5.B

smiley
Vážení rodiče a milé děti, vítám Vás na stránkách třídy 5. B

Zde se objeví důležité informace k akcím třídy a k výuce.

Mgr. Irena Šedivá

Email: sedir@seznam.cz

 

 

Aktuálněenlightened

 

DISTANČNÍ VÝUKA:

 

stránky k procvičování :

 

https://www.umimecesky.cz/

https://www.umimematiku.cz/

https://www.umimeanglicky.cz/

https://www.umimeanglicky.cz/slovicka

https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-5-trida

https://www.skolasnadhledem.cz/game/5400

 


 

Aj

https://www.youtube.com/watch?v=FdlLsxR5AE0

 

M

ZOPAKUJ: zaokrouhlování

https://youtu.be/MIj_jS6GHYc
 

smileysmileysmiley
           

Vl

Jan Ámos Komenský

Vl str. 14 - 15

https://youtu.be/lnfsK8j5rec

https://www.youtube.com/watch?v=noIJTzXw9Mg&feature=share

 

smileysmileysmiley
 

 

enlightenedenlightened 12. 1.

 

Aj

Aj uč. str. 29/celá - hlasité čtení + překlad

Aj PS(pošli mi ke kontrole)

str. 18/1, 2

str. 20/5 do E

str. 21/1, 2

 

Samostudium - str. 35 - 42 přečti, prohlédni si obrázky a nauč se vyjmenovat podnebné pásy a kde na Zemi se nacházejí a nauč se vysvětlit, proč podnebné pásy vznikly.
 

M

Samostudium + DÚ 

(pošli mi ke kontrole)

Mm 

str.11/22

str. 13/celá

 

M zel.  
str. 12/2, 4, 5, 6, 

 

enlightenedenlightenedenlightened PŘIPOMÍNÁM kiss

 

Pošli mi ke kontrole kopii ŽK: Čj + M + Aj + omluvný list

 

smileysmileysmiley
 

enlightenedenlightened 13. 1.

 

Čj

Samostudium + DÚ

Čj uč.
str. 36/1 - ústně

str. 36/2 - přepiš správně do Čj Š

str. 36/4 - příprav si ústně na příští hodinu Čj

str. 36/5 - přepiš správně do Čj Š

 

M

1) Zopakuj ÚHLOPŘÍČKY a vlastnosti úhlopříček podle sešitu G a v M modré str. 22 - 23

2) M modrá str. 23/3, 4, 5, 6

3) M modrá str. 26/4

 

smileysmileysmiley
 

enlightenedenlightened 14. 1. 
 

Čj

Samostudium + DÚ

Čj v str. 20/celá

Čj or. str. 8/celá(pošli mi ke kontrole)

 

 

Aj

Samostudium + DÚ

Aj Uč.
str. 30/1 - přečti si a Zopakuj "Question words" 

str. 30/3 + 4(přečti si nejdřív zadání obou cvičení - navazují na sebe)


Aj PS

str. 19/1, 3, 4

str. 20/6

 

M

Procvič vlastnosti a rýsování úhlopříček:

Narýsuj čtverec KLMN, jehož úhlopříčka měří 5 cm. Potom sestroj kružnici se středem S a

poloměrem r = |KS|


Postup:
Proveď  náčrt a vyznač na něm, co známe

Narýsuj úhlopříčku KM, |KM| = 5 cm

Urči její střed S

Narýsuj úhlopříčku NL

Narýsuj čtverec KLMN

Sestroj kružnici k se středem S a poloměrem r = |KS|
 

!!! Vše udělej stejně jako v dnešní hodině !!!
Pošli mi ke kontrole ;-)
 

M zel.

str. 16/2, 3, 4, 8

Pošli mi ke kontrole

 

smileysmileysmiley
 

enlightenedenlightened 15. 1.

 

M

Procvič písemné dělení odečítacím způsobem, kterým jsme počítali při dnešní on-line hodině(do M Š)

(pošli mi ke kontrole)

5 861 : 3 =                       5 861 : 7 =

42 506 : 4 =                      42 506 : 8 = 

123 456 : 5 =                    123 456 : 6 =

 

enlightened PŘIPOMÍNÁM enlightened

Aj - referát + umět vše říci i ústně

Vl - referát + zopakuj učivo str. 17 - 21 + ústně odpovědi na otázky na str. 18

Př - zopakuj "Podnebné pásy" str. 35 - 42

 

yes M - ještě malé procvičení wink

4 321 : 2 =                      5 704 : 9 = 

61 530 : 7 =                    15 047 : 4 =

 

smileysmileysmiley
 

enlightenedenlightened 18. 1.

 

M

samostudium + DÚ

53 101 : 6 =            70 860 : 9 =

165 432 : 8 =          403 578 : 2 = 

 

M zel.

str. 4/10, 11

str. 12/1, 7

str. 16/4, 10

 

Čj

Přepiš do Čj Š tato slova a procvič pravopis psaní předložek a předpon s, z:

-hrabali listí, -poutal zloděje, -padl ze schodů, -lezl ze střechy, ne-hoď to ze stolu, -koč dolů, -balte si aktovky, -ejdeme se na hřišti, voda -tékala ze skály, slzy jí -tékaly po tváři.

 

Vl

Zopakuj str. 17 - 21 a nauč se ústně odpovídat na otázky:

(bude na to i písemný test cheeky)

str. 18/1, 2, 3, 4 

str. 21/1, 2, 3, 6, 7
 

smileysmileysmiley

 

enlightenedenlightened 19. 1.

 

M

samostudium + DÚ

M zel.
str. 29/celá

str. 10/6, 7, 8

 

Aj

Aj uč.

str. 33/přečíst, přeložit a umět podle toho popsat svůj pokoj

str. 34/2 - opiš předložky do Vocabulary

str. 34/3 

 

smileysmileysmiley
 

enlightenedenlightened 20. 1.

 

M

M zel.

str. 6/3

str. 7/1, 3, 4, 5

 

Vl

samostudium

Vl uč.  Odpověz písemně do sešitu na otázky:

str. 18/1, 2, 3, 4

str. 21/1, 2, 3, 6, 
 

smileysmileysmiley
 

enlightenedenlightened 21. 1.

 

Čj

samostudium + DÚ

Opiš do Čj Š na NOVOU STRÁNKU zápis - Předpony z-, ze-, vz-, vze-,

(zápis najdeš v Bakalářích - Přijaté zprávy)

 

Čj uč. - přepiš do Čj Š

str. 33/ 6, 7 

 

Aj

samostudium

Pracuj s PL, které najdeš v Bakalářích - Přijaté zprávy

 

M

M m str. 17/celá

 

smileysmileysmiley
 

enlightenedenlightened 22. 1.

 

M

M m

str. 18/36

str. 19/celá

 

Čj

Čj or. str. 6/celá

 

1) Zopakuj podnebné pásy.

2) Zjisti, kde žijí tučňáci(Arktida, Antarktida) a jak jsou přizpůsobeni k životu v drsných klimatických podmínkách(velké mrazy).

 

smileysmileysmiley
 

enlightenedenlightened 25. 1.

 

Čj

samostudium + DÚ

Čj uč 

str. 34/9 - ústně vysvětli význam všech dvojic slov a poté opiš modrou tabulku se slovy do Čj Š podle instrukcí z on-line hodiny

34/10 ústně

35/11 opiš do Čj Š na NOVOU stránku

 

M

Mm

str. 20/celá

 

M uč.

str. 10/4, 5

 

enlightened NEZAPOMEŇ zopakovat PODNEBNÉ PÁSY

(budu je zkoušet cheeky)