2.A

Třídní učitelka: Mgr. Martina Kluková

 

Akce:

29. 3. Beseda s Martinou Drijverovou - zaplatit 35 Kč

18. - 22. 4. Velikonoční prázdniny

23. 4. - 26. 4. Projektový týden

24. 4. - V rámci projektového týdne Den pro záchranu života: 3. - 4. hodina

1. 5. Státní svátek

6. 5. Třídní schůzky 17:00

8. 5. Státní svátek

9. - 10. 5. Ředitelské volno

23. - 30. 5. Škola v přírodě

 

Co se učíme:

Čj - psaní i/y po měkkých / tvrdých souhláskách - OPAKOVAT! + slova v jiných tvarech, slova příbuzná (uč. do 70), PS str. 53, pís: 23, ČÍT str. 66

M - VM6 16 + matematické minutovky 2: 7

PRV - hodiny, kalendář: uč. str. 39, PS 30

AJ - uč. str. 25, PS str. 19, My house: living room, kitchen, bedroom, bathroom, garden, bed, cupboard, chair, table; předložky in, on, under

 

ROZVH HODIN

  1 2 3 4 5
PO ČJ M HV ČJ  
ÚT ČJ TV M ČJ  
ST ČJ M AJ PRV VV
ČT ČJ TV M ČJ  
ČJ M PRV ČJ

V úterý jsou v TV tance

VV učí Mgr. Libuše Doležalová

PČ učí Silvia Mišáková

Vychovatelka 2. A: Denisa Jiroutová