1.C

enlightenedVážení rodiče a milí prvňáčci,
vítám Vás na stránkách naší třídy, které Vás budou informovat o důležitých sděleních a zajímavostech naší třídy. Budu velice ráda, když se naučíte tuto stránku navštěvovat a využívat.
                                                  Mnoho úspěchů ve školním roce 2018/2019smiley
                                                                                  třídní učitelka Mgr. Jana Krátká
                                                                                             janicka.kratka@seznam.cz

 

 

AKTUÁLNĚ:

enlightened VÁŽENÍ RODIČE, MÁM NAHLÁŠENÝ DALŠÍ VÝSKYT VŠÍ A HNID V NAŠÍ TŘÍDĚ. POPROSÍM O DŮKLADNOU PROHLÍDKU HLAVY. Moc děkuji za spolupráci.

Vážení rodiče,
blíží se konec roku a s ním i mnoho akcí….


5. 12. (středa)  - Návštěva MIKULÁŠE, ČERTA A ANDĚLA v naší třídě. Drobná sladká pozornost pro každé dítě byla zakoupena z třídního fondu.


11. 12. (úterý) a 13. 12. (čtvrtek) -  Vzájemná hospitace vyučujících 1. tříd v paralelních třídách v rámci jedné vyučovací hodiny. Smyslem této akce je představa čtenářských dovedností i v jiných třídách a možné porovnání dosavadních výsledků v 1. ročníku.


12. 12. (středa) Jednodenní projektový den „VÁNOČNÍ TĚŠENÍ“ – v tento den budeme společně zdobit třídní vánoční stromeček, budeme si povídat o zvycích Vánoc, poslouchat a zpívat koledy, vyrábět sněhuláky… Děti si do školy přinesou: penál, svačinu, pití, ŽK, ÚKOLNÍČEK, Slabikář, pracovní sešit z ČJ, čip na oběd (pokud ho nemají ve družině).

17. 12. (pondělí) od 8.00 do 8. 45 hod(sraz ve třídě nejpozději v 7.55). Akce „Rodiče do školních lavic“ – jedná se o akci, která Vám nabízí možnost podívat se v rámci 1. vyučovací hodiny na práci Vašeho dítěte, porovnat jeho výsledky s ostatními spolužáky, případně zavzpomínat na časy, kdy jste chodili do školy i vy. V případě, že se budete chtít nabízené akce zúčastnit, přijďte s dětmi nejpozději v 7.55 do třídy, abychom mohli v 8.00 začít. Z kapacitních důvodů třídy Vám bohužel nebudeme moci zajistit židličky k sezení.
Akce je zcela dobrovolná.

20.12. (čtvrtek) Akce „VÁNOČNÍ PŘEKVAPENÍ PRO RODIČE“ – budeme se učit pouze 1. a 2. vyučovací hodinu, 3. a 4. vyučovací hodinu budeme vyrábět vánoční dárek pro rodiče . Cena bude hrazena z třídního fondu.


21. 12. (pátek) Akce „VÁNOČNÍ BESÍDKA“ – v tento den se nebudeme učit, budeme si povídat o Vánocích, poslouchat a zpívat koledy u stromečku, rozdávat dárečky, pojídat cukroví a jiné dobroty. Děti si v tento den přinesou pouze batůžek, ŽK, případně cukroví, sladké a slané dobrůtky, pití…. zkrátka každý si může přinést to, co má rád. V případě, že si děti budou chtít dávat navzájem dárečky (je to zcela na Vašem rozhodnutí), poprosím o zabalení + nadepsání. Tyto dárečky pošlete po dětech, prosím, nejpozději do 20. 12. Já mám pro každé dítě přichystané dva dárečky, takže si z besídky každý něco malého odnese.


22. 12. – 2. 1. VÁNOČNÍ PRÁZDNINY


3. 1. – 4. 1. ŘEDITELSKÉ VOLNO


7. 1. (pondělí) Začíná vyučování v novém kalendářním roce
   

 

 

 

 ZKRATKY PŘEDMĚTŮ A ŠK. POMŮCEK:

ČJ - český jazyk

M  -matematika

PRV - prvouka

AJ - anglický jazyk

PS - pracovní sešit

VM - velká matematika

MM - malá matematika

PL  -pracovní list

 

ROZVRH HODIN platný od 10. září 2018

  1.hodina  2.hodina  3.hodina  4.hodina  5.hodina  6.hodina 
pondělí ČJ ČJ M HV  
úterý ČJ M TV PRV    
středa    ČJ M VV ČJ    
čtvrtek ČJ/TV ČJ/TV AJ ČJ    
pátek ČJ M ČJ PRV    

 

ZVONĚNÍ:

1. HODINA : 8.00 - 8.45

2. HODINA : 8.55 - 9.40

3. HODINA: 10.00 - 10.45

4 .HODINA: 10.55 - 11.40

5. HODINA: 11.50 - 12.35

6. HODINA: 12. 45 - 13.30


 

NABÍDKA ŠKOLNÍCH KROUŽKŮ :

Nabídku kroužků naší ZŠ sledujte ve vestibulu a na odkaze http://www.litvinovska500.cz/krouzky/. Momentálně pro vás kroužky připravujeme.

 

ŠKOLNÍ ŘÁD K PROČTENÍ:

http://litvinovska.byznysweb.cz/domain/litvinovska/files/dokumenty/skolni_rad.pdf

Milí rodiče a budoucí šesťáci,

děkuji Vám za příjemnou spolupráci celých pět let. Užijte si krásné léto.