3.C

enlightenedVážení rodiče a milí třeťáci,
vítám Vás na stránkách naší třídy, které Vás budou informovat o důležitých sděleních a zajímavostech naší třídy. Budu velice ráda, když se naučíte tuto stránku navštěvovat a využívat.
                                                  Mnoho úspěchů ve školním roce 2020/2021smiley
                                                                                  třídní učitelka Mgr. Jana Krátká
                                                                                             janicka.kratka@seznam.cz

 

Vaše dítě bude pro práci ve školním roce 2020/2021 potřebovat následující pomůcky:


penál: gumovací pero + náhradní náplně (nebo 2 gumovací pera), ořezávátko, pastelky (minimálně 6 druhů barev), 2 tužky na rýsování !!! (č. 3), 2 tužky měkké na kreslení (č.1, 2), červená a zelená propiska ( nebo slabý fix), nůžky, guma


pomůcky: 1x obal na sešit 644 (úkolníček), min. 8x obal na malý sešit, kružítko, čirý trojúhelník s ryskou, pravítko rovné min 15cm dlouhé


pomůcky na TV - plavání: první lekce v pondělí 7. 9. 2020. Děti budou potřebovat tyto věci – malý batůžek, plavky, koupací čepici, ručník, mýdlo, šampon (není povinný pouze doporučený), pití, gumičku na dlouhé vlasy, hřeben, kapesníčky, obuv do sprch, igelitový sáček/ tašku na mokré plavky a ručník. Dle pokynů plavecké školy platí přísný zákaz nosit si nápoje, šampony, tekutá mýdla ve skleněných obalech.


pomůcky na VV + PČ: kufřík, zástěra nebo staré triko, igelit na stůl, modelína, voskové barvy, vodové barvy, tempery, 1 ks běloby, min. 2 štětce kulaté (širší a užší), min. 2 štětce ploché (širší a užší), tuhé lepidlo, misku na vodu, paletu, barevné fixy, černá tuš, hadřík


• přezůvky, podepsaný ručník, 2 balení tahacích kapesníčků, 1 balení papírových kuchyňských utěrek (ostatní hygienické potřeby do třídy prozatím nepotřebujeme, budeme je doplňovat v průběhu roku)


 

PLAVÁNÍ:
V letošním školním roce 2020/ 2021 budeme v rámci tělesné výchovy jezdit na plavecký výcvik do areálu Šutka. Doprava je na základě souhlasu zákonných zástupců dětí zajištěna objednaným autobusem. První lekce proběhne již v pondělí 7. září, poté každé pondělí až do 21.června.

Děti přijdou do školy na dvě vyučovací hodiny, poté si aktovky ponechají ve třídě a s malým batůžkem s věcmi na plavání odjedeme do zmíněného plaveckého areálu. Po návratu si vyzvednou aktovky a půjdou s doprovodem na oběd a domů (případně do ŠD).

Objednaným autobusem budeme odjíždět z ulice Litoměřická cca v 9.45. Plánovaný návrat do školy cca 12.00. Doporučujeme vhodné oblečení, v zimě čepici.

V případě nachlazení či jiné zdravotní idispozice, která nebude umožňovat účast na plavecké lekci, je nutné napsat omluvenku (postačí od rodiče) a předat třídní učitelce (datum, jméno žáka, omluva, podpis zákonného zástupce). V takovémto případě bude žák ponechán ve škole (v náhradní třídě). Za nepřítomnost žáka na lekci se peníze za autobusovou dopravu nevrací!! Výjimkou může být dlouhodobá nemoc potvrzena lékařem - vše musí být poté projednáno s vedením plaveckého výcviku a uvolněním z TV. Jinak by nemusel být žák z tohoto předmětu klasifikován. Je také nutné nejpozději do 3. 9. 2020 přinést do školy platný posudek o zdravotní způsobilosti dítěte od lékaře.

PROVOZNÍ ŘÁD + BEZPEČNOSTNÍ A HYGIENICKÉ ZÁSADY PRO ŽÁKY naleznete na našich stránkách ve složce "plavání".

 


 

 ZKRATKY PŘEDMĚTŮ A ŠK. POMŮCEK:

ČJ - český jazyk

M  -matematika

PRV - prvouka

AJ - anglický jazyk

PS - pracovní sešit

VM - velká matematika

MM - malá matematika

PL  -pracovní list

 

ROZVRH HODIN platný od 

  1.hodina  2.hodina  3.hodina  4.hodina  5.hodina  6.hodina 
pondělí ČJ PRV TV TV ČJ  
úterý AJ ČJ M VV ČJ  
středa    ČJ M M PRV ČJ AJ
čtvrtek ČJ ČJ M HV  
pátek ČJ AJ M ČJ    

 

PRVOUKA: vyučuje Mgr. Barbora Adámková, barbora.adamkova@litvinovska500.cz 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA: vyučuje Mgr. Klára Příbramská, klara.pribramska@litvinovska500.cz

 

 

ZVONĚNÍ:

1. HODINA : 8.00 - 8.45

2. HODINA : 8.55 - 9.40

3. HODINA: 10.00 - 10.45

4 .HODINA: 10.55 - 11.40

5. HODINA: 11.50 - 12.35

6. HODINA: 12. 45 - 13.30


 

NABÍDKA ŠKOLNÍCH KROUŽKŮ : V letošním roce nebudou v nabídce žádné školní kroužky.

Nabídku kroužků naší ZŠ sledujte ve vestibulu a na odkaze http://www.litvinovska500.cz/krouzky/.

 

ŠKOLNÍ ŘÁD K PROČTENÍ:

http://litvinovska.byznysweb.cz/domain/litvinovska/files/dokumenty/skolni_rad.pdf

Milí rodiče a budoucí šesťáci,

děkuji Vám za příjemnou spolupráci celých pět let. Užijte si krásné léto.