6.A

Vítám Vás na stránkách naší třídy

 

Vaše třídní učitelka, Mgr. Jitka Berková
kontakt:jitka.berkova@litvinovska500.cz

 

Zastupující třídní učitelka, Mgr. Helena Černá

Asistent pedagoga: Stanislava Tomsová

 

KALENDÁŘ AKCÍ 2019/2020

informace jsou průběžně aktualizovány ©

 

Aktuální informace si žáci zapisují do žákovské knížky a zák. zástupce je podepíše.

 

*************************************

 

Únor:

Změna placení výjezdu:

20.2. žákům rozdány lístečky - podklady  pro platbu výjezd

  • do 14.3. zaplatit celou částku tj. 2 890,- na účet
  • prosím, při platbě vždy uvádějte variabilní a specifický symbol!!!

 

Po 24. 2. – Pá 28. 2. - jarní prázdniny (Praha 9) smiley

 

 

 

*************************************

Březen:

do 14.3. zaplatit výjezd na účet

17.3. Papua Nová Guinea, kino Světozor 8:30 - 10:00, cena 70,- Kč

30.3. Planeta Země - Magický Senegal, KD Ládví 8:15, cena 70,- Kč

*************************************

Duben:

Čt 9.4. - velikonoční prázdniny

Pá 10.4. - Velký pátek, zaplatit doplatek 890,- za výjezd na účet
Po 13. 4. – Velikonoční pondělí

20.4. Pedagogická rada (V.)

27.4. - 30.4. Výjezd II.st. k plnění průřezových témat - 6.r. Environmentální výchova, cena: 2 890,-

Květen:

Pá 1. 5. – Svátek práce
Pá 8. 5. – Den vítězství

11.5. Třídní schůzky (III.) od 17 hodin

bude upřesněno -Vyvěšení upoutávek na ex. a proj. den

každý žák musí být zapsán na projekt k vyučujícímu z 2.stupně
nepřítomný žák požádá o zapsání spolužáka
Pro žáky, kteří se zapsali k Mgr. Berkové a Mgr. Houskové:
info - záložka Berková - exkurze a projety

13.5. - Exkurzní den (II.) - 5 hodin - Významné ženy v dějinách času

(tj. výuka do 12:35)

13.5. - Květinový den

18.5. - Projektový den (II.) - 5 hodin - Významné ženy v dějinách času

(tj. výuka do 12:35)

Červen:

15.6. Pedagogická rada (VI.)

18.6. Stop klasifikaci

24.6. Pedagogická rada (VII.)


26.6. Vydání vysvědčení a ukončení školního roku

29.-30.6. Ředitelské volno

 

 

ROZVRH HODIN - UPRAVUJE SE !!!

 

  1. 2. 3. 4. 5. 6.    

8:00

8:45

8:55

9:40

10:00

10:45

10:55

11:40

11:50

12:35

12:45

13:30

   
Po M Z Aj VkO D Hv

 

 

 

 

Út

 

Tv* Čj Aj M Čj F    
St Čj Ikt Vv D Aj

 

 

 

 

Čt

 

M Čj Vv

Vkz

30 min

12:35 - 13:05

oběd

6a.

13:05 -13:50

Tv*

7a.

14:00 -14:45

Tv*

Z

M

F

Čj  

 

 

 

 

* Tv - vyučující vyzvedává: v 6.A: dívky, v 6.B: chlapce

 

**************************************************************************

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020


Prázdniny:
Po 2. 9.– začátek vyučování
Út 29. - St 30. 10. – podzimní prázdniny
Po 23. 12. do Pá 3. 1. - vánoční prázdniny
Pá 31. 1. – pololetní prázdniny
Po 24. 2. – Pá 28. 2. - jarní prázdniny (Praha 9)
Čt 9.4. - velikonoční prázdniny

Út 30. 6.– konec vyučování

 

Státní svátky v ČR:
So 28. 9. – Den české státnosti
Po 28. 10. – Den vzniku samostatného československého státu
Ne 17. 11. – Den boje za svobodu a demokracii

Út 24. 12. – Štědrý den
St 25. 12. – 1. svátek vánoční
Čt 26. 12. – 1. svátek vánočn
í
St 1. 1. – Den obnovy samostatného českého státu, Nový rok
Pá 10.4. - Velký pátek
Po 13. 4. – Velikonoční pondělí

Pá 1. 5. – Svátek práce
Pá 8. 5. – Den vítězství

Ne 5. 7. – Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
Po 6. 7. – Den upálení mistra Jana Husa

 

Další termíny:  - UPRAVUJE SE !!!

Ředitelská volna: 31.10,1.11. + 29.6., 30.6.

Třídní schůzky v Po: 23.9., 13.1., 11.5. - vždy od 18:00 hodin
Stop klasifikaci:
22.1., 18.6.
Exkurzní / projektové dny:   Čt 14.11. / Út 19.11.,    St 13.5. / Po 18.5.
Pedagogické rady Po: 9.9., __.10., 18.11., 13.1., 20.4., 15.6., 24.6

 

**************************************************************************

INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ 6. ROČNÍKŮ – ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Podle Školního vzdělávacího programu ZŠ Litvínovská 500 je pro žáky 6. ročníků pořádán výjezdový kurz environmetální výchovy.


Termín: 27. 4. -30. 4. 2020 v RZ Počta – Štědronín (www.ck-sport.cz)
Cena: 2 890,- Kč
V ceně je zahrnuto: doprava tam a zpět, ubytování s plnou penzí včetně pitného režimu, certifikovaní instruktoři, vzdělávací a sportovní program, zdravotník a noční vychovatel
Záloha: 2 000,- zaplatit do 28. 2. 2020 (informace k platbě budou upřesněny později – na účet)


Z důvodu nutnosti objednat kapacitu střediska s předstihem, vyplňte, prosím, přihlášku. Odevzdejte ji nejpozději do pátku 4. 10. 2019 třídní učitelce.
-------------------------------------------------------------------------------------------

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA KURZ ENVIRONMETÁLNÍ VÝCHOVY 2019/2020


Přihlašuji svého syna/svou dceru ………………………………………..
Třída: ………………..
V případě neúčasti na výjezdu mediální výchovy má žák povinnost navštěvovat školu.
V Praze dne: ……………….


……………….……………………
Podpis zákonného zástupce


**************************************************************************