mgr. Milan Garčar

Pracovní činnosti - Bc. Jiří Koudela, Nikola Lencová