2.C

   Vážení rodiče a milí žáci, na stránkách třídy Vás vítá třídní učitelka Škugorová Olga

11.1.

13.1. test z ČJ

15.1. test z matematiky

21.1. Básnička

5.1.

do 8.1 čtenářské deníky

od 11.1.- 15.1. pololetní opakování z M,ČJ,PRV


LEDEN:


4.1. - Začátek vyučování

Provoz základních škol


Prezenčně: přípravná třída + 1. a 2. ročník
Distančně: ostatní žáci
Roušky: povinnost nosit – žáci a zaměstnanci školy
Zakázán: zpěv a sportovní činnosti
Homogenita skupin: zachována
ŠD: pro prezenčně vzdělávané žáky + homogenita (každý vychovatel má na starosti jednu třídu – rozdělí pí Djakovová)

 

Školní stravování
Prezenčně stravovat: žáci a zaměstnanci školy – prezenčně vzdělávané
Výdejní okénko: ostatní žáci a zaměstnanci školy – distančně vzdělávané
Povinnost nosit roušky
Čas a místo výdeje oběda pro distanční výuku
pondělí–čtvrtek 13–14 hodin
pátek 12–13 hodin
- vchod zásobovací rampou

 

- prezenční výuka: 0.A + 1. a 2. ročník – rozvrh stejný jako od 1.9.2020

 

20.1. - STOP klasifikaci (středa)
28.1. - Konec 1. pololetí – rozdání vypisů vysvědčení
29.1. - Pololetní prázdniny

 Omluvenky prosím pište do ŽK a do zpráv v Komensu - Bakalářích. Děkuji.

 

 

Návrhy webových stránek na opakování učiva:

www.skolakov.cz/
www.onlinecviceni.cz
www.matika.in
www.kaminet.cz
www.rysava.websnadno.cz


Další programy:
www.skolasnadhledem.cz
www.umimecesky.cz
www.skolazvesela.cz
www.vcelka.cz
www.alik.cz
www.pravopisne.cz

 

        
 


Další informace budou v notýsku, případně napíši sem.:-)


Rozvrh hodin
         1.      2.     3.      4.     5.
po    Čj     M      Prv   Čj     Čj

út      M     ČJ    TV     ČJ

st     Čj     M     ČJ     PRv     

čt      M      Čj    Čj     Tv      Hv 

pá    M      Aj     VV     Pč

v úterý  TV - tanečky s p. Brožovským  

pátek Aj - Dagmar Svátová

ŠD - paní Denisa Jiroutová

Přehled hlavních termínů:

ŘÍJEN:
26. - 27.10. - Projektový dny k průřezovým tématům
28.10. - Státní svátek - Den vzniku samostatného čekoslovenského státu
29.10 - 30.10. - Podzimní prázdniny

LISTOPAD:
16.11. - Ředitelské volno 
17.11. - Státní svátek - Den boje za svobodu
23.11. - Třídní schůzky - informace budou zaslány emailem

PROSINEC:
21.-22.12. - Ředitelské volno 
23.12.2020 - 1.1.2021 - Vánoční prázdniny

LEDEN:
4.1. - Začátek vyučování
11.1. - Třídní schůzky - informace budou zaslány emailem
20.1. - STOP klasifikaci
28.1. - Konec 1. pololetí - rozdání vypisů vysvědčení
29.1. - Pololetní prázdniny


ÚNOR:


BŘEZEN:
1.3. - 5.3. - Jarní prázdniny
30. - 31.3. - Projektové dny k průřezovým tématům

DUBEN:
1.4. - Velikonoční prázdniny
2.4. - Státní svátek - Velký pátek
5.4. - Státní svátek - Velikonoční pondělí
19.4. - Třídní schůzky - informace budou poslány 

KVĚTEN:

ČERVEN:
22.6. - STOP klasifikaci!
30.6. - Konec vyučování - rozdání vysvědčení