5.C

Info: Řádně vyplněné příhlášky na víceletá gymnázia předají děti třídní učitelce do 

        pondělí 4. 2. V úterý je převezme a postoupí dál paní výchovná poradkyně.

 

Info:  6. 2.    -      dentální hygiena / školení - zubní kartáčky s sebou /

         7. 2.    -       sběr papíru

        18. 2.  - 22. 2.       -       jarní prázdniny

 

info:    7. 3.   -    15,00 h - 15,45 h

         14. 3.   -      7,15 h - 7,45 h  a  15.00 h - 15,45 h

          Rodiče dětí hlásících se na gymnázium si v tyto 2 termíny vyzvednou u paní 

          výchovné poradkyně Berkové zápisové lístky, OP s sebou. 

 

Info:   18. 4.  -  22. 4.              velikonoční prázdniny

           23. 4.  -  26. 4.              projektový týden  "Chováme se bezpečně"

 

            6. 5.                třídní schůzka

info:     8. 5.                státní svátek

            9. a 10. 5.       ředitelské volno

            29. 5.              školní výlet