5.B

 

 Třídní učitelka Mgr. Renata Podlešáková

 

 

INFO PRO RODIČE ŽÁKŮ, HLÁSÍCÍCH SE NA SŠ

Vydání zápisového lístku zákon. zástupci - (občanský průkaz s sebou!!! - 2. patro, kabinet výchovné poradkyně)

 

Čt 5.3. - 15:00 - 15:45

Čt 12.3. - 7:15 - 7:45

Čt 12.3. - 15:00 - 15:45


 

 

 

!  INFO !

Došlo k menší změně termínu na ŠvP. Je  posunut o jeden den a to od 19. do 26. 5.

 

 

 

AKCE TŘÍDY:

 

 

 

ÚNOR

24.2.-1.3. Jarní prázdniny

 

BŘEZEN

 

DUBEN

6.4.-  8.4. Projektový týden - "Naše Praha, náš domov"

9.4.-13.4. Velikonoční prázdniny a Velikonoce

 

KVĚTEN

  1.5. Svátek práce

  8.5. Státní svátek

11.5. TŘÍDNÍ SCHŮZKY od 17,00 hod. - ÚČAST NUTNÁ

13.5. Květinový den

19.5.- 26.5. Škola v přírodě - Hrachov

 

ČERVEN

18.6. Stop klasifikaci

26.6. Vydání vysvědčení a ukončení školního roku

29.6.-30.6. Ředitelské volno