4.D

 

PREZENČÍ VÝUKA OD 30.11.2020 dle rozvrhu platného od 1. 9.

Vážení rodiče,

od 30.11. je obnovena prezenční výuka pro celý 1. stupeň

dle nařízení MZ mají žáci po celou dobu pobytu ve škole nasazenou roušku na ústech i nosu, tzn. žáci mají s sebou min. 3 roušky na den.

Prosíme rodiče, aby svým dětem dali s sebou do školy i sáček na roušky použité - je zakázáno vyhazovat roušky do odpadkových košů (biologický odpad). Děkujeme!

Podrobnější informace na nástěnce třídy v Bakaláři.

 

                                                       

  Vážení rodiče a milé děti,

 

  s nastávajícím školním rokem vás velice vítám a těším se na vás.

 

  Mgr. Libuše Doležalová

 

 

Info:      Pozor! Změna termínu podzimních prázdnin: od 26. 10. do  30. 10.

 

Vážení rodiče,

vzhledem k závažnější situaci šířícího se Covidu 19 přecházíme opět k distanční výuce, jejíž zavedený systém jste s dětmi na jaře již plně zvládali. Apeluji na dnešní projev Ministra zdravotnictví ČR a osobní zodpovědnost každého a věřím, že i tuto vlnu společně úspěšně překonáme.

Přeji vám klidné dny

Mgr.L.Doležalová

 

Úkoly na 14.10.:

Čj:     Uč.str.19/cv.1-3 ústně, cv.4 připravit a pak napsat dle diktátu /Di sešit/,  PS str.13/cv.3-5

         Čt - přečíst str.24-26 + ústně zodpovědět otázky

Ma:   str.19/cv.8-20

Vl:     práce s mapou dle Uč.str.8-12 /orientačně umět nalézt  příslušný kraj, krajské město, hlavní                     řeky/ 

Info:  Zakroužkované domácí úkoly z Ma a zadávané D.ú. z učebnice Čj psát do sešitů na domácí                     úkoly /zkontroluji po příchodu do školy/. D.ú. psát průběžně s "nabíhajícím" učivem. 

Úkoly na 15.10: 

Čj:     PS str.14/cv1 /napiš šest dvojic předložek se slovy/, cv.2, 2a,b,c,d,e, PP/pravopisné                                 pětiminutovky/ str.5

Ma:   Uč. str.20/cv.21-32 /, cv.24/zakroužkované/ napiš do domácího sešitu

Pří:   Uč.str.17- znovu pozorně přečíst a v PS na str.12 vypracovat otázky 1-4 

Úkoly na 16.10.:

Čj:     PS str.15/cv.1-3, cv.2+2b /Di poslat na WhatsAppp/, Uč.str.20/cv.1,2,5 ústně

Ma:   Uč.str.23/cv.1-7, cv.6 do domácího sešitu /k prvním dvěma příkladům ve sloupečku utvořit slovní             úlohy/

Vl:     str.15/pozorně přečíst a ústně odpovědět na otázky /ot.1-2/  i na str.14/ot.1-6/

 

17.10.-18.10.:  víkend volný

Úkoly na 19.10:

Čj:     Uč.str.20/cv.1,2,3 ústně, cv.3-ŠS /školní sešit/, 3a/ nadepsatz věty jednoduché písmenem J,                   souvětí písmenem S , cv.4- DS /domácí sešit/ +4a/ nadepsat pád

Čt:     str.27-31 pozorně přečíst a ústně zodpovědět otázky

Ma:    Uč.str.24/cv.8-14, cv.9 do DS

Úkoly na 20.10:

Čj:      PP /pravopisné pětimin./ str.6,  PS str.15/cv.1, str.16/cv.2-4, cv.5/Di - rodiče prosím nadiktovat a             poslat na WhatsApp

Ma:    Uč.str.25/cv.15-21, k jednomu příkladu z cvičení 21 vymysli slovní úlohu /napiš do DS/ a pošli

 

Vážení rodiče,

pokud pracujeme přes WhatsApp, vracejte mi zpět zakroužkované úkoly/ M, Čj/ a diktáty a vše ostatní si zkontrolujte dle zasílaných výsledků, které budou k dispozici do 17h.  V případě další distanční výuky po prázdninách přejdeme na on line výuku s využitím aplikace Teams, se kterou budete včas seznámeni na webových stránkách školy.

Úkoly na 21.10:  

Čj:      Uč.str.21/cv.1a=D.ú. /DS/, cv.2, 3b, a - ústně, cv.3a písemně /ŠS/

Ma:     Uč.str.26/cv.23-30 / dělenec : dělitel = podíl, př.: 253 /25,3/ : 4 = 63 /zb.1/, Zk. /zkouška/

           63 . 4 = 252, 252 + 1 = 253, v dělenci zatrháváme 2 čísla. Děti, které nebudou rozumět, mně                 zavolají.

Vl:       PS str.8-9 doplnit

Úkoly na 22.10:

Čj:      PS str.16-17/cv.1, 2, 2a,b, 3a,b, Pravopisné pětiminutovky str.7

Ma:     Uč.str.27/cv.31-42

Pří:       PS str.13/cv.1-6

Úkoly na 23.10.:

Čj:      Uč.str.22 pozorně přečíst žlutý rámeček,, ústně cv.1, písemně do ŠS cv.2/poslat na WhatsApp,              PS str.18/cv.1-2

Ma:     str.28/cv.43-55, cv.54 do DS /poslat na WhatsApp/

VL:      Uč.str.16/Opakování ČR - připravit ústně

24.10 - 25.10.: volný víkend

 Přeji dětem hodně zdraví, krásně a užitečně strávené podzimní prázdniny, které doufám, že     zpříjemní nějaká hezká zajímavá knížka. Uvidíme /uslyšíme/ se v pondělí 2.listopadu.