3.C

Třídní učitelka: Bc. Soňa Blodigová

 

Aktuální informace :

Bude-li žák odcházet ze školy bez doprovodu, prosím, o lístek!!!!!!!!!!!!!!!!!

Aktuálně
NOSTE PAPÍROVÉ KAPESNÍKY - pokud možno v krabičce, děkuji

 

Březen
29.3. od 10:00h - beseda se spisovatelkou Martinou Drijverovou 
 

Český jazyk - učíme se slovní druhy , u podstatných jmen určujeme rod, číslo a pád

                    - opakujeme vyjmenovává slova po B, L, M, začínáme po P

                  

Matematika - zaokrouhlujeme na desítky, stovky, počítáme do 1000

                   - nosit žlutou učebnici Matematika 2.díl a Matematické minutovky 2.díl !!!

Prvouka - koloběh vody v přírodě, učebnice str.33-test, Živá příroda str.34-35

HV -  stupnice C dur, noty, vytleskáváme rytmus

Duben
3. a 4. 4. -  zápis do budoucích 1. tříd - vyučování na 1. stupni končí v 11,40 h.
5.4.2019 - doplňující volby do senátu Parlamentu, vyučování bude končit po 4. vyuč. hod. 

18. - 22. 4. - velikonoční prázdniny, Velikonoce
23. - 26. 4. - projektový týden Chováme se bezpečně

 

Květěn
1. 5. - Svátek práce
6. 5. - třídní schůzky
8. 5. - státní svátek
9. - 10. 5. - ředitelské volno
23. - 30. 5. - škola v přírodě
 

Červen
19. 6. - stop klasifikace
28. 6. - vydání vysvědčení
 

 

 

 

důležité informace :

1.2. - Pololetní prázdniny

18. - 24.2. - Jarní prázdniny

18. - 22.4. - Velikonoční prázdniny a Velikonoce

1.5. - Svátek práce

8.5. - Státní svátek

9. - 10.5. - Ředitelské volno