3.D

 

Víkend:  Přeji všem krásný májový prodloužený víkend.

              Chválím děti za magické čarodějnice, pěkně zpracované obsahy knih, a pokud by se během                   víkendu nudily, mohou podle youtobe natrénovat nějakou lidovou písničku, např.Na                                rozloučení, mý potěšení... Proč? No, přece pro radost, a protože 1.máj je mezinárodním                        svátkem pracujících .

Úkoly na 4.5.:

Ma:       str.27/cv.20-23, Ma...minutovky str.10-11/cv.20-22

Čj:        str.90/cv.1-3 ústně, 4-6 písemně

Prv:      str.56/ Opakování - otázky 1-14 si postupně samostatně /tzn. bez mých výsledků na                              Whatsapp/u/ zpracujete na nelinkované A4 pro prezentaci v září  /dle zájmu doplňujte                          obrázky/ - tento týden otázky 1-7 /od str.27/

Úkoly na 5.5.:

Ma:      str.28/cv.1-6 /neprve si přečti červeně proloženým písmem  Připomeň si/

Čj:       PS str. 27/cv.1-4, PP/zelená brožura/ str.38-39

            Víš, co se stalo 5.5.v Praze téměř na konci II. světové války? Vyhledej na internetu a dvěma                 větami napiš do sešitu na čtení, ofoť a zašli na WhatsApp.

Upozornění: Prosím rodiče nebo děti o zatelefonování, pokud se přehmátnu a napíši např. jiné číslo                            stránky. Děkuji.

Úkoly na 6.6.: 

Ma:      str.29/cv.7-16

Čj:       str. 91/cv.1-4, 1,2,ústně, cv. 3,2a,b,c,d písemně, cv.4/diktát /nadiktovat, ofotit a poslat na                         WhatsApp, PP str.40-41

Chválím děti za zvládnutou práci na internetu.

Úkoly na 7.5:

Ma:      G str.30/cv.1-5

Čj:        PP str.42/ opakovací, PS str.28/cv.1-2, cv.3 diktát /nadiktovat, ofotit a poslat na WhatsApp/

Víkend: Přeji všem prosluněný prodloužený víkend od 8.5.-10.5.

              8.5.     -     Den osvobození /St.svátek/

             10.5.    -     Den matek

Mimořádný D.ú.:     1/ Ma: Před kolika lety skončila II.světová válka? Písemně /čísla pod sebe/                                                        spočítej do sešitu

                                2/ Pč: Vyrob pro maminku.....odkaz k úkolu na WhatsApp/u/

Úkoly na 11.5.:

Ma:     str.31/cv.1-5 písemně do sešitu /cena jednotlivých druhů zeleniny a ovoce bude vyšší než 10                 Kč/

Čj:      str.93 celá, cv.1c a cv.2 dole písemně 

Prv:    Opakování str. 56/otázky 8-14/ na celý týden/ zpracuj obdobným způsobem jako ty předchozí

Úkoly na 12.5.:

Ma:     str.32/cv.1-2 ústně, cv.3 napsat do sešitu

Čj:      str.94/cv.3-6 ústně, cv.7+7a písemně, PS str.29/cv.2+2a, cv.1 je obdobou cv.1c/str.93 v učebnici 

          /dobrovolně/

Vážení rodiče,

napište, prosím, zda souhlasíte s nákupem níže uvedených pracovních sešitů na matematiku, český jazyk a se zakoupením anglického jazyka na příští školní rok.

Ma: 1.,2.,3. díl /Blažková/ Alter a Matematické minutovky 1. a 2.díl /Molnár, Mikulenková/ Prodos

Čj:  1.+ 2.díl /Bicanová/ Nová škola a Pravopisné pětiminutovky - Alter

Nákup zajišťuje paní hospodářka a předpokládaná cena je 109,-Kč za PS Ma a Čj a 216,-Kč za Aj.

Děkuji za brzkou odpověď a jsem s pozdravem

L.Doležalová

Úkoly na 13.5.:

Ma:     str.32/cv,4-7, cv.7 do sešitu /zápis, výpočet, odpověď/

Čj:       str.94/cv.8, 10- Diktát nadiktovat, ofotit a poslat na WhatsApp, Ps str.29/cv.3,4+4a,b

Úkoly na 14.5.:

Ma:      str.33/cv.7-12

Čj:       str.95/cv.1, cv.2písemně, PS str.30/cv.1+nadepiš číslicemi slovní druhy+urči pády u těchto                     slov:pád, páv, miminko,oblohy, ulice, dětí,synu, Vít / stačí nadepsat/

Úkoly na 15.5.:

Ma:      str.34/cv.13-15

Čj:      PP/zelená  brožura/- str.43, str.95/cv.4 ústně, cv.3+3a /nadiktovat a diktát ofotit a poslat na   

                WhatsApp/

Víkend: Přeji pěkný zdravý víkend.  Dotaz pro rodiče: Máte založený Skype? Pokud ano, mohla bych                2x týdně /nejspíš v Út a Čt / zařadit pro děti výukové bloky. Informaci mi pošlete e-mailem.                    Děkuji.LD

Úkoly na 18.5.:

Ma:     str.34/cv.16-18, Ma ...minutovky str.12/cv.23a,b

Čj:       PP str.44-45, Čt str.90-91, článek si přečti a odpověz na otázky1,2,5 ústně a na otázky 4,5                     písemně

Prv:    PS str.49 - opakování/otázky 1-6/

Úkoly na 19.5.:

Ma:      str.35/cv.19-20, Ma...minutovky str.12/cv.24a,b,c,d

Čj:       PP/str.46, učebníce str.72 /cv 1a a cv. 2-3 ústně,  PS- str.17/cv.1- Můj kamarád /nakresli                          obrázek a popis napiš do sešitu

Prv:     PS str. 49 /otázky 7-10/

Úkoly na 20.5:

Ma:      str.35/cv.21-22. Ma...minutovky str.13/cv.25a,b. - 26a,b,c,d

Čj:        PP str.47, učebnice str.92/cv.1-2 pozorně si přečti celou stránku a dle údajů ve žlutém                                rámečku vymysli a napiš pozvánku  na výstavu svých obrázků či na oslavu svých                                  narozenin do PS /str.28. Kolik chyb má Rózinka ve své pozvánce?

Úkoly na 21.5.:

Ma:      str.36/cv.23- 2sloupečky dle vzoru do sešitu,cv.24-26

Čj:       str.96/cv1, cv.1a-seřaď v číselném pořadí + 1c- napiš do sešitu a obojí ofoť a pošli na                             WhatsApp, PS str.31 celá

Úkoly na 22.5.:

Ma:      str.36/cv.27-30, Ma...pětiminutovky str.14/cv.27-28

Čj:       str.97/cv.1a, 2 + 3 ústně, cv.1b + 2a písemně do sešitu

           Upozornění: Děti nevyplňují texty v učebnici Čj z důvodu používání učebnic v mnoha dalších                                   letech / mohou vypsat slova s doplněným pravopisem a zaslat mi je na WhatsApp/

Víkend 23-24.5.:  Víkend končí a v naší denní "práci" pokračujeme ať ve škole či doma. Vzhledek k                                   malému zájmu výukový blok přes Skype nebude. Žádám rodiče nastupujících                                      žáků do školy o zápis denních úkolů na lístečky pro paní učitelky. Děkuji.

Úkoly na 25.5:

Ma:      str.57/cv.1-9/ Opakování /ofoť a pošli na WhatsApp/

Čj:        PS str.32/cv.1-4 celá

Prv:      Pozorně si přečti a zapamatuj učivo na str.56-59.

Úkoly na 26.5.:

Ma:      G- str.37/cv.1-7

Čj:       str.98/cv.1+3 ústně, cv.2 ústně uvedená slovesa vyčasuj pomocí žlutého rámečku +cv.2a                       písemně/pošli na WhatsApp a z PS pošli cv.3b/str.32/ 

Prv:     PS str.50-51/cv.1

Úkoly na 27.5.:

Ma:      str.38/cv.1-3

Čj:       PS str.33/cv.1-4

Prv:     str.60-62/ pozorně přečti a ústně zodpověz otázky na str.62/, PS str.51/cv.4

Úkoly na 28.5.:

Ma:      str.39/1-8

Čj:       str.99/cv.1+1a+3+4a ústně, cv.2+3a+4a,b písemně 

Úkoly na 29.5:

Ma:      str.40-41/cv.9-18, cv.18 do sešitu /ofotit a poslat na WhatsApp/

Čj:       PS str.34/cv.1-4, cv.2 do sešitu

Prv:     str.63-65 pozorně přečíst

Víkend 30.5-31.5.: Doufám, že zítřejší MDD bude zrovna tak krásný jako dny víkendové a že                                                jej  děti patřičně oslaví, např. návštěvou Pražského hradu ,ZOO apod. 

Úkoly na 1.6.:

Ma:     str.42/cv.25-28

Čj:      str.100/cv.1a,b,c ústně, cv.2 písemně /pošli na WhatsApp/+ 2a ústně

Vv:     Namaluj obrázek na téma: Jak jsem strávil/-a/, MDD /do 5.6. pošli na WhatsApp/

Od 1.6. budou probíhat výukové bloky přes WhatsApp. Informace pošlu e-mailem.

Úkoly na 2.6.:

Ma:     str.42-43/cv.30-38, cv.33 písemně do sešitu rozkladem / pro pokročilé počtáře další 3 sloupečky             vypočítat bez rozkladu/

ČJ:     PS str.35/cv.1-4, učebnice str.101/cv.1-3, cv.2+2a písemně/ osobu, číslo a čas urči u těchto                    sloves:l-tuje, zabl-sklo se, rozb-ješ,v-m-slíte, přiv-táme, m-lím se -poslat na WhatsApp/

Prv:   str.66-67 /pozorně přečíst/

Úkoly na 3.6.:

Ma:     str.43/cv.38-43, str.41/cv.24 dokončit-2-3sl.

Čj:       PS str.35celá /infinitiv +zvratná slovesa/

Prv:     PS str.52-53

Úkoly na 4.6.:

Ma:     str.45/cv.1-6

Čj:      str. 102-103/cv.1-6 (cv.3+3a písemně), PS str.36/cv.1-3

Úkoly na 5.5.:

Ma:     str.46/cv.7-12

Čj:      PS str.36/cv.3a-4, str.37/cv.1-3,str36/cv.5 - nadiktovat diktát a poslat na WhatsApp

Prv:    str.68-70 pozorně přečíst

Víkend: Přeji všem krásné užitečné volno.

Úkoly na 8.6.:

Ma:     str.47/cv.13-20 

Ćj:       104/cv.1+1a, 2+2a,b,c , 3a,b,c ústně,cv.2- 3 libovolné věty písemně a podtrhej slovesa,

             cv.4 - nadiktovat diktát a poslat na WhatsApp

Prv:      Ps str.54-55/cv.1-6

Úkoly na 9.6.:

Ma:     str.48/cv.21-27

Čj:      str.106/cv.1a,b,c a cv.2+2a,b ústně, cv.1d a cv.3 písemně - pošli na WhatsApp,PP                                    str.38/cv.1+1a,b,c,d

Úkoly na 10.6.:

Ma:     str.49/cv.28-36

Čj:      PS str.38/cv.2-3, učebnice str.107/cv.1+1a,b,c ústně, cv.2a,b písemně /pošli na WhatsApp/

Prv:    str. 71-72 pozorně přečíst

Úkoly na 11.6.:

Ma:     str.51/cv.1-10

Čj:      PS str.39/cv.1-4, učebnice 108/cv.1-3 ústně

Prv      PS str.56/cv.1-3

Úkoly na 12.6.:

Ma:     str.52/cv.11-23

Čj:      str.109/cv.1-3, cv.2a a 3 písemně

Prv:     str.73 pozorně přečíst

Víkend: Přeji všem příjemný víkend.

Úkoly na 15.6.:

Ma:     str.58/opakování cv.1-9 / dle výsledků na WhatsApp/u/pošlete zkontrolované - uveďte získaný                  počet bodů/

Čj:      PS str.39/cv.1 dole, astr.40-41 /všechna cvičení/

Prv:    PS str.57-58

Úkoly na 16.6.:

Ma:     G str.44/cv.1-2/ Konstrukce trojúhelníku

Čj:      str.111/cv.1 a 5 ústně, cv.2 /x = souhláska, o = samohláska/ a cv.3 písemně /poslat na                            WhatsApp/, cv.4 dobrovolně

Prv:    str.74-75 pozorně přečíst /bez č.8/

Pozor: On-line výuka se překládá z důvodu ped.rady na pátek

Úkoly na 17.6.:

Ma:    G str.50/Tělesa: doplň počet vrcholů, stěn a hran kvádru, všechny názvy na stránce 

          zobrazených těles přepiš do sešitu G, ve tvaru těchto těles vyhledej ve svém okolí

          předměty, které umíš pojmenovat /např.předměty na str.  dole/ a zapiš je též

ČJ:     str.112/cv.6 a,b,c přepiš do sešitu a pošli na WhatsApp, cv.7-Rozluštíš šifru?Pokud ano, pošli                    na WhatsApp. Cv.8/ Podej návrh na prázdninovou písničku a pošli jej.

Prv:     Ps str.59-60

Upozornění: Vzhledem k aktuálním úkolům vyplývajících pro učitele z pedagogické rady odpadá on-                           line výuka. Distanční výuka do odvolání pokračuje. V září se samozřejmě všichni učitelé                        "vrhnou" na zvýšené opakování a dovysvětlování látky, zejména za II.pololetí. Prosím,                            všechny sešity, pracovní sešity a matematiku nevyhazujte. Poslouží především ke                                    zjištění mezer v učivu. Učebnice budou děti odevzdávat v září. Vysvědčení si                                        převezmou ve své třídě dne 26.6. od 8h - 8,45h. Současně si vezmou domů                                       kufříčky, přezůvky a případně výkresy. Poslední termín odevzdání čipu je dne 22.6.od 9h -                      do 10h v kanceláři školní jídelny /venkovní vchod/ v případě, že žák nebude pokračovat                         ve studiu na této škole. 

Úkoly na 18.6.:     

Ma:     str.59/test z G /pošli na WhatsApp/   

Čj:       Sloh/str.105/cv.1a,b /zpracuj dle osnovy a pošli na WhatsApp/ 

           PS/sloh-str.37.cv.1 

Prv:    str.75/8.Náměty k opakování - ústně   

Víkend:  Přeji všem pěkný letní víkend

Úkoly od 22.6-25.6:

Po:     Ma str.62/cv.3-4

          Prv: PS str.61-62 /opakování- pošli na WhatsApp/

         Čt: str.100-105/trénujeme plynulé čtení a ústně odpovídáme na otázky v hnědých rámečcích/,               Myší kreslení str.103 - přepis

Út:     Ma...minutovky str.18-20 /všechna cvičení/

          Prv: str. 63-64/test - pošli na WhatsAppt/

          Čt: str.106-110 /plynulé čtení+namaluj obrázek k jednomu z článků/

St:      Ma...minutovky str.21-23 /všechna cvičení/

           Čt: str.111-Čumbulák - přepis /poslat na WhatsApp/, str,112-113 plynulé čtení

Čt:      Ma...minutovky str.24-26

          Čt: str.114-116 - plynulé čtení+namaluj obrázek

Úkoly na prázdniny:

           Četba - přečíst jednu knihu ze zaslané nabídky

           Čt: str.117-125 /dočist čítanku/

           Ma...minutovky/ červenec str.25-28, srpen str.29-32

Info:  26.6. od 8,45h - 9,00h vracení zálohy za ŠvP rodičům  / před školou /

          D O T A Z :   Děti, kdo z vás je ochoten postarat se přes léto o naše třídní květiny?

                               Prosím, zavolejte mi.

         

          

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

/cv.