1.A

Dobrý den, vážení rodiče a milé děti,

 

na stránkách 1.A vás vítá tř.učitelka Mgr. Irena Hříbková

 

Opětovný výskyt vší ve třídě, prohlížejte prosím pravidelně dětem vlasy!!

 

Školní rok 2019/2020

 

 

Vážení rodiče, od 11.3.2020 je z nařízení vlády uzavřena škola.

Sledujte prosím aktuální informace na webu školy.

 

 

 

 

Domácí příprava: denní hlasité čtení ve Slabikáři, případně z vlastní knížky.

V pondělí 16.3. oznámím další úkoly.

 

 

Domácí výuka 16. - 20.3.

Čj Slabikář přečíst Řípa velká jako Říp, poté  pokračovat dál

ve čtení nových stránek (stačí 6, ale zároveň vždy následující den přečíst i předchozí stránku, poté číst novou..jako jsme dělali ve škole), v pracovním sešitu doplnit 3 další stránky, v písance napsat 4 nové stránky. Poznámka: některé děti nemají doma Slabikář ( pokročilí čtenáři); ti si samozřejmě budou číst ve své knize.

Matematika velká i malá 4 stránky. Procvičovat sčítání a odčítání do 20 bez přechodu desítky ( ústně..poproste  někoho z rodiny)

Aj..Procvičovat a opakovat postupně vše, co jste si nakreslili nebo nalepili do sešitu)

Vv nakreslit nějaký hezký obrázek, který se vztahuje k jaru.

 

Všechny své děti moc pozdravuji a přeji hodně trpělivosti !!

 

 

Domácí výuka 23.3. - 27.3.

Čj pokračovat ve čtení ve Slabikáři, případně vlastní knize, opět přibližně 6 nových stránek se zpětným čtením, k tomu doplnit příslušné stránky v Pracovním  sešitě ke Slabikáři, v písance napsat dalších 5 stránek.

Matematika velká i malá 5 stránek.

Pozdravuji děti i rodiče!

 

 

Domácí výuka 30.3. - 3.4.

Čj pokračujte ve čtení ve Slabikáři (108), k tomu doplňte příslušné stránky v Pracovním sešitě ke Slabikáři (22). Kdo nemá doma Slabikář a čte si vlastní knihu, vynechá cvičení s odkazem na Slabikář. V písance napište další 4 stránky ( při psaní nových písmen si uvědomte, z kterých tvarů, které jsme se učili, se skládají).

Matematika velká další 4 stránky.

Matematika malá..doufám děti, že jste s pomocí rodičů zvládly nebo alespoň trochu pochopily počítání s přechodem desítky. Je to náročnější učivo, které spolu budem ještě hodně procvičovat ( máme na to ještě jeden velký sešit ve škole), takže buďte rodiče i děti v klidu:)

Počítání zpaměti - v tomto sešitě nebudu zadávat úkoly. Sešit slouží k procvičení probíraného učiva..využijte ho podle potřeby.

Prvouka ..zde vám nechám "volnou ruku". Postupně v sešitě doplňujte stránky podle chuti a nálady . Práce tu není náročná, spíš zábavná a hodně z toho už znáte. Bylo by dobré, kdybyste tento sešit měli celý hotový, než se vrátíme do školy. Potom bychom se zaměřili hlavně na Čj  a M. 

 

Aj...platí to samé; procvičujte si stránky v sešitě.

 

Milé děti, zvládněte i další týden!

 

 

Domácí výuka 6. - 10.4.

 

Čj pokračujte ve čtení ve Slabikáři; sjednotíme se tak, abychom měli zvládnuto čtení do s.116, k tomu doplněné příslušné stránky v Pracovním sešitě  ke Slabikáři. Prosím čtěte nahlas před někým z rodiny, zároveň si stránky vždy 2.den zpětně čtením zopakujte. V písance zbývá pár posledních stránek, dopište je.

Matematika velká - také dopište sešit. Procvičujte sčítání a odčítání s přechodem desítky, využijte sešit "Paměť ":)

Výtvarná výchova - blíží se Velikonoce, nakreslete hezký obrázek s velikonoční tématikou.

 

Poznámka: Děti, všechny sešity, které doma doplňujete a píšete, si od vás ve škole vyberu, prohlédnu, případně opravím. Máte ode mě už teď slíbenou velkou jedničku s pochvalou za to,že dovedete pracovat samy doma místo školy. Velký dík i trpělivým rodičům!

 

 

    Domácí výuka 14.4. - 17.4.

 

Čj - svým tempem postupně dokončete četbu ve Slabikáři a doplňte PS ke Slabikáři (stačí během 14 dnů). Pečlivě a důsledně procvičujte přečtené stránky, vyplatí se to..Touto dobou bychom ve škole pomalu přecházeli na četbu "Moje první čítanka", tu u sebe nemáte, takže prosím čtěte a procvičujte těžší části ve Slabikáři klidně dál..Vím, že mnozí již čtete svou knihu, moc vás chválím a ve škole nám knížky předvedete! Rovněž nás ve škole čeká písanka 4. Nemáte ji, proto vás děti i rodiče poprosím o toto; zkuste se naučit psát zbylá písmena z abecedy (Slabikář vzadu, nebo na internetu školní vzor písma). Stačí, když si obden vyberete jedno písmeno a napíšete jej na 3 řádky do psacího sešitu. Nebojte se, až se vrátíme do školy, celou písanku 4 si spolu stejně dopíšeme a náležitě procvičíme.

M - ve škole máme poslední velký sešit, týká se především počítání s přechodem desítky. To již určitě většina z vás zvládá, procvičujte dál. Napište si do psacího sešitu vymyšlené sloupečky na sčítání a odčítání. (Procvičujte v Paměti)

Nyní poprosím především rodiče; vyfoťte a pošlete mi na e - mail I.hribkova@seznam.cz napsanou stránku nových písmen a stránku počítacích sloupečků.

Budu ráda, když mi pošlete i velikonoční obrázek!

 

Rodiče i milé děti, mnoho zdaru a sil do dalšího týdne!

 

 

Domácí výuka 20.4. - 24.4.

Čj - většina z vás už má Slabikář asi dočtený a čtete si vlastní knihu. Čtěte alespoň 10 min denně nahlas, aby si vás někdo z rodiny poslechl a mohl opravit, zkontrolovat. Na WhatsApp zase pošlu několik stránek z písanky 4.

M - pošlu vám několik stránek z Matematiky 4/A ( poslední pracovní sešit). Pokud máte možnost vytisknout si stránky, vyplňte je, pokud ne, nevadí...alespoň budete mít představu, jaké učivo byste měli zvládnout. Můžete některé příklady ze stránek napsat do sešitu M.

Budu ráda, když mi zase pošlete na e-mail nebo WhatsApp k zhlédnutí jednu vybranou stránku z písanky a z matematiky.

Moc vás všechny zdravím!

 

 

    Domácí výuka 27.4. - 1.5.

 

Čj - číst svojí knihu, případně opakovat čtení stránek ve Slabikáři. Písanka 4 , str.12, 13, 14. ( kdo z rodičů by si nemohl ve středu písanku vyzvednout, dostane foto stránek přes WhatsApp). Prosím rodiče; zkoušejte také diktovat dětem slova, krátké věty, zda mají písmena osvojena, děkuji.

 

M - pracovní sešit 4/A; str.8, 9, 10.(platí totéž co u písanky..)

Pošlete prosím opět na ukázku vyhotovenou  stránku z písanky a matematiky, děkuji.

 

Děkuji všem rodičům a dětem za zasílání ukázek práce, obrázků. Vše je perfektní, máte můj obdiv!

 

Domácí výuka 4. - 7.5.

Čj pokračovat ve čtení vlastní knihy, případně opakovat těžší stránky ve Slabikáři. Písanka 15,16,17. Do sešitu Čj přepište 3 krátké věty z knížky nebo ze Slabikáře ( můžete doplnit obrázkem)

M prac.sešit 11,12,13, Sešit "Paměť" slouží k procvičování probíraného učiva, trénujte v něm podle potřeby..

 

Mějte se všichni dobře a zvládněte i tento kratší týden.

 

Domácí výuka 11.5. - 15.5.

Čj - pokračovat ve čtení vlastní knihy ( procvičování čtení ve Slabikáři), vždy alespoň stránku nahlas!..pokud budete chtít, nakreslete obrázek k přečtenému textu a pošlete mi..v písance další  stránky 18,19,20,21. Také zkuste napsat krátký diktát slov nebo přepsat slova, krátké věty z knížky, Slabikáře.

M - pracovní sešit stránky 14,15,16; ze str.16 opište cv.3 do malých sešitů.

Opět poprosím rodiče o ofocení stránky z písanky, matematiky, případně obrázku a poslání na WhatsApp, děkuji předem.

Moc vás všechny zdravím a hodně sil..

 

 

 

Domácí výuka 18.5. - 22.5.

Čj pokračovat v četbě vlastní knihy, písanka str.22,23,24,25. Do psacího sešitu opět přepište několik krátkých vět ze Slabikáře, požádejte někoho z rodiny o nadiktování deseti jednodušších slov.. 

M - pracovní sešit str.17, 18 (cv.3 přepište a vypočítejte do  malých sešitů).

Prosím pošlete mi zase na ukázku stránku z písanky a matematiky, děkuji.

 

Zároveň žádám rodiče o info, zda souhlasí s hromadným školním nákupem pracovních sešitů na Čj, M (stejná řada jako v 1.třídě) a Aj na 2.třídu. Platba cca 360 Kč. Prosím pošlete mi zprávu na můj mail I.hribkova@seznam.cz nebo WhatsApp.Děkuji.

Moc pozdravů všem!

 

 

Domácí výuka 25.5. - 29.5.

Čj pravidelně denně číst vlastní knížku, písanka 26,27,28,29. Přepsat několik krátkých vět ze Slabikáře nebo PS ke Slabikáři, zkusit napsat několik slov podle diktátu.

M prac.sešit s.19, 20,21; ze s.20 přepsat cv 3 do psacího sešitu, totéž ze s.21 cv 6.

Aj průběžně opakujte slovní zásobu ze sešitu AJ.

Vážení rodiče, budu ráda, když mi opět pošlete na ukázku práce dětí. Všechny jsou moc šikovné a s vaší pomocí učivo  dobře zvládají.

Všechny zdravím do nového týdne.

 

 

Domácí výuka 1.6. - 5.6.

 

Čj pokračovat ve čtení vlastní knihy, písanka s. 30, 31,32. Napsat krátké věty např.ze Slabikáře nebo si vymyslet.. napsat diktát slov od rodičů.

M PS 22 ( cv.3 do sešitu), 23 ( cv.3 do sešitu, 24(cv.4 do sešitu)

Nakreslit obrázek, jak jste si užili Mezinárodní den dětí!

Opět prosím rodiče o zaslání ukázek prací dětí.

Zdravím všechny, hodně sil do dalšího týdne.  

 

 

Domácí výuka 8. - 12.6.

 

Čj  číst vlastní knížku , každý den alespoň 10 min. nahlas. Prosím rodiče, aby se kontrolně dětí ptali na obsah přečteného textu. V písance pokračovat s.33, 34  35. Přepsat vybrané věty ze Slabikáře nebo čtené knihy. Opět zkusit krátký  diktát slov nebo vět.

M PS 25, 26. Trénovat především sčítání a odčítání s přechodem desítky. (Vymýšlet příklady do sešitu nebo pokud zbývají sloupečky v"Paměti")

Prvouka -  pokud máte pracovní sešit již celý vyplněný, projděte ho a zaměřte se na opakování učiva, které vám třeba činilo nějaké potíže.

 

Všechny moc zdravím a těším se zase na ukázky vaší práce.

 

Domácí výuka 15. - 19.6.

Čj číst vlastní knížku s porozuměním (každý den alespoň chvíli nahlas pro kontrolu), přepis krátkého textu z knížky (Slabikáře), písanka s. 33, 34, 35, 36.

M prac.sešit s. 27, 28 (cv.5 do sešitu), 29, 30 (cv.6 do sešitu ).

Prvouka - závěrečný test s. 55 buď písemně nebo stačí říct rodičům..

 

Vážení rodiče,  v úterý 16.6. proběhne ve škole pedagogická rada. Předpokládám, že se dozvíme všechny organizační záležitosti k ukončení školního roku ( vyklizení tříd, vysvědčení apod). Sledujte prosím třídní web, budu vás informovat. 

 

Milé děti, vydržte i tento už předposlední týden..

 

 

Organizace závěru školního roku (26.6.2020)

 

V pátek 26.6. proběhne ve škole ( třídě) závěrečná vyučovací hodina ( 8,00 - 8,45).  Mohou se zúčastnit všichni žáci bez  dosavadního početního omezení, musí ovšem splnit podmínky čestného prohlášení ( na webu školy "Aktuálně " s datem 26.6.). Čestné prohlášení si od dětí vyberu, poté proběhne vyučovací hodina ;předávání vysvědčení. Děti si zároveň ze třídy odnesou Vv kufříky a "tělocvik". Ti, kteří do školy nepřijdou, dostanou vysvědčení v září.

1) čestné prohlášení!

2) roušky s sebou!

3) děti se nepřezouvají!

4) děti si převezmou rodiče v 8,45 před školou ( není oběd, není školní družina)

 

Poznámka : pokud bude nějaká změna, upřesnění..budu hned informovat.

( vrácení Slabikáře a přebírání učebnic na 2.třídu proběhne v září)

UPŘESNĚNÍ INFORMACÍ 26.6.

Sraz před školou již v 7,50! Děti budou mít nasazené

roušky. Vyberu si od nich čestné prohlášení (nutné, jinak nemohou do budovy školy, neplatí pro 3 žákyně, které nyní školu navštěvují). Poté si ve třídě rozdáme vysvědčení . Děti odvedu před školu v 8,35 a předám rodičům (pokud bude dítě odcházet bez doprovodu, prosím poslat po něm lísteček s informací).

Děti si ve třídě mohou vzít kufříky, tělocvik, věci z lavice (desky s písmeny aj). 

 

Domácí výuka 22. - 25.6.

 

Čj - stále číst svou knížku, vyprávět o přečteném někomu z blízkých. Dokončit písanku ( můžete i přes prázdniny, stránek zbývá trochu víc..)

M - dokončit pracovní sešit (  případně  i Paměť)

 

ÚKOLY NA PRÁZDNINY:

1/ Pořádně si odpočinout od školních (domácích) povinností

2/ Užít si co nejlépe léto, poznávat přírodu, svět kolem sebe, sbírat nové zážitky . .

3/ Jen jediný " školní" úkol, doufám spíš zábava..číst si nějakou pěknou knížku; v září přinesete do školy a budete nám o ní vyprávět. Koho to baví, může psát ( kreslit) prázdninový zážitkový deník.

4/ Poslední prázdninový týden vás poprosím, abyste se podívali do vašich hotových písanek, pracovních sešitů..a trochu si připomněli učivo. Všechny sešity potom v září přinesete do školy, společně všechno projdeme, zopakujeme a poté se pustíme do 2.třídy!