1.C

..Vážení rodiče, milé děti, naši prvňáčci 

vítám vás na stránkách třídy 1.C, které vás budou informovat o důležitých sděleních a zajímavostech naší třídy. Budu velice ráda, když se naučíte tuto stránku navštěvovat a využívat.

Přeji všem pěkný začátek , mnoho úspěchů ve školním roce 2019/2020
těším se na spolupráci s vámi.

Vaše třídní učitelka Olga Škugorová
skugorova.o@centrum

 

21.2.

24.2. - 28.2. jarní prázdniny 

3.3. recitační školní soutěž od 13.30hod. - účastní se 3 děti

Na vebu www.rajče máme nové fotografie !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

 

Učíme se:

Písmena: O, Ó, o, ó ,A,Á,a,á ,E,e,É,é,U,u,ů,ú,I,i,M,m,L,l,S,s,P,p,T,t,Y,y,J,j,N,n,D.d,K.k,R,r,V,v,Z,z,Au,OuH,hš,Š,C,c,Č,č,B,b,Ž,ž,Ř,ř-vystřihnout !!!!!! 

PS ke slabikáři:str.8/1,2,3

Slabikář: číst str.91                 Dú - pracovní list - luštění s nácvikem pozorného čtení

 Písanka 3:    str.4  během jarních práz. děti dopíší vše, co jim v písance chybí!!!!!!

NOVÝ Pracovní sešit - dobrovolné úkoly

Prvouka:  děti znají své datum narození den + měsíc+rok + znamení, měsíce v roce,

pojmenovat samce,samici a mládě dom.zvířat

Velká matematika 3: (VM) str.17/1,2,      Dú - pracovní list - procvičujeme sčí. a odč.

Malá matematika 3.díl:(MM)  str.10/A      Dú str.10/B,C,D ,            sčítáme a odčítáme do20, cvičte doma příklady na +-do 20 -komu to nejde,  prosím procvičte

Počítáme zpaměti: str.18/52

Hudební výchova : děti mají mít velký, nelinkovaný sešit, učíme se noty, houslový klíč, písničky, učíme se noty - notová osnova, 

 

Děti budou nosit : ŽK, úkolníček

Matematika - velký pracovní sešit č.3, malá matematika č3.,počítáme zpaměti

Český jazyk -  malá písanka č.2 +3,sešit na Čj, slabikář +Ps,písmenka

Prvouka - PS

Cvičný sešit a na HV velký nelinkovaný sešit

Ostatní PS a učebnice zatím nepotřebujeme - děti je nenosí do školy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

 

 

 

Rozvrh hodin od 9.9.2019                     

PO Čj M TV AJ ČJ  
ÚT M   ČJ PRV ČJ     
ST ČJ M ČJ HV    
ČT ČJ M PRV ČJ    
TV ČJ VV    
             

 

Odkazy: 
kroužky: http://www.litvinovska500.cz/krouzky/
školní řád:http://litvinovska.byznysweb.cz/domain/litvinovska/files/dokumenty/skolni_rad.pdf
celoroční kalendář: http://www.litvinovska500.cz/celorocni-kalendar-akci/

Organizace školního roku 2019/2020
Nástup do školy v pondělí 2. září 2019.
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno 30. ledna 2019.
Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno 30. června 2020.

Podzimní prázdniny připadnou na 29. října a 30. října 2019.
Vánoční prázdniny budou zahájeny 23. prosince 2019 a skončí 3. ledna 2020.
Vyučování začne 6. ledna 2020.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na 31. ledna 2020.
Jarní prázdniny pondělí 24. února 2020 - neděle 1. března. 2020.
Velikonoční prázdniny připadnou na 9.,10. dubna. 
Hlavní prázdniny budou trvat od 1.. července 2020 do 31. srpna 2020.
Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 1. září 2020.