1.C

enlightenedVážení rodiče a milí prvňáčci,
vítám Vás na stránkách naší třídy, které Vás budou informovat o důležitých sděleních a zajímavostech naší třídy. Budu velice ráda, když se naučíte tuto stránku navštěvovat a využívat.
                                                  Mnoho úspěchů ve školním roce 2018/2019smiley
                                                                                  třídní učitelka Mgr. Jana Krátká
                                                                                             janicka.kratka@seznam.cz

 

 

AKTUÁLNĚ:

Vážení rodiče,
blíží se konec školního roku. Dříve než děti odejdou na zasloužené prázdniny, čeká nás ještě několik málo dnů:


V pondělí 17. června budu vybírat učebnici HUDEBNÍ VÝCHOVY pro 1. ročník.


V úterý 18. června se uzavírá absence za 2. pololetí. Omluvenky přesto piště i nadále do žákovské knížky, jen po 18. červnu se počty zameškaných hodin neobjeví na vysvědčení.


Ve čtvrtek 20. června – SLAVNOSTNÍ PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE. Akce probíhá v předsálí školní družiny od 8.15 do cca 9.30 hodin. Děti mají sraz ve třídě nejpozději v 7.50 hodin. Poté společně s třídní učitelkou odejdou do družiny, kde bude akce probíhat. Rodiče, kteří se zúčastní slavnostního pasování, se sejdou před školou v 8.05 hodin a za doprovodu pověřených žáků naší školy odejdou společně z vestibulu do družiny nejpozději v 8.10 hodin. Po skončení akce pokračují děti ve výuce dle rozvrhu.


V týdnu od 24. června do 27. června budou probíhat třídnické a administrativní práce. V tomto týdnu budeme přebírat a rozdávat učebnice pro 2. ročník (pracovní sešity rozdám až v prvních dnech nového školního roku), nadepisovat sešity, uklízet a zdobit třídu…Dětem budu v tomto týdnu posílat domů postupně TV, kufřík s výtvarnými potřebami, ručník….a případně školní květinu (pokud Vás někoho mohu moc poprosit). V tomto týdnu, prosím, sledujte webové stránky naší třídy.


V pátek 28. června – VYSVĚDČENÍ - vyučování od 8.00 do 8.45 hodin. Poté děti odchází domů nebo do družiny. V tento den poprosím všechny rodiče dětí, jež budou odcházet domů po 8.45 hodin, aby dětem napsali lísteček s odchodem a přišli ke škole včas. Ve vestibulu se totiž sejdou všechny třídy školy a není možné tam dlouho čekat. V případě absence dítěte si může vysvědčení vyzvednout zákonný zástupce od 8.45 hodin nejpozději do 9.15 hodin. Poté bude vysvědčení vloženo do trezoru a bude vydáno na začátku nového školního roku.


Doporučení na prázdniny: hlavně hodně odpočívat a nabírat sílu na 2. ročník. Komu by se ovšem stýskalo po škole, pak doporučuji pravidelné a hlasité čtení knížek, procvičovat sčítání a odčítání v oboru čísel do 20 bez přechodu i s přechodem desítky, procvičovat hodiny, plnit si průběžně prázdninový deníček (namalovat zážitky, fotky, několika větami napsat zážitek, vypsat knížky, které děti přečetly…….). Prázdninový deníček si budeme v průběhu září prohlížet.
 

 

 

 

 ZKRATKY PŘEDMĚTŮ A ŠK. POMŮCEK:

ČJ - český jazyk

M  -matematika

PRV - prvouka

AJ - anglický jazyk

PS - pracovní sešit

VM - velká matematika

MM - malá matematika

PL  -pracovní list

 

ROZVRH HODIN platný od 10. září 2018

  1.hodina  2.hodina  3.hodina  4.hodina  5.hodina  6.hodina 
pondělí ČJ ČJ M HV  
úterý ČJ M TV PRV    
středa    ČJ M VV ČJ    
čtvrtek ČJ/TV ČJ/TV AJ ČJ    
pátek ČJ M ČJ PRV    

 

ZVONĚNÍ:

1. HODINA : 8.00 - 8.45

2. HODINA : 8.55 - 9.40

3. HODINA: 10.00 - 10.45

4 .HODINA: 10.55 - 11.40

5. HODINA: 11.50 - 12.35

6. HODINA: 12. 45 - 13.30


 

NABÍDKA ŠKOLNÍCH KROUŽKŮ :

Nabídku kroužků naší ZŠ sledujte ve vestibulu a na odkaze http://www.litvinovska500.cz/krouzky/. Momentálně pro vás kroužky připravujeme.

 

ŠKOLNÍ ŘÁD K PROČTENÍ:

http://litvinovska.byznysweb.cz/domain/litvinovska/files/dokumenty/skolni_rad.pdf

Milí rodiče a budoucí šesťáci,

děkuji Vám za příjemnou spolupráci celých pět let. Užijte si krásné léto.