5.A

 

 
                                         cheeky      Vážení rodiče a moji milí žáci,      cheeky

vítám vás v novém školním roce. Na těchto stránkách vás budu průběžně informovat o všem, co se týká naší třídy.


                                           Vaše učitelka Mgr. Zdeňka Paseková
                                                      zdepamu@seznam.cz


 

Vybavení penálu :
2 pera nebo pero a modrá propisovací tužka, pastelky, 3 tužky ( 2x č.2 nebo HB, 1x č.1), nůžky, guma, malé lepidlo KORES (nebo podobné), malé pravítko na podtrhávání, černá a červená propisovací tužka


Pomůcky na geometrii :
pravítko 30 cm a trojúhelník s ryskou nebo 2 trojúhelníky (jeden s ryskou), 2 tužky č. 2 (HB) nebo mikrotužka a náhradní tuhy, kružítko a náhradní tuhy, guma, ořezávátko

 

Pomůcky na výtvarnou výchovu :

kufřík - vodovky, malý a velký kulatý štětec, malý a velký plochý štětec, igelit na stůl, stabilní kelímek na vodu, nůžky, voskovky, tempery + paletu, lepidlo, staré triko, 20 čtvrtek A4, barevné papíry (podepsané  nahoře)

Nekupujte nové věci, stačí, když doplníte, co chybí.    cheeky

  

 

V I. pololetí se nebudou otevírat žádné školní kroužky ani nemohu objednávat  programy k výuce.  frown

 

Rozvrh hodin

  1. 2. 3. 4. 5. 5.A 6. 6A.
Po M Čj Vl Čj        
Út Čj Tv M Pří Aj    Vl  
St Aj  M Čj Hv   Vv   Vv
Ćt Tv Aj Čj      
Čj M Pří Čj        

5A. hodina - 12:10 - 12:55

6A. hodina - 13:05 - 13:50

 

Konec výuky

Po, Pá -  11:40

Út - 13:30

St - 13:50

Čt - 12:35

 

 

Děti, které nebudou letos chodit na obědy do školní jídelny, se nebudou ve středu stíhat naobědvat doma. Buď jim na středu objednejte oběd ve škole, nebo to řešte větší svačinou. Končíme ve 13:50.

 

 

                                                     Distanční výuka

Distanční výuka je nově uzákoněna a tedy povinná ( novela Školského zákona č. 561/2004 Sb.) Dojde k ní z nařízení vlády, KHS nebo naplněním podmínek zákona podle manuálu MŠMT. Pokud škola nepřistoupila k distanční výuce, pak zůstává povinností dítěte si zameškané učivo ( za dobu nepřítomnosti ve škole ) samostatně doplnit a případné nejasnosti individuáln konzultovat s daným vyučujícím.

 

 

 Dohlédněte prosím, aby děti měly na G : pravítko 30 cm a trojúhelník s ryskou nebo 2 trojúhelníky (jeden s ryskou), 2 tužky č. 2 (HB) pořádně ořezané nebo mikrotužku a náhradní tuhy, kružítko ( seříznutá tuha ) a náhradní tuhy, gumu a ořezávátko.   

 

 

 

                                                             Učivo 11. 1.

 

Vlastivěda

                                                 Okupace, II. světová válka          11. 1.

15. 3. 1939 Německo obsadilo ( okupovalo ) zbytek Čech a Moravy → Protektorát Čechy a Morava
- Slováci se odtrhli a vytvořili samostatný slovenský stát
- Podkarpatskou Rus a jižní Slovensko obsadilo Maďarsko
- září 1939 napadení Polska Německem ( II. sv. válka ) – později Francie, SSSR, Anglie
- k Německu se přidala Itálie a Japonsko
- proti skupina velmocí – USA, VB, SSSR, Francie
17. 11. 1939 uzavření čs. vysokých škol , 9 studentů popraveno, více než 1000 odvlečeno do koncentr. táborů
- německá policie → gestapo
- Židé – žlutá šesticípá hvězda, zabavování majetku, koncentrační tábory - Terezín, Osvětim, Dachau

 

                                                   Učivo 12. 1.

 

Přírodověda

                                                            Polární pás                                                       12. 1.
- nejsevernější část sev. polokoule → Arktida
- nejjižnější část jižní polokoule → Antarktida
- většina krajiny je po celý rok pokryta sněhem a ledem
- tundra → místo přechodu mírného pásu do sev. polárního pásu
rostliny : mechy, lišejníky, zakrslé dřeviny – vrba, bříza
živočichové : lední medvěd, tuleň, tučňák, mrož, polární liška, sob

                                                              Oceány
- velké vodní plochy mezi pevninami ( slaná voda )
- jejich teplota se liší podle podnebného pásu, v němž se nacházejí
rostliny: mořské řasy ( zelené jsou zdrojem kyslíku na Zemi )
živočichové : teplá moře → koráli, žraloci, delfíni, medúzy, chobotnice, sasanky, různé druhy ryb
moře mírného pásu → nejbohatší loviště ryb →makrely, tresky, sledi
chladná moře → velryby

DÚ : Zjisti , kde žijí tučňáci ( Arktida, Antarktida ) a jak jsou přizpůsobeni k životu v drsných klimatických podmínkách( velké mrazy ). Napiš pod zápis a pošli do čtvrtka (14.1. )

 

Vlastivěda

                                              Boj proti okupaci, osvobození                                      12. 1.
- květen 1942 – atentát na R. Heidricha
- následky atentátu: - vlna zatýkání a poprav, vyhlazení Lidic a Ležáků ( červen 1942 )
- dobrovolné ozbrojené oddíly ( partyzáni )
- odboj x fašismu – čs. jednotky v Polsku, Anglii, Francii, SSSR
- letci v Anglii → RAF
- podzim 1944 →osvobozování ČSR
- od východu sovětská, od západu americká armáda ( Plzeň )
- 5. 5. 1945 → pražské povstání
- 8. 5. kapitulace Německa ( konec II. sv. války )
- 9. 5. osvobození Prahy